-->

Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

Μας λεηλατούν για το καλό μας


Μας λεηλατούν για το καλό μας

Η κυβέρνηση Παπανδρέου κινείται πέραν του δόγματος Πάγκαλου  
«τα φάγαμε όλοι μαζί».

Την εβδομάδα που πέρασε η κυβέρνηση Παπανδρέου επισημοποίησε δύο σκάν­δαλα τεράστιας σημασίας. Προχώρησε στην περαίωση των εκκρεμών φορολο­γικών υποχρεώσεων, καλύπτοντας φο­βερές παρανομίες, ακόμα και τη συστηματική φο­ροκλοπή και τη δημιουργία μαύρου χρήματος μέσω εικονικών και πλαστών τιμολογίων. Έπεσαν επίσης οι υπογραφές στη σκανδαλώδη σύμβαση για τη με­ταβίβαση του 75% των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά από τους αποτυχημένους Γερμανούς επενδυτές σε ένα αμφίβολης αποτελεσματικότητας επενδυτικό σχήμα από το Άμπου Ντάμπι. Η νέα «επενδυτική» πρωτοβουλία που στηρίζει τις δοκιμασμένες μεθό­δους μαύρου πολιτικού χρήματος της περιόδου Σημίτη-Τσοχατζόπουλου αναμένεται να κοστίσει στους Έλληνες φορολογούμενους 1,5 έως 2 δισ. ευρώ, που θα κατασπαταληθούν στην προμήθεια πρόσθε­των γερμανικών υποβρυχίων τύπου 214 και σε διά­φορα άλλα εξοπλιστικά προγράμματα.

Τεράστιες ευθύνες

Πριν από τις βουλευτικές εκλογές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Παπανδρέου μας διαβεβαίωνε ότι «υ­πήρχαν τα λεφτά» και πως αρκούσε η κυβερνητική αλλαγή για να αυξηθούν θεαματικά τα φορολογικά έσοδα του Δημοσίου, να παταχθεί η φοροδιαφυγή και να ρευστοποιηθούν οι ανείσπρακτες οφειλές προς το Δημόσιο.

Μετά το σχηματισμό της κυβέρνησης Παπαν­δρέου είχαμε ένα προπαγανδιστικό μπαράζ προκει­μένου να πειστούμε ότι η νέα εξουσία θα εξασφά­λιζε τη δίκαιη κατανομή των βαρών του μνημονίου.

Από τα προεκλογικά ψεύδη και τον μετεκλογικό ε­ντυπωσιασμό περάσαμε στην επιβράβευση των φοροφυγάδων μέσω της περαίωσης και στο «ξέπλυμα» μεσαίων και μεγάλων συμφερόντων που επένδυσαν, σε βάθος χρόνου, στην παρανομία. Η φορολογική βαρβαρότητα του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης ενισχύει τη δυναμική της κοινωνικής εξαθλίωσης. Η φορο­λογική συνείδηση των Ελλήνων θα γίνει ακόμα πιο ελαστική και αυτοί που έχουν τα μέσα θα συνεχί­σουν να κερδοσκοπούν, σε όλα τα επίπεδα, με τον πιο αισχρό τρόπο σε βάρος των μη προνομιούχων συμπολιτών μας.

Να πληρώσουν τα κορόιδα

Η ιδιοτελής αστοχία του φοροεισπρακτικού μηχα­νισμού και ο κομπιναδορισμός συγκεκριμένων κυβερνητικών στελεχών οδηγούν στα λεγόμενα αντισταθμιστικά μέτρα που προβλέπονται στο μνη­μόνιο. Όσο περισσότερο πέφτει έξω η κυβέρνηση στους αρχικούς υπολογισμούς και όσο πιο ασυνε­πής είναι στις υποχρεώσεις της, τόσο μεγαλύτερα είναι τα αντισταθμιστικά μέτρα που θα κληθούμε να σηκώσουμε με τη μορφή της νέας αύξησης του ΦΠΑ, της μελλοντικής αύξησης της φορολογίας του πετρελαίου θέρμανσης κτλ.

Με το πέρασμα του χρόνου τα κυβερνητικά στελέχη γίνονται αδίστακτα στους χειρισμούς τους, προβάλλοντας μάλιστα λόγους εθνικού συμφέρο­ντος. «Αναγκαίο κακό», σύμφωνα με την επίσημη επιχειρηματολογία, η περαίωση, που έχει χαρα­κτηριστικά ξεπλύματος κάθε είδους παρανόμων. «Αναγκαίο κακό» και η επιδότηση του νέου επεν­δυτικού σχήματος που θα ελέγξει τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά με δημόσιο χρήμα 1,5-2 δισ. ευρώ μέσω της παραγγελίας δύο ακόμη γερμανικών υ­ποβρυχίων τύπου 214 και της προώθησης άλλων εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Η αρχική παραγγελία γερμανικών υποβρυχίων τύπου 214 έγινε το 2000-2001 από την κυβέρνηση Σημίτη, με υπουργό Εθνικής Άμυνας τον κ. Τσοχατζόπουλο, πάλι για να «σωθούν» τα Ναυπηγεία Σκα­ραμαγκά και οι 1.200 θέσεις εργασίας που συνδέο­νται με αυτά. Τότε καταβλήθηκε ένα ποσό που ξε­περνούσε τα 2 δισ. ευρώ, για να αποκαλυφθεί στη συνέχεια από τα γερμανικά ΜΜΕ και τις αρμόδιες Αρχές ότι υπήρξαν και μίζες 90 εκατ. ευρώ προς Έλληνες αξιωματούχους. Τώρα το ελληνικό Δημό­σιο ετοιμάζεται να καταβάλει χρήματα που δεν δια­θέτει για μια επένδυση που θεωρείται θνησιγενής και δεν εξασφαλίζει καν τις θέσεις εργασίας, όπως τόνισε, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών και 'Αμυνας της Βουλής, ο εκπρόσωπος του νέου επεν­δυτικού σχήματος από το Άμπου Ντάμπι.

Παλαιότερα οι κυβερνήσεις λεηλατούσαν το δημόσιο ταμείο και καθιστούσαν τον ελληνικό λαό συνυπεύθυνο μέσα από διάφορες παροχές, διευ­κολύνσεις και μαζικούς διορισμούς. Ήταν η εποχή που «τα τρώγανε όλοι μαζί», όπως εύστοχα παρα­τήρησε ο κ. Πάγκαλος. Τώρα περάσαμε στη νέα εποχή, στην εποχή του μνημονίου, κατά την οποία το σύστημα ΠΑΣΟΚ εξυπηρετεί κάθε είδους συμ­φέροντα και αυτοεξυπηρετείται χωρίς να έχει τη δυ­νατότητα να εξαγοράσει με παροχές και διορισμούς την ανοχή της ελληνικής κοινωνίας. Δεν είναι δύ­σκολο να προβλέψουμε κλιμάκωση της λαϊκής δυ­σαρέσκειας με την πολιτική που εφαρμόζεται.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Πηγή:
www.freesunday.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: