Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009

Μισθωτοί και συνταξιούχοι σηκώνουν όλο και περισσότερο τα φορολογικά βάρη«Κάτω από τη μπάρα» των φορολογικών βαρών κάθονται για άλλη μια χρονιά μισθωτοί και συνταξιούχοι. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για το 2007, μισθωτοί και συνταξιούχοι δήλωσαν το 68,1% του συνολικού εισοδήματος και κατέβαλαν το 50,1% του συνολικού φόρου, ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο από τις προηγούμενες δύο χρονιές.

Για το 2007, οι υπόλοιποι φορολογούμενοι δήλωσαν το 15,5% του εισοδήματος και κατέβαλαν το 13,6% του φόρου, ενώ τα νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις) δήλωσαν το 16,4% του εισοδήματος πληρώνοντας το 36,3% του συνολικού φόρου.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2007 και από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και αφορούν εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2006.

Συνολικά το δηλωθέν εισόδημα το 2007 ανήλθε σε 103,4 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 70,4 δισ. ευρώ δηλώθηκαν από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, τα 15,9 δισ. από τους λοιπούς φορολογούμενους και τα 16,9 δισ. από τις επιχειρήσεις.

Ο συνολικός φόρος που καταβλήθηκε για τα εισοδήματα αυτά, ανήλθε σε 13 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 6,5 δισ. καταβλήθηκαν από τους μισθωτούς και συνταξιούχους, τα 1,8 δισ. ευρώ από τους λοιπούς φορολογούμενους και τα υπόλοιπα 4,7 δισ. από τα νομικά πρόσωπα.

Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα και τα στοιχεία για τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2006 και αφορούν τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2005.

Σύμφωνα με αυτά, το 2006 οι μισθωτοί και συνταξιούχοι δήλωσαν το 68,7% του συνολικού εισοδήματος, οι λοιποί φορολογούμενοι το 16,12% και τα νομικά πρόσωπα το 15,12%. Από το σύνολο του φόρου που καταβλήθηκε, το 48,2% αναλογούσε στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, το 14% στους υπόλοιπους φορολογούμενους και το 37,7% στις επιχειρήσεις.

Το 2005 από το σύνολο του δηλωθέντος εισοδήματος, το 67,8% αντιστοιχούσε στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους που είχαν καταβάλει το 44,5% του συνολικού φόρου, το 15,95% του εισοδήματος στους λοιπούς φορολογούμενους που είχαν καταβάλει το 13,36% του συνολικού φόρου, ενώ σε ό,τι αφορά τα νομικά πρόσωπα, είχαν δηλώσει το 16,24% του εισοδήματος που δηλώθηκε συνολικά και είχαν καταβάλει το 42,17% του φόρου.


25/7/2008
Πηγή: www.in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: