-->

Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ : Προσφυγικό και αποφάσεις
Προσφυγικό και αποφάσεις

Του
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ
Δικηγόρου, ΔΝ, αν. Καθηγητή
Κοινοτικού Δικαίου, Προμηθειών και Διεθνών Σχέσεων
στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Η πραγματικότητα που διαμόρφωσε η προσφυγική κρίση και οι κατακλυσμιαίες ροές των οικονομικών μεταναστών επηρέασε και επηρεάζει βαθύτατα τη χώρα μας. Πέρα από λάθη, παραλείψεις, αστοχίες και σκοπιμότητες σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, για τα οποία πολλά μπορούν να ειπωθούν και αντίστοιχα να καταλογιστούν, στην παρούσα συγκυρία καλούμαστε να διαχειριστούμε τις δεκάδες χιλιάδες των εγκλωβισμένων στα κέντρα φιλοξενίας των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου, την κλειστή λεγομένη οδό των Δυτικών Βαλκανίων, μέσα από την οποία, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, όδευαν προς τα πλούσια κράτη του Βορρά, τη συζητήσιμα λειτουργική, ως προς το σκέλος που αφορά την Ελλάδα, συμφωνία της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζοφερή προοπτική, δείγματα της οποίας βιώνουμε σε καθημερινή βάση, διοχέτευσης προσφύγων και εν γένει οικονομικών μεταναστών από τα μικρασιατικά παράλια στα νησιά μας.
Απέναντι στο εξαιρετικά αρνητικό αυτό υπόβαθρο και πέρα από τα ευχολόγια αλληλεγγύης, είναι επιβεβλημένος ο σχεδιασμός και η υλοποίηση λύσεων. Προκειμένου από τη μια να αποτραπεί η επίταση αδιεξόδων, να επωμισθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι τις ευθύνες τους και να αποφευχθεί η προβολή προσχηματικών άλλοθι.
Σε πρώτο χρόνο, επιβεβλημένη είναι η συστηματική εφαρμογή των επαναπροωθήσεων. Τα μέσα, η χρηματοδότηση και οι υποδομές μπορούν με κοινοτική κατά βάση χρηματοδότηση να εξασφαλιστούν. Κεντρικό ζητούμενο ο συντονισμός των υπηρεσιών και η αναζήτηση των πλέον ικανών στελεχών για επιτάχυνση και ολοκλήρωση σε διαρκή βάση των σχετικών διαδικασιών.
Αναγκαία είναι και η επιτάχυνση των διαδικασιών για την αξιολόγηση των αιτήσεων χορήγησης ασύλου. Οι εθνικές αρχές έχουν όλο το φάσμα των επιλογών και μέσων για την επίτευξη του στόχου.
Ιδιαίτερα χρήσιμος είναι ο σχεδιασμός επιμόρφωσης των αιτούντων που θα κριθεί ότι δικαιούνται άσυλο αλλά και όσων ενδεχομένως θα μπορέσουν να καταστούν δικαιούχοι για νόμιμη μετανάστευση.
Είναι κοινό μυστικό της επιχειρηματολογίας για τη θετική συνεισφορά της μετανάστευσης ότι η Γερμανία κατά βάση απέβλεπε να καλύψει τα κενά και τις ανάγκες της σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Με μέσο όρο ηλικίας των εργατών της τα 47 έτη, τη στιγμή που στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι τα 40 και στις ΗΠΑ τα 38, χρειάζεται μια ένεση εργατικού δυναμικού για τη διασφάλιση της παραγωγικής της ικανότητας. Στην κατεύθυνση αυτή, μέσα από στοχευμένους κύκλους επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των εγκλωβισμένων στα κέντρα φιλοξενίας, θα μπορούσε να δοθεί και λειτουργική διέξοδος και να υπάρξει επωφελής αξιοποίηση των διαθέσιμων κοινοτικών κονδυλίων από όλες τις εμπλεκόμενες χώρες.
Το παζλ του Προσφυγικού είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Ο καθορισμός στόχων και ο σχεδιασμός επιλογών αποτελεί απαραίτητο όρο για τη διαχείρισή του σε βάθος χρόνου.
ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: