-->

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ


Ολα τα νέα τεκμήρια διαβίωσης
Αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο

Την επαναφορά των τεκμηρίων διαβίωσης για τον προσδιορισμό του εισοδήματος προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο που θα συζητηθεί αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τεκμήρια αποτελούν οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής, οι πάγιες καταναλώσεις και λοιπές δαπάνες λειτουργίας για τις κατοικίες, οι δαπάνες για Ι.Χ., για σκάφη αναψυχής, για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακό προσωπικό. Εάν το εισόδημα που προκύπτει από τα τεκμήρια είναι υψηλότερο από το δηλωθέν, ο φόρος θα υπολογίζεται με βάση το τεκμαρτό.

Το τεκμήριο από κύρια κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη, είναι 40 ευρώ ανά τ.μ. για επιφάνεια έως 80 τ.μ. και κλιμακώνεται έως 100 ευρώ ανά τ.μ. για μεγαλύτερες επιφάνειες. Στις μονοκατοικίες το τεκμήριο είναι προσαυξημένο κατά 20%, ενώ για δευτερεύουσες κατοικίες είναι μειωμένο κατά 50%. Από τα Ι.Χ. το τεκμαρτό εισόδημα ορίζεται από 3.000 ευρώ για οχήματα έως 1.200 κ.ε. και φτάνει τα 10.600 ευρώ για αυτοκίνητα 4.000 κ.ε.

Από τα δίδακτρα, το τεκμαρτό εισόδημα είναι 2.000 ευρώ για μαθητή νηπιαγωγείου, 4.000 ευρώ για μαθητή δημοτικού και 6.000 ευρώ για μαθητή που φοιτά σε γυμνάσιο ή λύκειο. Το τεκμαρτό εισόδημα για οικιακό προσωπικό είναι 8.000 ευρώ ετησίως ανά απασχολούμενο.

Επίσης, αυξάνεται κατά 50% το τεκμαρτό εισόδημα όσων επιτηδευματιών δεν χρησιμοποιούν βιβλία εσόδων - εξόδων. Ετσι, οι ιδιοκτήτες ταξί θα φορολογηθούν για εισόδημα 24.000 ευρώ από 16.000 ευρώ πέρυσι.
Επανέρχονται τεκμήρια
για τον προσδιορισμό του εισοδήματος
Περιλαμβάνονται κύρια κατοικία, εξοχικό, αυτοκίνητα, σκάφη, ιδιωτικά σχολεία
και οικιακοί βοηθοί

Με βάση τις δαπάνες συντήρησης - επισκευής, τις πάγιες καταναλώσεις και τις δαπάνες λειτουργίας θα υπολογίζονται τα τεκμήρια για τις κατοικίες. Με βάση αυτόν τον τρόπο υπολογισμού, οι κατοικίες θα έχουν συγκεκριμένη ελάχιστη κατανάλωση ανεξάρτητα από την περιοχή και την αντικειμενική αξία.

Ο προσδιορισμός της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης της ιδιοκατοικούμενης ή μισθούμενης κύριας κατοικίας γίνεται κλιμακωτά ανάλογα με την επιφάνεια των κύριων και βοηθητικών χώρων. Για κύρια κατοικία –με επιφάνεια μέχρι 80 τ.μ.– υπολογίζεται με 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα 81 μέχρι και 200 τ.μ. με 60 ευρώ το τ.μ. και για το πλέον των 200 τ.μ. με 100 ευρώ το τ.μ. Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης των βοηθητικών χώρων αυτής ορίζεται ποσό 30 ευρώ το τ.μ. Προκειμένου για μονοκατοικίες, τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 20%.

Επίσης, για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης δευτερεύουσας κατοικίας λαμβάνεται υπόψη το ήμισυ της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης που αφορά τις κύριες κατοικίες.

Με τις νέες διατάξεις προτείνεται ο προσδιορισμός της δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει από τα αυτοκίνητα να πραγματοποιείται ανάλογα με τα κυβικά του αυτοκινήτου, με βάση το κόστος τελών κυκλοφορίας, ασφαλίστρων, καυσίμων και δαπανών συντήρησης. Με αυτόν τον τρόπο, για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ.ε. η αντικειμενική δαπάνη ορίζεται σε 3.000 ευρώ και για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κ.ε. προστίθενται 200 ευρώ ανά εκατό κ.ε. μέχρι και τα 2.000 κ.ε.

Για τα αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε. προστίθενται 300 ευρώ ανά 100 κ.ε.

Παράλληλα, διατηρείται η μείωση της ετήσιας δαπάνης διαβίωσης για τα αυτοκίνητα που είναι ειδικά κατασκευασμένα για ανάπηρους για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης. Ενώ καταργούνται οι μειώσεις που υπήρχαν για παλαιά αυτοκίνητα, για αυτοκινητα που εισάγονται με τις διαδικασίες της μετοικεσίας, που αγοράζονται από τον ΟΔΔΥ, καθώς και για αυτοκίνητα–αντίκες.

Τεκμήρια θα ισχύουν και για τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, καθώς και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Η δαπάνη για ιδιωτικά σχολεία ορίζεται ανά μαθητή σε 2.000 ευρώ για το νηπιαγωγείο, 4.000 ευρώ για το δημοτικό και 6.000 ευρώ για το γυμνάσιο και το λύκειο.

Η δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων δασκάλους και λοιπό προσωπικό ορίζεται σε 8.000 ευρώ ανά απασχολούμενο.

Με τις νέες διατάξεις προτείνεται ο υπολογισμός της δαπάνης διαβίωσης των σκαφών αναψυχής με βάση το κόστος ελλιμενισμού, ασφαλίστρων, καυσίμων, συντήρησης και πρακτόρευσης, ώστε η αντικειμενική δαπάνη να ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος.

Με αυτόν τον τρόπο, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για μηχανοκίνητα σκάφη ανοιχτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα ορίζεται στο ποσό των 2.000 ευρώ, ενώ για πάνω από 5 μέτρα ορίζεται στο ποσό των 3.000 ευρώ. Προκειμένου για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μεικτά σκάφη ολικού μήκους έως 10 μέτρων, στο ποσό των 7.500 ευρώ, ενώ για τα σκάφη άνω των 10 μέτρων προστίθενται 1.250 ευρώ ανά μέτρο μήκους.

Πηγή:

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_100019_17/03/2010_394339


ΓΡΑΦΗΜΑ:

http://wwk.kathimerini.gr/kathnews/graph/17-03-10/s28.pdf


Δεν υπάρχουν σχόλια: