Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

"Εισιτήριο" 5 ευρώ στα εξωτερικά ιατρεία του ΕΣΥ με εγκύκλιο του Yπουργείου Υγείας


Πέντε ευρώ ως αμοιβή για εξέταστρα καταβάλλουν από την 1η Ιανουαρίου όλοι όσοι προσέρχονται για εξέταση στα τακτικά πρωινά εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ, καθώς και στα κέντρα υγείας, σύμφωνα με επείγουσα εγκύκλιο που έστειλε στους διοικητές τον νοσοκομείων της χώρας ο υπουργός Υγείας Α. Λοβέρδος.

Από αυτή την υποχρέωση καταβολής εξετάστρων εξαιρούνται οι προσερχόμενοι ως επείγοντα περιστατικά, οι κάτοχοι βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας (το οποίο οφείλουν να προσκομίζουν και να είναι σε ισχύ) καθώς επίσης και οι πολιτικοί πρόσφυγες και οι αλλοδαποί που έχουν ζητήσει άσυλο, με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας πρόσφυγα ή του δελτίου αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού σε ισχύ.

Επίσης από την καταβολή εξαιρούνται όσοι προσέρχονται σε κέντρα υγείας ΑΜΕΑ που έχουν πιστοποιημένο αρμοδίως ποσοστό αναπηρίας 67% (εφόσον προσκομίζουν το πιστοποιητικό και την αστυνομική τους ταυτότητα), τα άτομα που πιστοποιημένα πάσχουν από κάθε μορφής μεσογειακή αναιμία, αιμορροφιλία, νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή οι μεταμοσχευθέντες νεφροπαθείς, ασθενείς με σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (AIDS) που προσκομίζουν για τα παραπάνω ιατρική βεβαίωση σε ισχύ, καθώς και οι τυφλοί που προσκομίζουν βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα τυφλών (ή κάρτα αναπηρίας όπου εφαρμόζεται), πλέον της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Σύμφωνα με άλλη εγκύκλιο που αφορά τον εξορθολογισμό φαρμακευτικών δαπανών στα κρατικά νοσοκομεία, την οποία απέστειλε στο πλαίσιο της παρακολούθησης και εφαρμογής των μέτρων εξορθολογισμού της, ο κ. Λοβέρδος ζητά να αποστείλουν τριμηνιαία αναφορά (Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2010) της δαπάνης κατανάλωσης φαρμάκων ανά νοσοκομείο συνολικά, συγκριτικά στοιχεία για το ίδιο διάστημα του 2009 και το ποσοστό συμμετοχής γενοσήμων φαρμάκων. Μάλιστα τους ζητά να αιτιολογήσουν αν και γιατί δεν επετεύχθησαν οι στόχοι προηγούμενης εγκυκλίου (όσον αφορά τη δαπάνη στα γενόσημα και την ολική μείωση της δαπάνης κατά 20%).


5/1/2011
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: