Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Υπερ-αρχή για ξέπλυμα, τρομοκρατία, πόθεν έσχες

Του Παναγιώτη Στάθη

Αναβαθμισμένο ρόλο στην Επιτροπή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ανεξαρτητοποίησή της από την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών  επιφυλάσσει  νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο.

Παρά το γεγονός ότι στόχος της  προωθούμενης νομοθετικής ρύθμισης είναι να  ενισχυθεί η ανεξαρτησία της Αρχής, που είχε υποβαθμιστεί το καλοκαίρι του 2007 εξαιτίας ενεργειών του τότε πρόεδρου της Γιώργου Ζορμπά όπου ενόχλησαν την κυβέρνηση της ΝΔ στο ζήτημα των «γαλάζιων ομολόγων», εντούτοις  παραμένει ακόμα στα χαρτιά η δυνατότητα της δήμευσης της περιουσίας πολιτικών προσώπων που παρουσιάζουν αναντιστοιχία στις δηλώσεις πόθεν έσχες.
Πάντως  με το νομοσχέδιο επιλέγεται  η συγχώνευση των αρμοδιοτήτων  σε ένα ενιαίο φορέα  με τη δημιουργία  ανεξάρτητης και αναβαθμισμένης «Αρχής  Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας  και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης».

Η Αρχή θα αποτελείται από έναν ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό εν ενεργεία και από 11 μέλη τριετούς θητείας. Για την  εξυπηρέτηση των λειτουργικών της στόχων  θα λειτουργούν τρία επιμέρους τμήματα: Μονάδα Διερεύνησης  Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, Μονάδα Οικονομικών Κυρώσεων  κατά Υπόπτων Τρομοκρατίας και Μονάδα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 

Οι μονάδες αυτές δεν θα διενεργούν προκαταρκτικές εξετάσεις, ούτε θα  έχουν αρμοδιότητες προανακριτικών υπαλλήλων δηλαδή δεν θα προσάγουν υπόπτους και δεν  θα εξετάζουν μάρτυρες (όπως γινόταν στις ανεξάρτητες αρχές).
Η Β΄ μονάδα, κατά της τρομοκρατίας, θα μπορεί χωρίς την προηγούμενη έκδοση απόφασης του υπουργείου Οικονομικών να προχωρεί στη δήμευση και λοιπές κυρώσεις κατά υπόπτων. Αυτοί πάντως θα έχουν δυνατότητα προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια.  

-Η τρίτη μονάδα, για τον έλεγχο πόθεν έσχες, θα ελέγχει αν πρέπει να τιμωρηθεί υπόχρεος για την υποβολή πόθεν έσχες αν δεν προχωρήσει στην υποβολή της δήλωσης από αμέλεια και δεν υπάρχει μεταβολή στην περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου. 

Όπως επισημαίνεται  στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου,  η ενιαία αρχή «θα μπορεί να ανταποκριθεί  επιτυχέστερα στις  προκλήσεις  που θέτουν η ποικιλομορφία και η ποσοτική εξάπλωση  του εθνικού και διασυνοριακού  οικονομικού εγκλήματος  και ο διαρκής εκσυγχρονισμός  των τεχνικών που  χρησιμοποιούνται για την αθέμιτη  διακίνηση και απόκρυψη κεφαλαίων».  Διευρύνονται μάλιστα και οι αρμοδιότητες  της, καθώς  περνούν στο δικό της έλεγχο  οι δηλώσεις πόθεν έσχες  περίπου 50.000 στελεχών και υπαλλήλων του δημοσίου, με σκοπό να  εντοπιστούν και να παραχθούν τα φαινόμενα διαφθοράς.

Πηγή:
http://www.capital.gr/news.asp?id=1109247
Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: