Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Οι διασταυρώσεις έδειξαν αδήλωτη μεγάλη ακίνητη περιουσία


Χιλιάδες μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων έκρυψαν από την εφορία τα ακίνητα που είχαν στην κατοχή τους για να μην πληρώσουν το ΦΜΑΠ.

Οπως έδειξαν οι διασταυρώσεις που πραγματοποιεί η Γ.Γ. Πληροφορικών Συστημάτων, οι φορολογούμενοι αυτοί αν και υπόχρεοι δεν υπέβαλαν τη δήλωση ΦΜΑΠ μέχρι και το 2007 που ίσχυσε το μέτρο, αλλά υπέβαλαν το 2008 τις δηλώσεις Ε9 για τον υπολογισμό και την καταβολή του ΕΤΑΚ.

Ο υπολογισμός του ΕΤΑΚ γίνεται αυτομάτως από την ΓΓΠΣ από τα στοιχεία των δηλώσεων του Ε9, ενώ για τον υπολογισμό του ΦΜΑΠ θα έπρεπε ο υπόχρεος να υποβάλλει δήλωση εφόσον η αξία της ακίνητης περιουσίας του υπερέβαινε τις 243.600 ευρώ. Πολλοί ήταν αυτοί που δεν υπέβαλλαν δήλωση όταν ήταν σε ισχύ ο ΦΜΑΠ και εντοπίστηκαν στη συνέχεια από την υποχρεωτική υποβολή του Ε9, στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου μέτρου για την καταβολή του ΕΤΑΚ με ταυτόχρονη κατάργηση του ΦΜΑΠ.

Οι ιδιοκτήτες αυτοί θα κληθούν από την εφορία για την καταβολή των φόρων μαζί με τα προβλεπόμενα πρόστιμα και προσαυξήσεις. Ακόμη, όπως δήλωσε χθες ο υφυπουργός Οικονομικών Δημ. Κουσελάς, από έλεγχο θα «περάσουν» και όσοι ιδιοκτήτες offshore δεν μεταβίβασαν τα ακίνητά τους σε φυσικά πρόσωπα και δεν υπέβαλλαν στην εφορία μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου τη δήλωση για την απόδοση του ειδικού φόρου επί των ακινήτων τους για το 2010, ο οποίος με τον φορολογικό νόμο αυξήθηκε από 3% σε 15%.


5/1/2011
Πηγή: Ημερησία

Δεν υπάρχουν σχόλια: