Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΧΡΩΜΑ!ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΨΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ - ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ
ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΧΡΩΜΑ!


Με τη φόρμουλα του Προέδρου της Κύπρου, οι Ελληνοκύπριοι θα χάνουν την περιουσία τους πέντε χρόνια μετά τη λύση!

Φλερτάρει με τις τουρκικές θέσεις για το περιουσιακό ο κύπριος Πρόεδρος Δημήτρης Χριστόφιας και επαναφέρει το Σχέδιο Ανάν σε χειρότερη έκδοση. Υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να αντιληφθεί κανείς πού θα φθάσει ο λεγόμενος συμβιβασμός όταν η τουρκική πλευρά παραμένει ακλόνητη στις θέσεις της, και μάλιστα χωρίς κόστος.
Σημεία-κλειδιά

Προτάσεις για το περιουσιακό έχουν καταθέσει και οι δύο πλευρές. Στο έγγραφο των προτάσεων της ελληνοκυπριακής πλευράς που κατέχει το «Παρόν», περιλαμβάνονται περίπλοκες εισηγήσεις, δυσμενείς για τους Ελληνοκύπριους, παρότι προέρχονται από τον Πρόεδρο Χριστόφια. Συγκεκριμένα:

1. Τον πρώτο λόγο επί των περιουσιών θα τον έχει ο ελληνοκύπριος πρόσφυγας ως ο νόμιμος ιδιοκτήτης, όμως μέσω των κριτηρίων η αρχή αλλοιώνεται και καταστρατηγείται, αφού υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρήστης (Τουρκοκύπριος) έχει το ουσιαστικό πλεονέκτημα να αποφασίσει εάν και πότε θα εγκαταλείψει το ελληνοκυπριακό ακίνητο που βρίσκεται στον βορρά, είτε αυτό είναι κατοικία είτε χώρος εργασίας.

2. Εάν ο ελληνοκύπριος ιδιοκτήτης δεν ενδιαφερθεί, δύο έτη μετά τη λύση χάνει το δικαίωμα αποκατάστασης της περιουσίας του, ενώ πέντε έτη μετά τη λύση χάνει και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και αποζημίωσης.

3. Κάθε νόμιμος ιδιοκτήτης δικαιούται αμέσως αποκατάσταση της περιουσίας του, εάν αυτή περιορίζεται στα 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Εάν όμως η περιουσία αυτή δεν εμπίπτει στα κριτήρια αποκατάστασης, τότε δεν πρόκειται να του αποδοθεί, αλλά θα λάβει ως αντιστάθμισμα περιουσία ίσης αξίας στο ίδιο «κρατίδιο» ή αποζημίωση ή άλλες επιλογές, οι οποίες θα μπορούν να προβλέπονται από τη λύση και τους νόμους. Εάν, δε, η περιουσία ξεπερνά το πλαφόν των 7.500 τετραγωνικών μέτρων, τότε εισέρχονται ειδικά κριτήρια στον χειρισμό της περιουσίας, όπως και στο χρονικό διάστημα αποκατάστασής της. Από την άλλη, τίθεται το εξής ερώτημα: Ποιος θα εγγυηθεί αυτόν τον μηχανισμό και ότι αυτός δεν θα δυσλειτουργεί προκειμένου να αναγκάζονται οι Ελληνοκύπριοι σε ανταλλαγή περιουσιών ή στη διεκδίκηση αποζημίωσης;

4. Στην περίπτωση που η περιουσία, και ειδικότερα μια οικία ή ένα άλλο υποστατικό, βρίσκονται στην κατοχή έποικου ή Τουρκοκύπριου, ο κάτοχος ονομάζεται χρήστης και στην περίπτωση κατά την οποία ο Ελληνοκύπριος θελήσει πίσω το ακίνητο, τότε θα πρέπει να αναμένει να μετακινηθεί ο χρήστης και να μεταστεγαστεί σε άλλο κατάλληλο ακίνητο. Φαίνεται μάλιστα ότι ούτε η Επιτροπή Περιουσιών, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση του θέματος, ούτε το δευτεροβάθμιο όργανό της θα μπορούν να επέμβουν προκειμένου να αναγκάσουν τον χρήση να εγκαταλείψει το ακίνητο, εάν αυτός κωλυσιεργεί. Οι θέσεις αυτές συνιστούν παραλλαγές του Σχεδίου Ανάν και στην ουσία προσεγγίζουν τις τουρκικές αξιώσεις, βάσει των οποίων τον πρώτο λόγο τον έχει τελικά ο χρήστης και όχι ο νόμιμος ιδιοκτήτης. Στην ουσία, η συνταγή αυτή θα αναγκάζει τον Ελληνοκύπριο να ζητά αποζημίωση και να εγκαταλείπει την περιουσία του στα χέρια του Τούρκου και του έποικου. Το ζητούμενο είναι πώς, πότε και αν θα αποζημιωθεί. Η παραμονή όμως της ακίνητης περιουσίας στον Τουρκοκύπριο ή στον έποικο οδηγεί στην τουρκική θέση ότι το τουρκικό στοιχείο θα πρέπει να έχει πλειοψηφία πληθυσμού και γης στον βορρά.

5. Στην περίπτωση που οι Τουρκοκύπριοι ή οι έποικοι έχουν οικοδομήσει επί ελληνοκυπριακού κτιρίου, μια από τις επιλογές του ελληνοκύπριου ιδιοκτήτη είναι να αποζημιωθεί με μετοχές!

6. Εάν η οικία ή το κτίριο χρησιμοποιείται για σκοπούς βιοπορισμού, ο Τουρκοκύπριος ή ο έποικος χρήστης δεν το εγκαταλείπει, παρά μόνο εάν αποζημιωθεί ή εάν εξευρεθεί για λογαριασμό του ίσης σημασίας κατοικία ή χώρος εργασίας.

7. Ο Ελληνοκύπριος θα έχει το πλεονέκτημα να επιλέγει πρώτος πώς θα διαχειριστεί την περιουσία του εάν ήταν μεγαλύτερος των 10 ετών το 1974. Η θέση αυτή στηρίζεται σε αρνητική απόφαση για τους Ελληνοκύπριους, εκδοθείσα πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η απόφαση αφορά στους ασθενείς ψυχολογικούς δεσμούς που είχαν με την πατρώα γη όσοι το 1974 ήταν παιδιά. Κατοχυρώνει όμως το δικαίωμα της ιδιοκτησίας και της κληρονομικότητας.

Τουρκική γεύση

Ειδικά η θέση για την απώλεια της περιουσίας των Ελληνοκύπριων εάν δεν ενδιαφερθούν γι' αυτήν εντός πέντε ετών μετά τη λύση, καθώς και το σύνολο των προτάσεων της ελληνοκυπριακής πλευράς, προσεγγίζουν και διευκολύνουν την τουρκική αντίληψη, όπως αυτή έχει ήδη κατατεθεί στις συνομιλίες, στη λογική του ότι στον βορρά οι Τουρκοκύπριοι θα έχουν πλειοψηφία επί του εδάφους και επί του πληθυσμού. Γι' αυτό η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι τον πρώτο λόγο πρέπει να τον έχουν οι υφιστάμενοι κάτοχοι των περιουσιών, είτε αυτοί είναι Τουρκοκύπριοι είτε έποικοι. Ταυτόχρονα, η τουρκική πλευρά υποστηρίζει την ανταλλαγή των πληθυσμών και των αποζημιώσεων, ώστε να επιτευχθεί αυτή η πλειοψηφία. Πρακτικά ομιλούντες, οι Τούρκοι εισηγούνται να αξιοποιηθούν για σκοπούς κάλυψης των αποζημιώσεων οι περιουσίες της Εκκλησίας και του ΕΒΚΑΦ, του αντίστοιχου δηλαδή μουσουλμανικού θρησκευτικού ιδρύματος που με βάση το Σύνταγμα του '60 διαχειρίζεται και έχει την ιδιοκτησία των θρησκευτικών περιουσιών των Τουρκοκύπριων.

Οι επενδύσεις... του ΟΗΕ

Πρόταση όμως υπάρχει και από τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία εισηγούνται να γίνουν επενδύσεις επί των παραλιακών κυρίως τουρκοκυπριακών περιουσιών που βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές, όπως σε Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, προκειμένου να εξευρεθούν επιπρόσθετα χρήματα που θα διατεθούν στα ταμεία των αποζημιώσεων.

Γενικά, το κλίμα στις συνομιλίες μαρτυρεί εκ των εγγράφων που κατατίθενται ότι στην καλύτερη περίπτωση θα προκύψει μια λύση όμοια και χειρότερη από εκείνη που προέβλεπε το Σχέδιο Ανάν.

Πηγή:

http://www.paron.gr/v3/new.php?id=58818&colid=&catid=48&dt=2010-09-12%200:0:0


Το πακέτο του Κύπριου Προέδρου
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Δρος των Διεθνών Σχέσεων

Το πακέτο του Προέδρου για την επιτάχυνση των συνομιλιών είναι μεν ζωντανό, αλλά ο ΓΓ του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν του βάζει τουρκικές πινελιές. Ο κ. Μπαν, σε επί του θέματος επιστολή του προς τον Πρόεδρο Χριστόφια, φαίνεται ότι:
α) Υιοθετεί την τουρκική θέση ότι η επιστροφή της πόλης της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της θα γίνει στο πλαίσιο των συνομιλιών και της λύσης. Αρνείται να μπει στην ουσία και στις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της Τουρκίας για επιστροφή της πόλης, όπως καθορίζουν οι Συμφωνίες Κορυφής του '79 και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η οποιαδήποτε άλλη διαδικασία θα πρέπει να εξευρεθεί εντός των συνομιλιών, οπότε είναι θέμα των εμπλεκόμενων μερών.

β) Θεωρεί ότι η σύνδεση του εδαφικού με το περιουσιακό και το ζήτημα των εποίκων είναι θέματα που αφορούν τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων και ότι οι ενότητες αυτές θα διευθετηθούν στο πλαίσιο των συνομιλιών. Δεν παίρνει όμως θέση επί της εισήγησης του Προέδρου.

γ) Αφήνει ανοικτό το θέμα της διεθνούς διάσκεψης, όπως είναι φυσιολογικό, αλλά δεν ταυτίζεται ούτε κλείνει την πόρτα στην πρόταση Χριστόφια.

Με βάση πάντως τις τουρκικές θέσεις, οι οποίες είναι γνωστές τόσο στα Ηνωμένα Έθνη όσο και στην ΕΕ, η Άγκυρα δεν συγκινείται από τα νέα «δώρα» του Προέδρου. Ότι δηλαδή είναι έτοιμος να επιτρέψει το άνοιγμα παγωμένων τουρκικών κεφαλαίων εάν αρχίσει η διαδικασία επιστροφής της πόλης της Αμμοχώστου. Γιατί; Διότι οι Τούρκοι γνωρίζουν ότι: 1) Η κυπριακή κυβέρνηση δεν μπορεί να επηρεάσει την τουρκική ενταξιακή πορεία. 2) Ούτως ή άλλως τα τουρκικά ενταξιακά κεφάλαια παραμένουν παγωμένα, αφενός γιατί η ίδια η Άγκυρα αδυνατεί να εκπληρώσεις τις υποχρεώσεις της προς την ΕΕ και αφετέρου γιατί αυτό επιβάλλει η εξυπηρέτηση των συμφερόντων άλλων κρατών, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Αυστρία.

Εφόσον οι Τούρκοι δεν έχουν κόστος, ειδικώς εντός της ΕΕ, ουδόλως γίνονται διαλλακτικότεροι. Δεν υποχωρούν. Προχωρούν. Και χρησιμοποιούν την «ποντιοπιλατική» στάση του ΟΗΕ για να εκβιάσουν ότι εάν ως το τέλος του έτους δεν υπογράψουμε τη συνθηκολόγηση, θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για την αδυναμία εξεύρεσης λύσης. Ως εκ τούτου, σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε βήματα αναγνώρισης του ψευδοκράτους, προσδοκώντας ότι θα έχουν ως διπλωματικά εργαλεία για την επίτευξη του στόχου τους την έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ, η οποία θα εκδοθεί τον προσεχή Νοέμβριο, και τον κανονισμό για το «απευθείας εμπόριο». Με άλλα λόγια, η Άγκυρα όχι μόνο εξουδετερώνει τα δικά μας διπλωματικά και νομικά όπλα για δημοκρατική και βιώσιμη λύση, αλλά ταυτόχρονα φιλοδοξεί να τα στρέψει σε βάρος μας. Και να τα χρησιμοποιήσει για να μας δώσουν αυτά, δηλαδή τα «όπλα» του ΟΗΕ και της ΕΕ, αντί της Άγκυρας, τη χαριστική βολή!

Πηγή:
http://www.paron.gr/v3/new.php?id=58819&colid=&catid=48&dt=2010-09-12%200:0:0
Η Αθήνα εναρμονίζεται
με τις φιλοτουρκικές θέσεις Χριστόφια


Ταξίδι-αστραπή του Δρούτσα στην Κύπρο για να στηρίξει την επιστροφή στο Σχέδιο Ανάν μέσω του περιουσιακού

Ταξίδι - αστραπή πραγματοποίησε στην Κύπρο ο υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Δρούτσας με την ανάληψη των καθηκόντων του.
Στη Μεγαλόνησο είχε επαφές με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια για να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, και μάλιστα σε δύο επίπεδα.

Το πακέτο

Το πρώτο είναι το πακέτο του κύπριου Προέδρου για την επιτάχυνση των συνομιλιών, που προνοεί: α. την επιστροφή της πόλης της Αμμοχώστου με αντάλλαγμα τη λειτουργία του λιμανιού της πόλης και το άνοιγμα νέων παγωμένων τουρκικών ενταξιακών κεφαλαίων, β. τη διεθνή διάσκεψη, η οποία θα συγκληθεί εφόσον βρίσκονται σε ακτίνα συμφωνίας οι εσωτερικές πτυχές και σε αυτήν θα συζητηθεί το θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων, γ. το περιουσιακό, το οποίο ο Πρόεδρος θέλει να συνδεθεί με το θέμα των εποίκων και το εδαφικό.

Το περιουσιακό

Το δεύτερο επίπεδο αφορά τις συνομιλίες, και ειδικότερα το ζήτημα του περιουσιακού, επί του οποίου και οι δύο πλευρές, και οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι, έχουν καταθέσει προτάσεις. Οι προτάσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς παραπέμπουν στο Σχέδιο Ανάν, αν δεν είναι χειρότερες από εκείνο, και ταυτοχρόνως είναι εναρμονισμένες με την τουρκική αρχή περί διζωνικότητας. Δηλαδή στον βορρά, στο τουρκοκυπριακό συνιστών κράτος, οι Τούρκοι θα έχουν πλειοψηφία και επί του πληθυσμού και επί του εδάφους! Άρα διχοτόμηση, στη βάση δύο κρατών. Οι εισηγήσεις είναι περίπλοκες και παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1. Δεν κατοχυρώνουν τα ατομικά δικαιώματα, και ειδικότερα της ιδιοκτησίας, στους ελληνοκύπριους πρόσφυγες.

2. Προνοούν ακόμη και την πλήρη απώλεια της ιδιοκτησίας των Ελληνοκυπρίων εάν σε πέντε χρόνια δεν ενδιαφερθούν για το πώς θα ρυθμίσουν την περιουσία τους.

3. Δεν έχει επακριβώς διευκρινιστεί πού θα βρεθούν τα χρήματα για όσους θελήσουν να αποζημιωθούν. Οι εισηγήσεις μάλλον δημιουργούν προϋποθέσεις ώστε να σηκώσουν το βάρος του κόστους οι Ελληνοκύπριοι.

4. Οι διαρρυθμίσεις γίνονται κατά τρόπον ώστε οι Ελληνοκύπριοι να μην επιστρέψουν στον βορρά.

Η τουρκική διζωνική

Ο κ. Δρούτσας είπε ότι στηρίζει, όπως και η ελληνική κυβέρνηση, τις προτάσεις του κύπριου Προέδρου, οι οποίες είναι εναρμονισμένες με το γράμμα και το πνεύμα του Σχεδίου Ανάν, το οποίο υπηρέτησε πιστά.

Ο κ. Δρούτσας δημοσίως δήλωσε ότι ο λόγος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει βαρύνουσα σημασία και ότι η Ελλάδα στηρίζει την πολιτική Χριστόφια, η οποία όμως όχι μόνο δεν αποδίδει καρπούς, αλλά, όπως δείχνουν τα πράγματα, εναρμονίζεται με την τουρκική ερμηνεία της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, που θέλει τους Τούρκους να έχουν στο βορρά πλειοψηφία επί του πληθυσμού και επί του εδάφους.

Πηγή:
http://www.paron.gr/v3/new.php?id=58820&colid=&catid=48&dt=2010-09-12%200:0:0

Δεν υπάρχουν σχόλια: