Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

ΟI ΕΝΟΧΟΙ...


Ο Ηλίας Μακρής σχολιάζει στη σημερινή Καθημερινή την αξίωση των συνταξιούχων βουλευτών για καταβολή αναδρομικών που φτάνουν τις 250.000 ευρώ για κάθε έναν...

ΟI ΕΝΟΧΟΙ...

Είναι γεγονός ότι οι ηγέτες της παγκό­σμιας οικονομικής και πολιτικής σκηνής ανακάλυψαν έναν τρόπο διαιώνισης της κυριαρχίας τους, την παγκοσμι­οποίηση, και ένα μοντέλο ανάπτυξης το νεοφιλελευθερισμό που απέτυχαν παταγωδώς. Ωστόσο, βοήθησαν τις τράπεζες να βγουν από την κρίση τους όταν χρειάστηκε, μεταφέροντας την στην κοινωνία. Οι λαοί άρχισαν να αντιδρούν. Οι κυβερνήσεις να πέφτουν. Έτσι, ο "μεγάλος αδελφός" (που δεν εί­ναι ένας), ψάχνει σήμερα για τα πολι­τικά εκείνα σχήματα που θα φέρουν σε πέρας τα πειράματα του κατά των λαών, πριν ξεσηκωθούν και τον κατασπαράξουν.

Οι κυβερνήσεις αλλάζουν χέρια σαν τραπουλόχαρτα και οι λαοί μπαίνουν στο μοναδικό δρόμο που είναι η ενότητα και ο αγώνας. Αλλιώς θα καταδικαστούν όλοι για έναν αιώνα ακόμη στην εξαθλίωση.

Εμείς, έχουμε ένα κράτος διεφθαρ­μένο (ομολογία των ίδιων των πολι­τικών μας), κυβερνήσεις ανίκανες να δημιουργήσουν και ικανές να αποδι­οργανώσουν, να ληστέψουν, να κατα­στρέψουν και να ετοιμάσουν το ξεπού­λημα και την παράδοση άνευ όρων, αρκεί να μη χάσουν τις καρέκλες και να εξασφαλίσουν το ακαταδίωκτο για τα εγκλήματα τους.

Έτσι παίζουν οι πολιτικοί μας. Τα μη­νύματα τους δεν τα στέλνουν προς το λαό αλλά προς τους πάτρωνες, στην προσπάθεια να τους πείσουν ότι είναι οι πιο αξιόπιστοι διαχειριστές της πολιτικής των αφεντικών. Παίζουν ανάμε­σα στις δικές τους αθλιότητες και στην εξαθλίωση του λαού που υποφέρει, βογγάει και βρίσκεται μεταξύ της απελ­πισίας και της αγανάκτησης.

Γιατί τα λέμε όλα αυτά; Για να γίνει κατανοητό ότι σε μια κοινωνία φθί­νουσα, προβληματική, σε ένα κρά­τος που κάποιοι έχουν συμφέρον να διαλυθεί και κάποιοι άλλοι συμμετέ­χουν σ' αυτό συνειδητά ή ασυνείδη­τα, θα συμβαίνουν πολλά ώστε να κάνουν το λαό πιο ευάλωτο και θύμα των σχεδίων τους.

Οι πολιτικοί έχουν την απόλυτη ευ­θύνη, έχουν μειωμένη ευαισθησία και πατριωτισμό και δεν σέβονται τη χώρα που τους ταΐζει και τους πλουτίζει, αλλά κοιτάνε και τώρα ακόμη να την γδάρουν, αντί να δουλέψουν με αυταπάρνηση για την ανάκαμψη και τη σωτηρία της.

Θέλετε απόδειξη; Ακούστε και ανατριχιάστε. Στις αρχές Μαΐου η αντιπρό­εδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Φλωρεντία Καλδή αποκάλυψε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ότι υπάρχουν 800-850 υπο­θέσεις βουλευτών συνταξιούχων και συγγενών τους που ζητούν αναδρο­μικά, που φτάνουν και τις 250.000 ευρώ για τον καθένα.

Όταν ένα κράτος κινδυνεύει να διαλυθεί οικονομικά και ο πρωθυπουργός καθημερινά απευθύνει έκκληση προς το λαό για σύμπνοια και θυσίες προκειμένου να αποφύγου­με τη χρεωκοπία, είναι τουλάχιστον ύβρις να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη περίπου 850 συνταξιούχοι βουλευτές προκειμένου να δι­εκδικήσουν αναδρομικά. Είναι πράξη βάρβαρη κατά του λαού.

Οι βουλευτές τωρινοί και παλαι­ότεροι είναι οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την οικο­νομική καταστροφή του κράτους για το λόγο ότι με τους νόμους που φτιάχνουν μπορούν να προ­στατέψουν το κράτος και την οικονομία και δεν το κάνουν. Αντί λοιπόν να ντρέπονται για την κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα, ζητάνε και τα ρέστα.

Οι δικαστές προσφύγανε στο "Μισθοδικείο" και με το Ν.3620/2007 και την υπουργική απόφαση του 2008 πήραν αναδρομικά για μια πενταετία ξετινάζοντας τα ταμεία του κράτους. Οι βου­λευτές και οι δικαστές, με νόμους και ψηφίσματα της Βουλής το 1964 και 1975 έχουν συνδέσει την οικονομική τους... τύχη! Μήπως δεν υπήρχαν νόμοι για την κατοχύρωση του 13ου - 14ου μι­σθού μας, των συντάξεων μας κύριων και επι­κουρικών και των ασφαλιστικών μας δικαιωμά­των; Πώς άλλαξαν όλα αυτά;

Εκείνοι, αντί να μπαίνουν φυλακή και να δημεύονται οι περιουσίες τους μέχρι τετάρ­της γενεάς, έχουν το θράσος να ζητάνε "ανα­δρομικά πενταετίας" για τον εαυτό τους, τις χήρες τους και τις θυγατέρες τους που ισοδυ­ναμούν και με δυο βίλες στον καθένα.

Σήμερα που βάζουν το χέρι στην τσέπη μας και μας παίρνουν και το κα­τοστάρικο "για να σωθεί η χώρα", οι ίδιοι λοιπόν ζητούν αναδρομικά που αν τα πάρουν οι "πατριώτες", το ποσό ξεπερνάει σε εκατομμύρια το μισό προϋπολογισμό της Βουλής. Να ο συνδυασμός του νόμιμου και ανήθι­κου. Αιδώς Αργείοι...

Δεν υπάρχουν σχόλια: