Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Αγορές αγαθών με κάρτες και επιταγές

Αλλάζει από την τρέχουσα εβδομάδα το καθεστώς στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών, στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου που εφαρμόζει το οικονομικό επιτελείο για περιορισμό της φοροδιαφυγής και αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Συγκεκριμένα, από την Παρασκευή 1η Απριλίου τίθεται σε ισχύ η ρύθμιση που προβλέπει ότι τα φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 3.000 ευρώ, τα οποία εκδίδονται για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, θα εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και με επιταγές.

Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω όριο, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον ισχύοντα φορολογικό νόμο, ήταν 1.500 ευρώ, όμως το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε να αυξηθεί το ποσό, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου και να μη δημιουργηθούν πρόσθετα προβλήματα στην αγορά.

Για το λόγο άλλωστε αυτό, με σχετική υπουργική απόφαση, ορίζεται ως κατώτερο όριο συναλλαγής, το ποσόν των 3.000 ευρώ για το έτος 2011 και το ποσόν των 1.500 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Στο εξής λοιπόν φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται από επιτηδευματίες, για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες αυτών αποκλειστικά μέσω τραπέζης, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του αγοραστή των αγαθών ή λήπτη των υπηρεσιών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγές, αποκλειόμενης της εξόφλησης των συγκεκριμένων στοιχείων με μετρητά.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ως αξία συναλλαγής, για την εφαρμογή του νέου καθεστώτος, νοείται το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό το νέο καθεστώς, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, εφαρμόζεται:

- για προκαταβολές που εισπράττονται ή τμηματικές καταβολές, που αφορούν συναλλαγές ύψους άνω του ισχύοντος κάθε φορά ορίου, ανεξαρτήτως του ποσού έκαστης τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής.

- σε περίπτωση πώλησης αγαθών (όπως οχήματα, κ.λπ.) σε ιδιώτη "με ανταλλαγή",
η διαφορά της αξίας που προκύπτει από το συμψηφισμό των αμοιβαίων ανταπαιτήσεων, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ισχύον κάθε φορά όριο.

- σε περίπτωση αλλαγής λιανικώς πωληθέντων αγαθών, η αξία των οποίων προηγουμένως έχει εξοφληθεί, για τη νέα απόδειξη λιανικής πώλησης που εκδίδεται.

- στην περίπτωση επιστροφής αγαθών, εφόσον μεταγενέστερα η απαίτηση του ιδιώτη συμψηφισθεί με επόμενη αγορά αγαθών.

- σε περίπτωση συναλλαγής που εξοφλείται, μερικώς ή ολικώς, με εκχώρηση από τον ιδιώτη προϊόντος δανείου που βαρύνει αυτόν, με κατάθεση του σχετικού ποσού στο λογαριασμό του πωλητή - επιτηδευματία, για το τυχόν υπολειπόμενο ποσό, ανεξαρτήτως αξίας, εφόσον η τιμολογούμενη αξία της συναλλαγής υπερβαίνει το ισχύον κάθε φορά όριο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις συναλλαγών, που διενεργούνται σε ημέρες και ώρες μη λειτουργίας των τραπεζών ή με πρόσωπα - ιδιώτες που για αντικειμενικούς λόγους δεν είναι δυνατή η από μέρους τους εξόφληση, με τους νέους τρόπους και καταβάλλονται μετρητά ή παραδίδονται συναλλαγματικές, οι οποίες εξοφλούνται εκτός τραπεζικού συστήματος, ακολουθείται ειδική διαδικασία ως ακολούθως:

- Από τον επιτηδευματία - πωλητή, κατά το χρόνο είσπραξης μετρητών ή παραλαβής συναλλαγματικών (εκτός τραπεζικού συστήματος) από τον πελάτη - ιδιώτη, εκδίδεται λογιστικό παραστατικό «απόδειξη είσπραξης μετρητών ή παραλαβής αξιόγραφων».

Η συγκεκριμένη απόδειξη, εκδίδεται αθεώρητη από διπλότυπο, τουλάχιστον, στέλεχος και εφόσον είναι μηχανογραφική δεν απαιτείται η σήμανση αυτής μέσω ΕΑΦΔΣΣ.

Στο περιεχόμενο αυτής αναγράφονται το ποσό, ο τρόπος εξόφλησης, η αιτιολογία της είσπραξης (π.χ. προκαταβολή, τμηματική καταβολή, εξόφληση) και ο αύξων αριθμός του παραστατικού (εφόσον έχει προηγηθεί η έκδοση αυτού).

Επί προκαταβολών, πριν την έκδοση του φορολογικού στοιχείου, αναγράφονται τα αντίστοιχα στοιχεία του οικείου ταμιακού παραστατικού, εφόσον εκδίδεται από την επιχείρηση.

- Ο επιτηδευματίας υποχρεούται το ποσόν των μετρητών, που εισπράττει κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω απόδειξης ή κατά το χρόνο εξόφλησης των συναλλαγματικών, να το καταθέσει εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έκδοσή τους, σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή Πιστωτικό Οργανισμό.

Τα εκδιδόμενα τραπεζικά παραστατικά, συσχετίζονται από τον επιτηδευματία με τις «αποδείξεις είσπραξης μετρητών ή παραλαβής αξιόγραφων» που αφορούν.

- Οι εκδιδόμενες «αποδείξεις είσπραξης μετρητών ή παραλαβής αξιόγραφων», καθώς και τα τραπεζικά παραστατικά από τα οποία προκύπτουν τα δεδομένα της κατάθεσης, διαφυλάσσονται με ευθύνη του υπόχρεου, για όσο χρόνο προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του ΚΒΣ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπόχρεοι που εντοπιστούν από τον ελεγκτικό μηχανισμό του υπουργείου Οικονομικών να μην τηρούν τα προβλεπόμενα από το νέο καθεστώς συναλλαγών, που στόχο έχει τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυστηρά πρόστιμα και ποινές.

Πηγή: 
H Nαυτεμπορική, 28.3.2011
https://www.epixeirisi.gr/ΝΕΑ/4732797/Αγορές-αγαθών-με-κάρτες-και-επιταγές

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Το Σύμφωνο για το Ευρώ «περιορίζει την εθνική κυριαρχία» λέει ο πρόεδρος της Τσεχίας


Νέο χτύπημα του ευρωσκεπτικιστή προέδρου της ΤΣΕΧΙΑΣ

Νέα επίθεση κατά του ευρώ έκανε ο ευρωσκεπτικιστής πρόεδρος της Τσεχίας Βάτσλαβ Κλάους υποστηρίζοντας ότι το Σύμφωνο για το ευρώ, το οποίο υιοθετήθηκε στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, χρησιμεύει μόνον για να περιοριστεί η κυριαρχία των κρατών-μελών της ΕΕ.

«Η σύνοδος της 25ης Μαρτίου στις Βρυξέλλες απέφερε μόνον έναν νέο ριζικό περιορισμό στην κυριαρχία των μελών της Ένωσης», επισήμανε ο πρόεδρος Κλάους σε άρθρο του στην τσεχική εφημερίδα Pravo.

«Θα πρέπει να πούμε, τελικά, τι μορφή ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης θέλουμε, ώστε η θέση να είναι σαφής απέναντι σε κάθε μελλοντικό διαπραγματευτή. Θα έπρεπε, κατ' εμένα, να δηλώσουμε ότι δεν επιθυμούμε μία Δημοσιονομική Ευρωπαϊκή Ένωση», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Τσεχίας στο ίδιο άρθρο.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Πετρ Νέτσας, που αυτοχαρακτηρίζεται «ευρωρεαλιστής», ο σημερινός ηγέτης του δεξιού κόμματος ODS (που ο σημερινός πρόεδρος της χώρας ίδρυσε στις αρχές της δεκαετίας του '90), προσερχόμενος στη σύνοδο στις Βρυξέλλες, εξέφρασε δημόσια τη λύπη του, επειδή, «τα 17 μέλη της ευρωζώνης διαπραγματεύτηκαν το Σύμφωνο με το ευρώ, χωρίς όμως καθόλου να διαπραγματευτούν, ή έστω να συμβουλευτούν, τα μέλη της ΕΕ που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη.

» Είναι πιθανόν ορισμένα κράτη να αποδέχονται παρόμοια στάση, όμως εμείς δεν θέλουμε να την αποδεχθούμε, και γι' αυτόν ειδικά τον λόγο», πρόσθεσε.

Ο κ.Νέτσας έχει ξεκαθαρίσει ότι η Πράγα δεν θα θέσει, από την πλευρά της, χρονικό όριο ένταξης στην ευρωζώνη πριν να εκπνεύσει, το 2014, η θητεία της κυβέρνησης του.

Το Σύμφωνο για το Ευρώ (Euro Plus Pact) προωθεί μεταξύ άλλων οικονομικές μεταρρυθμίσεις, τον περιορισμό του κρατικού χρέους, τον περιορισμό των μισθών και τη σύγκλιση των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών. Υιοθετήθηκε μετά από μακρά διαβούλευση την περασμένη Πέμπτη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες.

Στο Σύμφωνα μετέχουν τα 17 μέλη της Ευρωζώνης αλλά και η Τσεχία, η Βρετανία, η Σουηδία και η Ουγγαρία, όλες χώρες εκτός Ευρωζώνης.


ΤΑ ΝΕΑ
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=41&nid=1231101570

Οι δηλώσεις Ερντογάν για τον έλεγχο της περιοχής μεταξύ Κρήτης-Βεγγάζης και η απάντηση Βενιζέλου.


Μανώλης Κωστίδης
“Θα ελέγχουμε τη περιοχή Κρήτης-Βεγγάζης”, λέει τώρα ο Ερντογάν

Η Τουρκία αναζητά αγωνιωδώς το ρόλο της στη κρίση της Λιβύης και η αγωνία της να δείξει πόσο σημαντική είναι την οδηγεί τις τελευταίες ημέρες σε συνεχείς και κυρίως αντιφατικές δηλώσεις.

Λίγο πριν αναχωρήσει για το Ιράκ ,ο Τούρκος πρωθυπουργός Ρ.Ερντογάν,δήλωσε ότι η Άγκυρα “είπε το ναι στα τρία καθήκοντα που μας έδωσε το ΝΑΤΟ,να παραλάβουμε την ανθρωπιστική βοήθεια που θα φτάσει στη Βεγγάζη,να συμμετέχουμε στον έλεγχο του εναέριου χώρου και να ελέγχουμε την περιοχή ανάμεσα σε Κρήτη και Βεγγάζη με πλοία του τουρκικού ΠΝ”.

Αμέσως μετά ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι η χώρα του “δεν θα είναι αυτή που θα ρίχνει βόμβες”.


Να θυμίσουμε ότι η ακρίβεια των δηλώσεων Ερντογάν-Νταβούτογλου,στο θέμα της Λιβύης,πρέπει πλέον να ελέγχεται διπλά. Μόλις το Σάββατο η τουρκική κυβέρνηση είχε δημιουργήσει την εντύπωση ότι θα ασκεί ολοκληρωτική διοίκηση στις αεροπορικές επιχειρήσεις στη Λιβύη,μέσω του ΝΑΤΟϊκού στρατηγείου της Σμύρνης.

Κάτι που αποδείχτηκε ανακριβές.

Απάντηση Βενιζέλου σε Ερντογάν για τον έλεγχο Κρήτης-Βεγγάζης.

“Οι επιλογές που έχουμε κάνει για τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχει η Ελλάδα στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ είναι τέτοιες που να διασφαλίζουν πλήρως τα εθνικά μας δικαιώματα, την εθνική κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και τις αρμοδιότητες που έχουμε με βάση το Διεθνές Δίκαιο.

Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε σχέση με την υφαλοκρηπίδα μας, κανένα πρόβλημα σε σχέση με την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και κανένα μα κανένα πρόβλημα σε σχέση με τον έλεγχο επί του FIR Αθηνών”, δήλωσε ο ΥΕΘΑ Ε.Βενιζέλος απαντώντας ουσιαστικά στις δηλώσεις Ερντογάν για έλεγχο της περιοχής Κρήτης -Βεγγάζης, από το τουρκικό ναυτικό.

Οι δηλώσεις έγιναν μετά από συνάντηση που είχε ο κ.Βενιζέλος με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ Γιώργο Καρατζαφέρη,ο οποίος δήλωσε ότι επεσήμανε στον ΥΕΘΑ πως “δεν πρέπει να πέσουν Άραβες από ελληνικά όπλα”.

Ο κ.Βενιζέλος επανέλαβε ότι παρά την ανάληψη της διοίκησης από το ΝΑΤΟ, η ελληνική συμμετοχή δεν διαφοροποιείται και θα παραμείνει στο επίπεδο,ενός ιπτάμενου ραντάρ,δύο ελικοπτέρων έρευνας-διάσωσης και μίας φρεγάτας.

ΠΗΓΗ

http://gdailynews.wordpress.com/2011/03/28/δηλώσεις-ερντογάν-για-τον-έλεγχο-της-π/


Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Γιατί η Ελλάδα πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στη κρίση της Λιβύης

Του Υποστρατήγου ε.α. ΚΩΣΤΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ*

Η λεκάνη της Μεσογείου και ιδιαίτερα το ανατολικό αυτής τμήμα έχει διαχρονικά για συγκεκριμένους λόγους κάθε εποχή, ιδιαίτερη στρατηγική βαρύτητα και οπωσδήποτε δεν περιμέναμε τον Τούρκο ΥΠΕΞ ή τον Τούρκο Α/ΓΕΝ να το επισημάνει. 

Λόγω όμως των ιδιαιτεροτήτων και των εσωτερικών ανταγωνισμών (φυλετικών, θρησκευτικών κλπ)κάθε κράτους, του ανταγωνισμού των δύο Υπερδυνάμεων κατά τον Ψυχρό Πόλεμο και φυσικά του Παλαιστινιακού προβλήματος δεν κατέστη δυνατόν να αναπτυχθεί ένα σταθερό σύστημα περιφερειακής ασφαλείας, παρομοίων των ευρωπαϊκών, που θα κάλυπτε την νότια πλευρά της λεκάνης και θα εγκαθιστούσε μία σταθερή ειρήνη. Αυτό μέχρι σήμερα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει γεωπολιτικά, μία αστάθεια και οι όποιες δονήσεις να επηρεάζουν την ευρύτερη περιφέρεια.

Αριθμός στρατηγικών αναλυτών του αγγλοσαξονικού κατεστημένου για πολλά χρόνια είχαν την τάση να μειώνουν την στρατηγική αξία της χώρας μας, αλλά τα τελευταία γεγονότα στην γειτονία μας με αποκορύφωμα την κρίση στην Λιβύη αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα έχει όντως «γερό» γεωστρατηγικό χαρτί μέσα στην προαναφερθείσα αστάθεια της νότιας Μεσογείου και κάλλιστα μπορεί να το «παίξει» προς όφελος των εθνικών της συμφερόντων.

Αυτό σημαίνει χωρίς περίσσια φιλολογία ότι η χώρα μας πρέπει να είναι παρούσα στις διαλαμβανόμενες εξελίξεις για να μπορεί πρωτίστως να τις επηρεάσει, και κατόπιν να υπηρετήσει τα εθνικά της συμφέροντα η δε απουσία της συνεπικουρούμενη από οποιαδήποτε καιροσκοπισμό στην παρούσα συγκυρία μόνο αρνητικές επιπτώσεις μπορεί να έχει.

Η παρουσία και η συμμετοχή μας, η οποία δεν σημαίνει απαραίτητα και βαθειά στρατιωτική εμπλοκή, είναι και ηθικά νομιμοποιημένη (μετά τις μαζικές σφαγές αμάχων από το καθεστώς Καντάφι) αλλά κυρίως νομικά καλυμμένη από το ψήφισμα 1973 του ΣΑ/ΟΗΕ, το οποίο μάλιστα προήλθε ύστερα από πρωτοβουλία του Αραβικού Συνδέσμου.

Όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός αλλά και όπως φαίνεται από τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων και άλλες «επίσημες» διαρροές στον τουρκικό Τύπο, η Τουρκία επιδιώκει να αναλάβει την διοίκηση των ναυτικών δυνάμεων «για τον έλεγχο της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Βεγγάζης και Κρήτης». 

Αυτό εκτιμάται ότι είναι μία όχι ευνοϊκή εξέλιξη.  

Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει για μία ακόμα φορά τις νεοοθωμανικές και ηγεμονικές φιλοδοξίες των γειτόνων μας. 

Ας αναρωτηθούμε λοιπόν, αν βρεθούμε «εκτός αιθούσης» ποια πρέπει να είναι η απάντηση σε αυτή την εξέλιξη όταν η συγκεκριμένη περιοχή ταυτίζεται σε ένα πολύ μεγάλο μέρος με την «ακήρυχτη» ελληνική ΑΟΖ!


Από την στιγμή που η όλη επιχείρηση περάσει σε Νατοϊκό έλεγχο, ίσως μέχρι την Τρίτη 29 Μαρτίου, τότε τα πράγματα θα είναι διαφορετικά για όλους. 

Βέβαια θα πρέπει σε αυτό το σημείο να διευκρινίσουμε ότι εφόσον τελικά το Αεροπορικό Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στην Σμύρνη (CC Air/JFC Naples) αναλάβει την ευθύνη της Ζώνης Απαγόρευσης Πτήσεων (NFZ) αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή γεωγραφικά βρίσκεται στην Τουρκία αυτή η χώρα θα έχει και τον επιχειρησιακό έλεγχο των αεροπορικών επιχειρήσεων. 

Σημαίνει όμως ότι το συγκεκριμένο Στρατηγείο αναβαθμίζεται και κατά πάσα πιθανότητα φαίνεται ότι θα έχει ρόλο και στην υπό συγκρότηση νέα δομή. 

Παράλληλα είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι το CAOC 7 στην Λάρισα υποστηρίζει το CAOC 5 στην Ιταλία (Pogio Renatico) και εδώ η χώρα μας να τονίσει την σημασία του για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν για το Νατοϊκό Αεροπορικό Στρατηγείο της Σμύρνης.


Εκτιμάται ότι η χώρα μας έγκαιρα προχώρησε σε μια ρεαλιστική επανατοποθέτηση της πολιτικής της στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και ειδικότερα με την ανάπτυξη της συνεργασίας με το Ισραήλ επιτυγχάνοντας πολιτικά αλλά στρατιωτικά οφέλη και αναπτύσσει πλέον ισόρροπα τις σχέσεις της με το σύνολο των χωρών της περιφέρειας στην οποία αναφερόμαστε.


Με τις λεγόμενες παραδοσιακά «φιλικές χώρες» υπήρξαν ομολογουμένως διαφορετικές προσεγγίσεις σε ένα αριθμό θεμάτων όπως πχ η ΑΟΖ που σαφώς δεν μας ευνοούσαν.

Συντελούνται σημαντικές γεωπολιτικές ανακατατάξεις που σχετίζονται κυρίως με τα ενεργειακά αποθέματα.

Η Ελλάδα εφόσον ανακηρύξει ΑΟΖ θα ελέγχει οικονομικά τεράστιες εκτάσεις και αναμφίβολα θα έχει αξονικό ρόλο τόσο στην παραγωγή όσο και για την μεταφορά στην Ευρώπη. 

Επιβάλλεται λοιπόν τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και μέσα από τις συμμαχικές διαδικασίες στο NATO (Μεσογειακός Διάλογος) ή λοιπές εταιρικές στην Ε.Ε. να ενεργοποιηθεί και να καταστεί βασικός συντελεστής σταθερότητας τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.


Ολοκληρώνοντας αυτή την παρέμβαση κρίνεται σκόπιμο να επαναληφθεί η γνωστή φράση του Henry John Temple Palmerston Υπουργού Εξωτερικών και Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας τον 19ο αιώνα : 
« Δεν έχουμε αιωνίους συμμάχους, ούτε διηνεκείς εχθρούς. 

Τα συμφέροντα μας είναι αιώνια και διηνεκή και είναι καθήκον μας να τα ακολουθούμε».

*Ο Υποστράτηγος ε.α. Κώστας Λουκόπουλος έχει υπηρετήσει συνολικά 6 έτη σε θέσεις του ΝΑΤΟ ( NATO SCHOOL στο Oberammergau στην Γερμανία ως Καθηγητής και Υπεύθυνος για την συνεργασία με χώρες PfP και Μεσογειακού Διαλόγου και στο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες ως Συντονιστής Αμυντικής Σχεδίασης) ενώ έχει διατελέσει και εκπρόσωπος τύπου του Α/ΓΕΕΘΑ. 

Από τον Μάιο 2010 είναι Αναλυτής-Ερευνητής στο Ινστιτούτο Αναλύσεων Άμυνας και Ασφάλειας.

 
(I-SDA http://www.i-sda.org/)
 
Πηγή:
http://ellinilatris.blogspot.com/2011/03/blog-post_3189.html#more 

Εγγραφο αποκαλύπτει τις τουρκικές θηριωδίες το 1974 στην ΚύπροΜια από τις πιο μακροσκελείς και αποκαλυπτικές καταθέσεις, που δόθηκαν στην Επιτροπή για τον Φάκελο της Κύπρου, ήταν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας "Φιλελεύθερος", αυτή του συνταγματάρχη εν αποστρατεία του Ελληνικού Στρατού Αλέξανδρου Σημαιοφορίδη, που υπηρέτησε στην Κύπρο μεταξύ 1970 και 1980 στο Τμήμα Αντικατασκοπίας του κλιμακίου της Ελληνικής ΚΥΠ.
Η κατάθεση έγινε κατά την 159η συνεδρία της Επιτροπής και περιλαμβάνει 130 σελίδες. Ήταν και ο πρώτος υπήκοος της Ελληνικής Δημοκρατίας που προσήλθε και κατάθεσε στην Επιτροπή για τον Φάκελο.

Ο κ. Σημαιοφορίδης που υπηρετούσε στην Κερύνεια κατέθεσε ότι έστελνε τακτικά αναφορές στο ΓΕΕΦ, την ΕΛΔΥΚ και την Αθήνα για τις κινήσεις των Τούρκων. Μετά το πραξικόπημα όλες οι αναφορές μιλούσαν για ετοιμασίες του τουρκικού Στρατού και απόβαση στην Κερύνεια, αλλά η Αθήνα δεν λάμβανε κανένα υπόψη.

Η ελληνική Πρεσβεία, ακόμα και την ώρα που ξεκίνησαν τα πλοία γεμάτα τανκ και στρατό -ώρα 11:30 μ.μ. της 19ης Ιουλίου 1974- έγραφε στο υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα: "Από πληροφορίες ημέτερου κλιμακίου ΚΥΠ φαίνεται ότι υπάρχουν αποβατικά σκάφη τουρκικού στόλου έξω από τις ακτές της Κύπρου. Πέντε αποβατικά, δώδεκα ναυτικά μίλια βορείως Αποστόλου Ανδρέα, δώδεκα αποβατικά μεγαλύτερου εκτοπίσματος τριάντα ναυτικά μίλια βορείως της Κερύνειας. ΓΕΕΦ δεν ανησυχεί".

Στη συνέχεια του εγγράφου γίνεται περιγραφή το πρωί της εισβολής όταν αντίκρισαν μπροστά τους ξαφνικά στις 4:30 τα πολεμικά πλοία, τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα. Οι αρμόδιοι δεν πίστευαν ακόμα ότι είχε αρχίσει η εισβολή, ενώ υπήρχε μια πλήρης αποδιοργάνωση των μονάδων της Εθνικής Φρουράς.

Συγκλονιστικές είναι οι αναφορές για την κατάσταση, που επικρατούσε την πρώτη και δεύτερη ημέρα της εισβολής, με τον σφαγιασμό Ελληνοκυπρίων στρατιωτών, όχι μόνο στο χώρο της εισβολής αλλά και στην Κερύνεια, την Κλεπίνη και στο Καζάφανι.

Τραγική είναι η περίπτωση έξη Ελληνοκυπρίων, των οποίων, σύμφωνα με τη μαρτυρία, έκοψαν τα κεφάλια και τα έβαλαν σε πασσάλους. Αναφέρονται και ονόματα. Αυτή η περίπτωση περιγράφεται για πρώτη φορά, σύμφωνα με τους βουλευτές που άκουσαν τα γεγονότα.

Η Επιτροπή για τον Φάκελο της Κύπρου έχει συγκεντρώσει ένα μεγάλο αριθμό απόρρητων εγγράφων, τα οποία όμως θα φυλάσσονται στα αρχεία της Βουλής. Πρόκειται για χιλιάδες σελίδες που θα αξιολογηθούν σιγά-σιγά στο μέλλον.

Ένα από αυτά αναφέρεται σε συνομιλία του δικτάτορα Ιωαννίδη με το ΓΕΕΦ, η οποία έγινε στις 10 π.μ. της 15ης Ιουλίου ενώ συνεχιζόταν το πραξικόπημα. Ο Ιωαννίδης ζητούσε να γίνει στάχτη το Προεδρικό και να βρουν τον Μακάριο στα ερείπια. Όταν έμαθε ότι ήταν ζωντανός ζήτησε να ψάξουν παντού, διότι θα χαθεί το παιγνίδι.

Σε άλλο σημείο γίνεται αναφορά σε συνομιλία του Ιωαννίδη με τον "οκταήμερο πρόεδρο" του πραξικοπήματος τον Νίκο Σαμψών, ζητώντας "το κεφάλι του Μακάριου". Καταγράφονται ακόμα πολλές άλλες αναφορές για τις δραστηριότητες των πραξικοπηματιών σε σχέση με την αντίσταση στην Αρχιεπισκοπή, την Πάφο και το αεροδρόμιο Λευκωσίας.

Πηγή:
http://www.newscode.gr/diplwmatia/story/24424/eggrafo-apokalyptei-tis-toyrkikes-thhriwdies-to-1974-sthn-kypro

Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

Και τώρα αίμα στη Συρία και Ιορδανία

"Σείεται" ο μουσουλμανικός κόσμος

Βυθίζονται στο αίμα Συρία - Ιορδανία

 

Τρομακτικές διαστάσεις έχουν λάβει πλέον οι διαδηλώσεις κατά του κυβερνώντος κόμματος Μπαάθ στην Συρία.

Μετά την Τυνησία, την Αίγυπτο, την Λιβύη και την Υεμένη, η Συρία βυθίζεται στο χάος και την βία, με τα διεθνή πρακτορεία να κάνουν λόγο για 37 νεκρούς διαδηλωτές από τα πυρά των συριακών δυνάμεων ασφαλείας το Σάββατο.

Σύρος υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσε ότι πολλοί διαδηλωτές έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς που δέχθηκαν στη Σαναμέιν καθώς πραγματοποιούσαν πορεία προς την πόλη Ντεράα.

Η Σαναμέιν βρίσκεται 40 χιλιόμετρα βόρεια της Ντεράα.

Νωρίτερα, τουλάχιστον 200 άνθρωποι πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της Δαμασκού μετά την προσευχή της Παρασκευής σε υποστήριξη των διαδηλωτών στην πόλη Ντεράα, στη νότια Συρία, εκεί όπου πραγματοποιούνται διαδηλώσεις άνευ προηγουμένου κατά του κυβερνώντος κόμματος Μπαάθ, σύμφωνα με ανταποκριτή του Ρόιτερς.

"Θυσιάζουμε το αίμα μας, την ψυχή μας για σένα Ντεράα", φώναζαν οι διαδηλωτές στη Δαμασκό την ώρα που ερχόντουσαν αντιμέτωποι με υποστηρικτές του Μπασάρ Αλ Άσαντ, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα υπέρ του σύρου προέδρου.

Οι δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν τρεις ανθρώπους μεταξύ των διαδηλωτών και διέλυσαν διαδήλωση στο κέντρο της πόλης, η οποία γινόταν σε υποστήριξη των διαδηλωτών στην πόλη Ντεράα στη νότια Συρία.

Την ίδια ώρα στην περιοχή Μουανταμίε της Δαμασκού, οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν τρεις ανθρώπους όταν ένα πλήθος επιτέθηκε σε μια πομπή αυτοκινήτων που οδηγούσαν υποστηρικτές του προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ, δήλωσαν κάτοικοι της περιοχής.

"Τα αυτοκίνητα εισήλθαν στην Μουανταμίε μετά από μια διαδήλωση των κατοίκων που κατήγγειλαν τις δολοφονίες (στη νότια πόλη) της Ντέραα", δήλωσε ένας από τους κατοίκους.
Ένας νεκρός και 130 τραυματίες στην Ιορδανία

Τραγική είναι η κατάσταση και τσην Ιορδανία όπου την Παρασκευή, ένας διαδηλωτής στο Αμάν έπεσε νεκρός από τα πυρά των δυνάμεων ασφαλείας.

Πρόκειται για τον πρώτο θάνατο από το ξέσπασμα του κινήματος διαμαρτυρίας στην Ιορδανία, πριν από τρεις μήνες.


"Ο Χάιρι Σαάντ Τζαμίλ, 55 ετών, πέθανε. Έπεσε σαν μάρτυρας", δήλωσε μια από τις ιατρικές πηγές στο νοσοκομείο Hamzeh όπου είχε μεταφερθεί. Η πηγή αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, κυρίως για τα αίτια του θανάτου.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερους από 130 νεκρούς. Σύμφωνα με μάρτυρες, "ορισμένοι διαδηλωτές με ελαφρά τραύματα, συνελήφθησαν από τις δυνάμεις ασφαλείας" που είχαν αναπτυχθεί γύρω από τα νοσοκομεία, όπου οι τραυματίες γίνονταν δεκτοί.

Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν το Σάββατο στο Αμάν ανάμεσα σε διαδηλωτές υποστηρικτές του καθεστώτος και τις δυνάμεις ασφαλείας που διέλυσαν τους διαδηλωτές με εκτοξευτήρες νερού στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Αυτή είναι η πρώτη σύγκρουση μεταξύ της αστυνομίας και των διαδηλωτών στην Ιορδανία.


 Πηγή:
 http://www.protothema.gr/world/article/?aid=113362

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

Τα μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας για την επέτειο της 25ης Μαρτίου

Στα μηνύματα τους για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων ερμηνεύουν από τη δική τους σκοπιά τη σημασία και το συμβολισμό της σημερινής ημέρας.

Ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του: «Σήμερα γιορτάζουμε την Παλιγγενεσία του Έθνους, τη μέρα που η Ελλάδα, ξεκίνησε τον μεγάλο αγώνα...
της ανεξαρτησίας της απέναντι στον κατακτητή. Γιορτάζουμε πάνω απ’ όλα τη θέληση ενός λαού να διεκδικήσει το δικαίωμα στην ελευθερία, στην ανεξαρτησία, την ίδια του την υπόσταση.
Ολόκληρος ο Ελληνικό λαός, με ηγέτες του ήρωες του ‘21, που έδωσαν την ζωή τους για την πατρίδα, με αυτοθυσία, ηρωισμό και αυταπάρνηση, τάχθηκε στον αγώνα για μία Ελλάδα ελεύθερη, ανεξάρτητη. [...] Σήμερα καλούμαστε, όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, να δώσουμε άλλη μία μεγάλη μάχη. Αυτή τη φορά με άλλα όπλα, τη βούληση και την απόφασή μας για ανατροπές απέναντι σε χρόνια προβλήματα και σαθρές νοοτροπίες, που μας οδήγησαν στο εξαιρετικά δύσκολο σημείο στο οποίο βρεθήκαμε καθώς μας άφησαν ακάλυπτους στους άγριους ανέμους της διεθνούς οικονομίας».

«Τιμούμε, σήμερα, τη διπλή γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Εθνεγερσίας. Αντλούμε διδάγματα αγώνα και πίστης, προοπτικής και ελπίδας» σημειώνει στο μήνυμά του για την 25η Μαρτίου ο πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς και προσθέτει: «Είμαστε δυναμικά παρόντες στις μάχες για την προστασία των εθνικών μας συμφερόντων. Είμαστε αφοσιωμένοι στον αγώνα των Ελλήνων για οικονομική ανάταξη και εθνική ανάταση της Πατρίδας μας. Για μια επανεκκίνηση παντού. Στη δημόσια ασφάλεια, την υγεία, την παιδεία και την οικονομία. Για μια Ελλάδα με ανάπτυξη και Έλληνες με αξιοπρέπεια και ελπίδα».

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης στο μήνυμα του αναφέρει τα εξής: «Ο Ελληνικός λαός γνώριζε πάντοτε πως δεν χρειαζόταν να εφεύρει τις ρίζες του και την ιστορία του. Είχε παρελθόν, είχε γλώσσα, είχε μνήμη, δηλαδή ιστορία. Και στο όνομα αυτής ακριβώς της ιστορίας και του πατριωτισμού ύψωσε το λάβαρο εναντίον του δυνάστη του και κέρδισε το αγαθό της ελευθερίας. Σήμερα κάτω από πολύ δυσμενείς συνθήκες για την πατρίδα μας αυτές οι ιδέες προβάλλουν και πάλι σαν μια ιστορική αναγκαιότητα.  Όπως τότε, έτσι και τώρα, εμείς οι απόγονοι των Ηρώων πρέπει να καταβάλουμε κάθε θυσία και να υπερασπίσουμε, με εθνική ενότητα και ομοψυχία, τα όσια και τα ιερά της φυλής διατηρώντας την πατρίδα μας ακέραιη, ανεξάρτητη και ελεύθερη. Γιατί στην ιστορία πρέπει να συμβαίνει ό,τι και στη ζωή. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα».

Ανακοίνωση για την 25η Μαρτίου εξέδωσε η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΣΥΝ: «Η επέτειος της 25ης Μαρτίου είναι μέρα μνήμης και απόδοσης τιμής στον αγώνα του ελληνικού λαού για αυτοδιάθεση και ανεξαρτησία. Αποτελεί σημείο αναφοράς και παράδειγμα για τις δυνατότητες των λαών να αλλάζουν τους συσχετισμούς δύναμης και να επιβάλουν τη θέλησή τους. Η φετινή επέτειος συμπίπτει με τους αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας για την υπεράσπιση αυτονόητων δικαιωμάτων. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ διεξάγει σήμερα την πιο σκληρή επίθεση ενάντια στις δυνάμεις της εργασίας και τη νεολαία».

Στη μήνυμα της η Δημοκρατική Αριστερά τονίζει: «Η σημερινή επέτειος της μεγάλης εθνικής λαϊκής απελευθερωτικής εξέγερσης του 1821 συμπίπτει με μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για τη χώρα. Η ελληνική κοινωνία οφείλει, για μια ακόμη φορά, να σταθεί όρθια, να ενισχύσει την αλληλεγγύη της και να αναζητήσει με αισιοδοξία προτάσεις διεξόδου από τη σημερινή ζοφερή πραγματικότητα».

Πηγή:
http://taxalia.blogspot.com/2011/03/25_3116.html

ΧΑΓΗ : Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ

Οι Αγορεύσεις των νομικών της Ελλάδας σχετικά με την Προσφυγή των Σκοπίων στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης


Σήμερα αργά το απόγευμα πέτυχα να συνδεθώ διαδικτυακά και να παρακολουθήσω εξ ολοκλήρου δύο πολύ καλές αγορεύσεις νομικών της χώρας μας.

Ο W. Michael Reisman, Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Yale, ανέπτυξε ένα κύριο ζήτημα, καθαρά δικονομικό, το αν δηλαδή το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έχει την αρμοδιότητα να δικάσει και να αποφασίσει για τη συγκεκριμένη διαφορά, δηλαδή την κατά τους Σκοπιανούς παραβίαση της Ενδιάμεσης Συμφωνίας με την παρεμπόδιση των Σκοπιανών να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της χώρας μας όλα τα θέματα που προέκυψαν ανάγονται στο όνομα και γι’ αυτό το Δικαστήριο δεν έχει αρμοδιότητα να επιληφθεί της υπόθεσης.  Επιπλέον, απέρριψε με νομικά επιχειρήματα την άποψη που ανέπτυξαν τα Σκόπια ότι η απόφαση 817 του Συμβουλίου Ασφαλείας του 1993 δεν είναι δεσμευτική για τα Σκόπια.

Ο Καθηγητής υπογράμμισε ότι η υποχρέωση των Σκοπίων με βάση τις αποφάσεις ένταξης στον ΟΗΕ και την Ενδιάμεση Συμφωνία είναι η χρήση του προσωρινού ονόματος μέχρι τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και, κυρίως, να διαπραγματευτούν για το όνομα με καλή πίστη.  Και αυτό, χρησιμοποιώντας δηλώσεις Σκοπιανών ηγετών, συμπεριλαμβανομένου και του Τσερβένκοφσκι, ο Reisman απέδειξε ότι τα Σκόπια δεν το έπραξαν.


Τελευταίος για σήμερα το απόγευμα αγόρευσε ο Γάλλος Alain Pellet (Αλαίν Πελέ), Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Paris Ouest, Nanterre/La Défense, ο οποίος λόγω χρόνου δεν ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του.  Έθεσε και αυτός θέμα αρμοδιότητας του Δικαστηρίου, στη βάση του επιχειρήματος, ότι το Δικαστήριο υπεισέρχεται σε ένα κατ’εξοχήν πολιτικό ζήτημα.  Συγκεκριμένα, υποστήριξε πως αν το Δικαστήριο αποφασίσει για το αν τα Σκόπια έπρεπε ή δεν έπρεπε να εμποδιστούν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, τότε αυτό θα σήμαινε ότι: πρώτον, το Δικαστήριο θα παρενέβαινε σε μία καθαρά πολιτική διαδικασία και, δεύτερον, το Δικαστήριο θα υποκαθιστούσε το ΝΑΤΟ, δηλαδή τον φορέα που αποφασίζει για το αν και ποια χώρα θα ενταχθεί.

Ο Αλαίν Πελέ επίσης απέδειξε, χρησιμοποιώντας δηλώσεις διπλωματών (μάλιστα φιλικά προσκειμένων κατά τη Σύνοδο του Βουκουρεστίου στα Σκόπια, όπως του πρεσβευτή της Τσεχίας) ότι η μη ένταξη των Σκοπίων ήταν απόφαση του ΝΑΤΟ και δεν έγινε ποτέ ψηφοφορία για την ένταξη των Σκοπίων, ώστε να μπορεί οποιοσδήποτε να επιχειρηματολογήσει ότι αποδεδειγμένα κάποια χώρα ήταν αντίθετη στην ένταξη των Σκοπίων.  Η απόφαση ήταν του ΝΑΤΟ και γι αυτό αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διαφορά επί του θέματος, τότε αυτή θα έπρεπε να είναι μεταξύ των Σκοπίων και του ΝΑΤΟ και όχι με την Ελλάδα.

Πηγή:

http://www.kouskouvelis.gr/site/blog/item/108-προσφυγή-σκοπίων-στη-χάγη.html

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Η Τουρκία επιχειρεί να «γκριζάρει» και στην ΑΟΖ!Στην αντιγραφή της πρακτικής της στον εναέριο χωρο του Αιγαίου προχωράει η Άγκυρα με σκοπό να αποτρέψει την ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) από την Ελλάδα!

Νωρίτερα σήμερα το Γραφείο Ναυτιλίας Υδρογραφίας και Ωκεανογραφίας του τουρκικού Ναυτικού εξέδωσε Δελτίο Πλοήγησης Ναυτιλλομένων (NAVTEX: Navigation Telex) με το οποίο παραχωρεί άδεια στο ερευνητικό ωκεανογραφικό σκάφος «OGS EXPLORA», για το χρονικό διάστημα 22-24 Μαρτίου για την πραγματοποίηση ωκεανογραφικών ερευνών σε περιοχή που καθορίζεται από τα ακόλουθα στίγματα:

32 55.29N – 033 00.28E
33 10.65N – 031 53.92E
33 39.71N – 030 38.02E
33 51.41N – 030 24.55E
33 59.25N – 027 09.85E

Ολόκληρο το κείμενο της τουρκικής NAVTEX έχει ως εξής:

«TURNHOS – NAVIGATIONAL WARNING NUMBER: 206
NAVTEX    – NAVIGATIONAL WARNING NUMBER: 206/11
MEDITERRANEAN SEA
OCEANOGRAPHIC SURVEY, BY R/V OGS EXPLORA , BETWEEN 22 – 24 MAR 11, ALONG THE LINE JOINING THE POSITIONS BELOW.
32 55.29N – 033 00.28E
33 10.65N – 031 53.92E
33 39.71N – 030 38.02E
33 51.41N – 030 24.55E
33 59.25N – 027 09.85E
WIDE BERTH REQUESTED.»

Η τουρκική NAVTEX ουσιαστικά έρχεται να επικαλύψει την αντίστοιχη ελληνική η οποία είχε εκδοθεί στις 11 Μαρτίου για το ίδιο ακριβώς ερευνητικό σκάφος για διάστημα ερευνών από τις 23 Μαρτίου μέχρι νεότερης προειδοποίησης.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ελληνικής NAVTEX:

ZCZC HA10
221950 UTC MAR 11
IRAKLEIO RADIO NAVWARN 128/11
SE KRITIKO SEA
SCIENTIFIC RESEARCH
BY R/V EXPLORA / IXWQ
FM 231400 UTC MAR TILL FURTHER NOTICE
ALONG THE FOLLOWING LINE:
FROM 33-48N 030-28E TO 33-57N 027-22E
2 NM BERTH REQUESTED
NNNN

Είναι προφανές ότι η Άγκυρα πλέον, προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω στην αμφισβήτησης των ελληνικών δικαιωμάτων για ΑΟΖ, θέτει σε εφαρμογή το κλασικό «κόλπο», τη συνήθη πρακτική που εφαρμόζει με τις ΝΟΤΑΜ στον εναέριο χώρο του Αιγαίου.

Η Τουρκία θεωρεί ότι εκδίδοντας και αυτή NAVTEX θεμελιώνει διεκδίκηση στην περιοχή «γκριζάροντάς την»!

Δεν έχουνε περάσει και πολλές ημέρες από το χρονικό σημείο όπου το «defencepoint.gr» καλούσε την κυβέρνηση να αφυπνιστεί και να αντιληφθεί ότι η κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων με αφορμή την ΑΟΖ είναι απλώς θέμα χρόνου.

Υπενθυμίζουμε ότι στο θέμα της τουρκικής συμπεριφοράς είχε αναφερθεί το στέλεχος του περιοδικού «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ & ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ» Ιωάννης Θεοδωράτος, με άρθρο – ανάλυση με τίτλο «Ο πόλεμος για την ΑΟΖ ξεκίνησε – ισραηλινή εμπλοκή…» το οποίο μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να αναγνώσει εκ νέου στην κάτωθι διεύθυνση:

http://www.defencepoint.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4618945
http://gdailynews.wordpress.com/2011/03/24/η-τουρκία-επιχειρεί-να-«γκριζάρει»-κα/

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Τα Wikileaks για το Σκοπιανό: Το παρασκήνιο πριν από το βέτο στο Βουκουρέστι.


Της Δωρας Aντωνιου

Το πολυδαίδαλο παρασκήνιο διαβουλεύσεων, τον τελευταίο χρόνο πριν από τη Σύνοδο Κορφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, στο «τρίγωνο» Αθήνας – Ουάσιγκτον – Σκοπίων, αποκαλύπτεται από τα τηλεγραφήματα του Wikileaks.

Στις 31 Μαΐου 2007, ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τσαρλς Ρις, συντάσσει μακροσκελές σημείωμα, στο οποίο καταγράφει στροφή της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα της ένταξης της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ. «Η ΥΠ.ΕΞ. Μπακογιάννη, κατά την επίσκεψή της τον Μάρτιο στην Ουάσιγκτον, σηματοδότησε (αλλά δεν δήλωσε ξεκάθαρα) στροφή από τη μακρά δέσμευση της Ελλάδας στην Ενδιάμεση Συμφωνία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ελλάδα δεν θα επικυρώσει την ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, εάν το θέμα της ονομασίας παραμένει ανεπίλυτο.

Προσφάτως, με δημόσιες δηλώσεις τους, Μπακογιάννη και Καραμανλής συντάσσονται σε αυτή τη γραμμή», αναφέρει ο Αμερικανός πρέσβης, ο οποίος προσθέτει ότι η ελληνική πλευρά πιστεύει ότι «μόνο οι ΗΠΑ έχουν την ικανότητα να αναγκάσουν την ΠΓΔΜ σε συμβιβασμό». Ο κ. Ρις εκτιμά ότι, παρά τη μεταβολή στάσης της, «η Αθήνα δεν πρόκειται στο τέλος να προβάλλει αντιρρήσεις σε ένταξη με την ονομασία FYROM», ότι η αλλαγή στάσης σχετίζεται με προεκλογική σκοπιμότητα και «μετά τις εκλογές οι τόνοι θα χαμηλώσουν».

Λίγους μήνες αργότερα, στις 22 Οκτωβρίου του 2007, σε εμπιστευτικό τηλεγράφημα της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, που συντάσσεται από τον Τομ Κάντριμαν, η ελληνική «στρατηγική» στο θέμα της ονομασίας περιγράφεται ως διατύπωση προς τις ΗΠΑ του αιτήματος να «διορθώσουν» το πρόβλημα ασκώντας πίεση προς την ΠΓΔΜ, προκειμένου να αποδεχθεί αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας. «Αν και επαναλαμβάνουμε στους Ελληνες ότι θα πρέπει να αποκτήσουν στρατηγική πάνω στο θέμα και όχι απλά προσέγγιση, ίσως θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι δεν είναι ικανοί για κάτι περισσότερο», αναφέρεται στο τηλεγράφημα.

Πρόταση

Στο ίδιο σημείωμα, αφού επισημαίνεται ότι «δεν βλέπουμε πιθανότητα συμφωνίας σε λύση μέχρι τον Απρίλιο», περιλαμβάνεται πρόταση να προωθήσουν οι ΗΠΑ ένα «πακέτο κατανόησης» μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων, το οποίο θα περιλαμβάνει κοινή δήλωση επαναβεβαίωσης των βασικών σημείων της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, δήλωση «για σεβασμό υπαρχόντων συνόρων, αποποίηση εδαφικών διεκδικήσεων από την ΠΓΔΜ, καθώς και αποκήρυξη, επίσης από την ΠΓΔΜ, οποιουδήποτε ρόλου στα εσωτερικά άλλης χώρας για την προστασία δικαιωμάτων των πολιτών εκεί». Το «πακέτο» θα περιελάμβανε, επίσης, «συμφωνία ανάμεσα στα δύο μέρη ότι η πρόσκληση του ΝΑΤΟ προς την ΠΓΔΜ θα συνδυαστεί με παραίτηση από οποιαδήποτε απόπειρα να αλλάξει η ονομασία σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό». Η τελευταία αυτή πρόταση, όπως αναφέρεται, αφορά τις ανησυχίες της Ελλάδας ότι τα Σκόπια σκοπεύουν να προσφύγουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με αίτημα την αναγνώριση της συνταγματικής ονομασίας.

Στις 7 Φεβρουαρίου 2008, ο Σκοπιανός πρωθυπουργός, Νίκολα Γκρούεφσκι, φέρεται σίγουρος ότι η Αθήνα θα εμποδίσει την ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ. Οπως αναφέρεται σε τηλεγράφημα της αμερικανικής πρεσβείας στα Σκόπια, ο Γκρούεφσκι θεωρεί ότι η Αθήνα με τους χειρισμούς της δεν έχει περιθώρια για ελιγμούς και συμβιβασμό. «Αν ήμουν ο Καραμανλής και δεν έβαζα βέτο στο Βουκουρέστι, θα έδινα την παραίτησή μου», αναφέρει χαρακτηριστικά. Αποκαλύπτει, επίσης, ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Μιλοσόσκι, είχε προτείνει τα ονόματα «Ανεξάρτητη Δημοκρατία της Μακεδονίας» και «Κυρίαρχη Δημοκρατία της Μακεδονίας». Ο ίδιος ο κ. Μιλοσόσκι, όπως καταγράφεται και πάλι σε τηλεγράφημα της αμερικανικής πρεσβείας στα Σκόπια, τον Μάρτιο του 2008, επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πιέσουν την Ελλάδα, προκειμένου να μεταβάλει στάση.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Πηγή:
http://gdailynews.wordpress.com/2011/03/23/τα-wikileaks-για-το-σκοπιανό-το-παρασκήνιο-πρι/#more-11335

ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ !!!!

Παπανδρέου: Υποχρεωτική η εμπλοκή μας στη Λιβύη.
“Η Ελλάδα δεν πρόκειται να γίνει ο επιτήδειος ουδέτερος στις εξελίξεις στην περιοχή. Η στάση αυτή δεν θα βοηθούσε τα εθνικά συμφέροντα”, ανέφερε ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ενημερώνοντας τη Βουλή για την στάση της κυβέρνησης σε σχέση με τα γεγονότα στη Λιβύη.

Στην ομιλία του, ο κ. Παπανδρέου δικαιολόγησε τις επιλογές της διεθνούς κοινότητας για τη Λιβύη, προκειμένου, όπως ανέφερε, να αποφευχθεί η ομαδική σφαγή αμάχων και ένα συνεπαγόμενο μαζικό κύμα μετανάστευσης, καθώς και για να υπηρετηθούν οι δημοκρατικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Σημείωσε δε, πως η παρουσία της Ελλάδας στο πλευρό των χωρών που τάσσονται υπέρ της ένοπλης πίεσης στο καθεστώς Καντάφι, με την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και του Αραβικού Συνδέσμου και της Αφρικανικής Ένωσης, είναι σύμφωνη με τις πάγιες θέσεις της εξωτερικής της πολιτικής για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα.

“Ως χώρα, έχουμε συμφέρον να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της διεθνούς μας αξιοπιστίας χωρίς την λογική των δύο μέτρων και δύο σταθμών”, ανέφερε ο κ. Παπανδρέου, παρατηρώντας πως, όταν η Ελλάδα αξιώνει την υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Κύπρο και την ΠΓΔΜ, δεν μπορεί να αντιτάσσεται στις σημερινές.

Οι πολεμικές ενέργειες εναντίον της Λιβύης ωστόσο, θα πρέπει να συνοδευτούν και από μία συνολική πολιτική προσέγγιση, που θα αποσκοπεί στην προώθηση της εθνικής συνεννόησης στη χώρα αυτή και στον σεβασμό της νομιμότητας.

“Πολλοί μπορεί να σκέφτονται μόνον το σήμερα. Εμείς ως φίλος του λιβυκού λαού οφείλουμε να σκεφτόμαστε και την επόμενη μέρα. Θα πρέπει να ξέρει ότι έχει ένα φίλο, με αρχές, ανιδιοτελή, έτοιμο να βοηθήσει τον λιβυκό λαό στην ανοικοδόμηση της πατρίδας του. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να γίνει ο επιτήδειος ουδέτερος στις εξελίξεις. Η απουσία της Ελλάδας δεν θα βοηθούσε τα εθνικά μας συμφέροντα. Θα είμαστε παρόντες με την δύναμη αρχών, με σεβασμό στις υποχρεώσεις μας και στην ανάγκη για δημοκρατική αναγέννηση της περιοχής” ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Βενιζέλος: “Καμία απειλή από τη Λιβύη”

Οι διευκολύνσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα που παρέχει η χώρα μας προς φίλες και σύμμαχες χώρες απορρέουν από το δικαιοπρακτικό πλαίσιο του ΟΗΕ, το κανονιστικό πλαίσιο της απόφασης 1973 του ΟΗΕ για τη Λιβύη και το άρθρο 28 παράγραφος 2 του Συντάγματος σχετικό με την ένταξη μας στα Ηνωμένα, διευκρίνισε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Παράλληλα γνωστοποίησε ότι οι χώρες που υποβάλλουν αιτήματα τέτοιου χαρακτήρα προς την Ελλάδα επικαλούνται την απόφαση 1973 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Αναφερόμενος στα μέσα που έχουν ανακοινωθεί ότι διαθέτει η χώρα μας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ο κ. Βενιζέλος σχολίασε ότι είναι πολύ σημαντικό το ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης να επιχειρεί εντός της περιοχής εθνικής δικαιοδοσίας. Η φρεγάτα και το ελικόπτερο θα επιχειρούν, στο πλαίσιο της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για εμπάργκο όπλων προς τη Λιβύη.

Όσον αφορά στις πληροφορίες περί διάθεσης 4 F-16 στο ΝΑΤΟ, ο κ. Βενιζέλος παρατήρησε ότι ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ έκανε μία ενημέρωση για τις δυνατότητες διάθεσης που έχουμε αλλά τις πολιτικές αποφάσεις, ποια στιγμή και με ποιο πλαίσιο λαμβάνει η κυβέρνηση η οποία έλαβε υπόψιν της ότι ως χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ θα πρέπει να βρίσκεται στο κεντρικό ρεύμα, τις σχέσεις της με τον αραβικό κόσμο και τη γεωγραφική εγγύτητα με τη Λιβύη.

Παράλληλα επανέλαβε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα στη χώρα μας από τα οπλικά συστήματα που διαθέτει η Λιβύη. Η εμβέλεια τους είναι συντριπτικά μικρότερη ακόμη και αν ληφθεί υπόψιν και το θεωρητικό επίπεδο εμβέλειας τους.

Επίσης δήλωσε ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία των στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε συνεργασία με το λιμενικό και την αστυνομία.

Ο κ. Βενιζέλος έκανε λόγο για “εμφανή περίοδο αμηχανίας” του ΟΗΕ για να λάβει τη “δύσκολη” απόφαση για τη Λιβύη.

Σε επίπεδο ΕΕ, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αίτημα προς τη χώρα μας όσον αφορά στην πρωτοβουλία για ανάληψη ανθρωπιστικών δράσεων.

Εν τω μεταξύ στο Ναύσταθμό της Σούδας και την 115 πτέρυγα Μάχης βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας και μέχρι σήμερα νωρίς το πρωί ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Πτέραρχος Ιωάννης Γιάγκος. Στη Σούδα έχουν προσγειωθεί τα αεροσκάφη της Νορβηγίας -ανάμεσα τους ένα C-130- και αναμένονται εντός της ημέρας τα αεροσκάφη του Κατάρ.

http://news247.gr


 Βαλλιστικός τρόμος λιβυκών SCUD-C 
επάνω από την Κρήτη
 Πληροφορίες των δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών αναφορικά με την ύπαρξη στο οπλοστάσιο της Λιβύης βαλλιστικών βλημάτων SCUD-C με  500 χλμ. εμβέλεια και οι χθεσινές απειλές του Μ.Καντάφι ότι πλέον ολόκληρη η Μεσόγειος είναι μία εμπόλεμο ζώνη, έχουν θέσει σε κατάσταση συναγερμού την ελληνική αεράμυνα, ειδικά στην περιοχή της Κρήτης, που βρίσκεται εντός της ακτίνα δράσης των SCUD-C με την Σούδα να αποτελεί στόχο πρώτης κατηγορίας για τα λιβυκά βαλλιστικά βλήματα. Με τα βλήματα αυτά είχε βομβαρδίσει το 1991 ο Σαντάμ Χουσεϊν το Ισραήλ.
Είναι βέβαιη η ύπαρξη δεκάδων βλημάτων SCUD-B, με εμβέλεια 300 χλμ. αλλά υπάρχει ανησυχία ότι έχει σε ενεργό υπηρεσία και την έκδοση "-C" και δεν παρέδωσε τον Ιανουάριο του 2004 όλες τις συλλογές μετασκευής που είχε προμηθευτεί στις ΗΠΑ, μετά από σχετική συμφωνία. 

Εν των μεταξύ, οι δυτικοί παρά τις προσπάθειές τους δεν έχουν καταφέρει ακόμα να πλήξουν τα αυτοκινούμενα βαλλιστικά συστήματα SCUD στην μέχρι τώρα επιχείρηση βομβαρδισμού της Λιβύης.

Image 

Κι ενώ η ανησυχία είναι διάχυτη, τώρα φαίνεται η απουσία των S-300PMU1 αφού δεν είναι μέχρι σήμερα και παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις, επιχειρησιακοί. Οι S-300 είναι το μοναδικό σύστημα το οποίο θα μπορούσαν να αναχαιτίσουν τους SCUD-C αφού διαθέτουν εγνωσμένες και αναγνωρισμένες αντιβαλλιστικές δυνατότητες και να προσφέρουν την απαιτούμενη ασφάλεια στην Κρήτη και στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ που επιχειρούν από την Σούδα. 

Τον Ιανουάριο του 2004 η Λιβύη έστειλε στις ΗΠΑ τμήματα για επτά πυραύλους SCUD-C, πέντε βλήματα του ιδίου τύπου οι οποίοι μπορούσαν να πλήξουν στόχους σε απόσταση 500 χλμ, ενώ υπήρξε δέσμευση της κυβέρνησης της Λιβύης για την μετατροπή των υπολειπόμενων βλημάτων SCUD-B σε μικρού βεληνεκούς βαλλιστικά συστήματα. Κάτι που δεν έγινε ποτέ. Όπως και στο θέμα των χημικών όπλων που υποτίθεται ότι τα έχει καταστρέψει, αλλά τώρα ομολογείται ότι διαθέτει 10 τόνους αερίου μουστάρδας σε αποθήκευση νότια της Σύρτης, έτσι και στην περίπτωση των βαλλιστικών βλημάτων SCUD η ανησυχία είναι διάχυτη.  

Σύμφωνα με αναφορές των αμερικανικών και βρετανικών υπηρεσιών στα τέλη του 2004, το πυραυλικό οπλοστάσιο της Λιβύης διέθετε πλέον βλήματα SCUD–B τα οποία έχουν εμβέλεια 300 χλμ και δυνατότητα μεταφοράς πολεμικής κεφαλής 985 κιλών.

Το βαλλιστικό πρόγραμμα της Λιβύης ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1970 με την αγορά 80 βλημάτων Scud–B καθώς και 40 βλημάτων Frog-7 από την Σοβιετική Ένωση.  Ακολούθησαν προσπάθειες της Λιβύης να αποκτήσει πυραυλική τεχνολογία από μια γερμανική εταιρεία στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η οποία σταμάτησε τη συνεργασία λόγω πιέσεων της γερμανικής κυβέρνησης.

Παρόλα αυτά οι Λίβυοι κατάφεραν να αποκτήσουν τη σχετική τεχνολογία και να την αξιοποιήσουν στο δικό τους πρόγραμμα ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων με την κωδική ονομασία Ittisalt και να συνεχίσουν την έρευνα στο πυραυλικό κέντρο που είχαν αναπτύξει στην όαση της  Siwa.

Την ίδια περίοδο η Λιβύη προσέγγισε βραζιλίανικες εταιρείες ενώ μετά από αρκετή προσπάθεια κατάφεραν να αναπτύξουν έναν πύραυλο βασισμένο στην γερμανική τεχνολογία που είχαν αποκτήσει με βεληνεκές 950 χλμ. Υποτίθεται ότι το βλήμα δεν έχει μπει στην παραγωγή, αλλά αυτό θα φανεί στην πορεία. Ανάλογη προσπάθεια απόκτησης πυραυλικής τεχνολογίας έγινε και από την Κίνα

Ακολούθησε η συνεργασία με το Ιράν η οποία όμως διακόπηκε από τις πιέσεις που δέχτηκε το καθεστώς της Λιβύης από την Δύση που είχε ως αποτέλεσμα την διακοπή του προγράμματος ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων και όπλων μαζικής καταστροφής με πρωτοβουλία του ιδίου του Μουαμάρ Καντάφι.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

http://www.defencenet.gr/defence/index.php?option=com_content&task=view&id=18452&Itemid=139   Σ’ επιφυλακή το σύστημα των S-300 στην Κρήτη

Πάγωσαν οι προκρατήσεις στα ξενοδοχεία της Κρήτης


Του Θάνου Περβολαράκη

Σε 24ωρη επιφυλακή, λόγω της εκρηκτικής κατάστασης στη Λιβύη βρίσκονται τα τελευταία 24ωρα οι στρατιωτικοί που χειρίζονται το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα Tor- M1 και το επίσης ρωσικό πυραυλικό σύστημα των S-300.

Και τα δύο αντιαεροπορικά συστήματα είναι εγκατεστημένα εδώ και χρόνια στην 126 Σμηναρχία Μάχης, ενώ οι χειριστές τους τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους για να διαπιστώσουν εάν λειτουργούν χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όπως αναφέρουν δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Στρατιωτική πηγή μας είπε ότι από τον έλεγχο τους δεν έχει διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα και όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτά βρίσκονται εντός της μονάδας έχοντας λάβει εντολές να μην απομακρυνθούν από το Ηράκλειο και να βρίσκονται άμεσα όποτε τους ζητηθεί στα πόστα τους εντός της 126 Σμηναρχίας Μάχης.

«Οι εντολές που μας έχουν δοθεί είναι να είμαστε σε επιφυλακή, λόγω των εξελίξεων στη Λιβύη. Δεν έχουν απαγορευτεί οι έξοδοι, απλώς πρέπει να είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα και να βρισκόμαστε εντός του στρατοπέδου, όταν μας ζητηθεί.

Άλλωστε υπάρχουν πολλά άτομα που έχουν ειδικευτεί στη χρήση και των δύο συστημάτων, γεγονός που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή της ημέρας υπάρχουν στρατιωτικοί που βρίσκονται στο σύστημα Tor M1, αλλά και στους S-300”.

Σύμφωνα με την ίδια στρατιωτική πηγή «οι ρωσικοί πύραυλοι μπορούν εάν υπάρξει ανάγκη να μεταφερθούν από το Ηράκλειο όπου βρίσκονται σε οποιοδήποτε μέρος ζητηθεί η παρουσία τους εκεί».

Έτσι λοιπόν η Κρήτη αποτελεί μία καλά θωρακισμένη περιοχή αφού τα πυραυλικά συστήματα που βρίσκονται μπορούν να καταρρίψουν οποιαδήποτε εναέρια απειλή.

Το σίγουρο είναι ότι οι απειλές του Μ. Καντάφι περί εμπόλεμης ζώνης στη Μεσόγειο και δη στην Κρήτη, λόγω της βάσης στη Σούδα, έχουν θέσει σε συναγερμό την ελληνική αεράμυνα, η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει επιθέσεις από αέρος, όπως διαβεβαιώνουν υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αναφορικά με τα όσα φημολογούνται και σκοπό έχουν κυρίως να σπείρουν πανικό περί της ύπαρξης βαλλιστικών βλημάτων SCUD-C στρατιωτικοί που μίλησαν στην «Π» ανέφεραν ότι τα συστήματα που υπάρχουν στην Κρήτη μπορούν να αντιμετωπίσουν πυραύλους, κατευθυνόμενες βόμβες, ελικόπτερα υποστήριξης πυρός και αεροσκάφη που πετούν σε πολύ χαμηλό ύψος και δεν εντοπίζονται εύκολα.

Το ρωσικό σύστημα Tor- M1 που χρησιμοποιείται από τις ελληνικές και κυπριακές Ένοπλες Δυνάμεις αποτελεί ένα ολοκληρωτικά ανεξάρτητο, χαμηλού έως μεσαίου ύψους βολής, σύστημα αεράμυνας, ικανό για παρακολούθηση, διοίκηση και έλεγχο, εκτόξευση και καθοδήγηση πυραύλων και λειτουργία πάνω σε ένα και μόνο όχημα.

Το σασί βασίζεται σε ερπυστριοφόρο όχημα και το συγκεκριμένο σύστημα είναι το μόνο στον κόσμο ικανό εντοπίζει και να καταστρέφει συγχρόνως δύο στόχους σε οποιοδήποτε καιρό και οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

Το Tor- M1 χαρακτηρίζεται για τη μεγάλη του ευελιξία, το μικρό χρόνο αντίδρασης, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών μάχης με σκοπό να αντιμετωπίζει μεγάλο φάσμα εναέριων απειλών σε όλες τις κλιματολογικές συνθήκες.

Το σύστημα περιλαμβάνει:

•Το όχημα μάχης

•Ραντάρ τριών διαστάσεων

•Ραντάρ παρακολούθησης στόχου

•Εφεδρικό σύστημα Τηλεοπτικής Παρακολούθησης Στόχου

•Τον πύραυλο

Το πυραυλικό σύστημα S-300 μπορεί να αναπτυχθεί μέσα σε ένα πεντάλεπτο και η κάθετη εκτόξευση των βλημάτων αυξάνει αποτελεσματικά την ευελιξία του.

Οι απαιτήσεις συντήρησης του συστήματος είναι εξαιρετικά μικρές, ενώ τα βλήματα μπορούν να παραμείνουν σε αποθήκευση για μια δεκαετία, χωρίς επιθεώρηση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, η επιχειρησιακή χρησιμοποίηση του συστήματος στη Κύπρο και σε Ελλάδα θα προσφέρει προστασία στο στρατιωτικό συγκρότημα της Πάφου (αεροδρόμιο, ναύσταθμος), ενώ θα αντιμετωπίζει με επιτυχία βλήματα μακρού πλήγματος "stand off" ή αντιραντάρ. Παράλληλα, το S-300 αντιμετωπίζει επιτυχώς ευρείας κλίμακας αεροπορικές επιθέσεις, καθώς μπορεί να ιχνηλατεί 100 στόχους με ταυτόχρονη εκτόξευση βλημάτων σε 6 στόχους, εφαρμόζοντας την πάγια ρωσική τακτική: δύο βλήματα ανά στόχο.

Πηγή:
http://www.patris.gr/print/198217/130871?PHPSESSID=h0ui941voml85a9dbhoml968a4

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Η κατάργηση των φοροαπαλλαγών εξουδετερώνει το «κίνημα» των αποδείξεων

Η κατάργηση των φοροαπαλλαγών ουσιαστικά εξουδετερώνει το «κίνημα» των αποδείξεων, αφού αποτελούν το ισχυρότερο κίνητρο για τη συλλογή αποδείξεων από όλους τους φορολογούμενους, υποστηρίζει ο πρόεδρος της ΕΣΣΕ Β. Κορκίδης.

Όπως δήλωσε χθες, «αποτέλεσμα αυτών θα είναι να ξαναγυρίσει η αγορά στα 'αντικίνητρα' που προκάλεσαν στο παρελθόν εκτεταμένη απόκρυψη φορολογητέας ύλης με πολλαπλές παρενέργειες και επιπτώσεις σε όλους».

Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη η αναζήτηση ανύπαρκτων εσόδων από ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων δεν μπορεί να καλύψει καμία «μαύρη τρύπα» του Προϋπολογισμού. Αντίθετα, θα προκαλέσει το αίσθημα της κοινωνικής αδικίας και την έκρηξη αγανάκτησης της ήδη φοβισμένης μεσαίας τάξης.

Η ΕΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ απέστειλαν από κοινού επιστολές προς τα υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εσωτερικών με τις οποίες επισημαίνουν σοβαρά προβλήματα νομιμότητας για τις διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου όπως:

Υπερεξουσία επιτελικών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών να διατάσσουν φορολογικούς επανελέγχους και να εκδίδουν προσωρινές πράξεις προσδιορισμού ΦΠΑ βάσει στατιστικών στοιχείων.

Λειτουργία του νέου θεσμού του Οικονομικού Εισαγγελέα χωρίς προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων του.

Αύξηση του ποσοστού προβεβαίωσης στην περίπτωση προσφυγής από 25% σε 50%.


22/03/2011
Πηγή: www.imerisia.gr
http://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=95546

Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νέο φορολογικό νομοσχέδιο


Ψηφίζεται σήμερα, Τρίτη, στη Βουλή το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Το σχέδιο νόμου, που συγκέντρωσε τα πυρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, προτείνει ένα νέο πλαίσιο θεσμών για την ενίσχυση της προσπάθειας σύλληψης και τιμωρίας της φοροδιαφυγής και οδηγεί στην αναδιάρθρωση των φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο :

Θεσπίζεται τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Φοροδιαφυγής, το οποίο θα περιέχει συγκεκριμένες δράσεις και μετρήσιμους στόχους. Το πρώτο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα δημοσιοποιηθεί από το υπουργείο Οικονομικών μέχρι τέλος Απριλίου 2011. Το πρόγραμμα θα εγκρίνεται με απόφαση της αρμόδιας Κυβερνητικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής, την οποία θα απαρτίζουν οι υπουργοί Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Θεσπίζεται ο θεσμός του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, ο οποίος είναι ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός και έχει κατά προτεραιότητα αρμοδιότητα σε ολόκληρη τη χώρα να διενεργεί προανακριτικές πράξεις, καθώς και να εποπτεύει, να συντονίζει και να καθοδηγεί τη διενέργεια ανακριτικών πράξεων από τους γενικούς ή ειδικούς ανακριτικούς υπαλλήλους (υπαλλήλους ΣΔΟΕ, τελωνείων και φοροελεγκτικών υπηρεσιών). Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος θα συντονίζει και θα κατευθύνει τα στάδια της προδικασίας, δηλαδή της ουσιαστικής έρευνας των οικονομικών εγκλημάτων από όλες τις συναρμόδιες διωκτικές αρχές.

Στο σχέδιο νόμου προβλέπονται αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου τα ποινικά αδικήματα της φοροδιαφυγής να τιμωρούνται άμεσα και αποτελεσματικά, έτσι ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση. Προβλέπονται δε αυστηρότερες ποινές για το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας, προκειμένου για υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών. Έτσι, θεσπίζονται ως διαρκή και επομένως, ως συνεχή αυτόφωρα, τα αδικήματα:

Της μη καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, με χρόνο τέλεσης του αδικήματος το χρονικό διάστημα από την παρέλευση των τεσσάρων μηνών μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής.
Της φοροδιαφυγής με την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος.

Της φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ΦΠΑ και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών, με χρόνο τέλεσης αυτών το χρονικό διάστημα από την ημέρα κατά την οποία για πρώτη φορά όφειλε να ενεργήσει ο υπαίτιος μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής.
Με το φορολογικό νομοσχέδιο αυξάνονται οι κακουργηματικές ποινές που σχετίζονται με φοροδιαφυγή (πλην των ληξιπρόθεσμων) από κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, σε κάθειρξη μέχρι είκοσι έτη. Για το κακούργημα της μη απόδοσης φόρου εισοδήματος άνω των 150.000 ευρώ εφόσον ο εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος παραγγείλει την άμεση άσκηση ποινικής δίωξης, η παραγραφή αρχίζει από την ημερομηνία άσκησης της δίωξης.

Ακόμη, αυξάνονται οι πλημμεληματικές ποινές της μη καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο.· Στα δε πλημμελήματα της φοροδιαφυγής, προβλέπεται, ότι δεν χωράει μετατροπή ή αναστολή εκτέλεσης της ποινής σε περίπτωση δεύτερης και κάθε περαιτέρω υποτροπής. Η μετατροπή της ποινής, στην περίπτωση αυτή, προβλέπεται να γίνεται με ελάχιστο ποσό ανά ημέρα εξαγοράς τα 20 ευρώ, αντί των 3 ευρώ που ισχύει σήμερα, ανώτατο δε ποσό εξαγοράς ορίζονται τα 100 ευρώ.

Το νομοσχέδιο προβλέπει πως όταν δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκείται προσφυγή στα δικαστήρια για φορολογικές διαφορές αυξάνεται το ποσοστό προβεβαίωσης από 25% στο 50% του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαιουμένων με αυτόν φόρων και τελών.

Για την αναδιάρθρωση των φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών προβλέπεται ότι η επιλογή, στελέχωση και αξιολόγηση των κρίσιμων για την είσπραξη των εσόδων οργανικών μονάδων του υπουργείου Οικονομικών θα υπόκειται σε διαρκή έλεγχο και παρακολούθηση για την επίτευξη μετρήσιμων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων. Μεταξύ άλλων περιορίζεται σε ποσοστό 10% επί του συνόλου του προσωπικού του ΣΔΟΕ ο αριθμός των υπηρετούντων σ' αυτό υπαλλήλων με έτη υπηρεσίας άνω των 20.

Ιδρύεται ειδικό Σώμα Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.) ως ανεξάρτητη αρχή με έδρα την Αθήνα. Έργο του Σ.Φ.Δ. είναι η διαιτητική επίλυση των φορολογικών διαφορών, εφόσον το αντικείμενό τους υπερβαίνει το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Φορολογικοί Διαιτητές διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επαγγελματικής επάρκειας. Η δε επιλογή του προέδρου του Σώματος Φορολογικών Διαιτητών θα γίνεται από τη Βουλή.

Τέλος, το νομοσχέδιο επιφέρει αλλαγές στο πλαίσιο φορολόγησης και διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας. Έτσι, από τις χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2011 μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής από 24% σε 20% και εφαρμόζεται για το σύνολο των κερδών. Για τα διανεμόμενα κέρδη προβλέπεται παρακράτηση φόρου με 25%. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συμψηφίσουν βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο με βέβαιες και εκκαθαρισμένες χρηματικές απαιτήσεις κατά του Δημοσίου.


22/03/2011
Πηγή: www.in.gr

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

ΛΙΒΥΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ:

Λιβύη: Η «ενεργειακή συγκυρία» της απόφασης του ΟΗΕ…Κι όμως, η ημερομηνία απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Λιβύη και η έναρξη των «πολεμικών προετοιμασιών» δεν ήταν τυχαία…

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 18η Μαρτίου, ημερομηνία λήψης της απόφασης από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την έγκριση επιβολής «ζώνης απαγόρευσης πτήσεων» (no fly zone) υπεράνω της Λιβύης, επελέγη σκόπιμα, αφού νωρίτερα δεν ήταν δυνατό να ληφθεί τέτοια απόφαση για έναν σημαντικό οικονομικό λόγο:

Την 18η Μαρτίου έληγαν τα συμβόλαια εξαγωγών πετρελαίου της Λιβύης! Τι σημαίνει αυτό; Ότι πολλές εταιρίες από τις χώρες που σήμερα στέλνουν στρατεύματα στην περιοχή, είχαν συνάψει συμβόλαια προμήθειας πετρελαίου από τη Λιβύη.

Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι σε περίπτωση που η σημερινή εξέλιξη είχε συμβεί μερικές ημέρες πριν, ακόμη κι αν είχαν επιβληθεί κυρώσεις εναντίον του καθεστώτος της Λιβύης, πολλοί θα έχαναν τα χρήματά του

Τυχαίο; Δε νομίζω…

Πηγή:


http://www.defencepoint.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4618945

Το οικονομικό κόστος της ελληνικής εμπλοκής ποιος το μέτρησε;

Κανείς δεν έχει καταλάβει την ελληνική προθυμία να συμμετέχει ενεργά στην επιχείρηση εναντίον της Λιβύης. Όχι μόνο για λογους πολιτικής. Η σχέση μας με τη Λιβύη του Καντάφι, δεν ήταν ποτέ κακή, την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου δε ήταν κάτι παραπάνω από φιλική!

Εντύπωση προκαλεί η προθυία μας και για οικονομικούς λόγους. Τη στιγμή μάλιστα που ολόκληρη Γερμανία, η "ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας" και ταυτόχρονα οικονομικός μας δυνάστης και δεσμοφύλακας, ο οποίος διαθέτει στο ολποστάσιό του τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter, κάνει κανονικά …το Γερμανό!


Γιατί τα λέμε όλα αυτά; Μία διάσταση της ελληνικής συμμετοχής στην επιχείρηση εναντίον της Λιβύης,είναι και το τεράστιο οικονομικό της κόστος. Υπολογίζεται ότι το κόστος της επιχείρησης ,ανάλογα με τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν και τη διάρκειά της θα κυμανθεί από 500 εκατομμύρια έως 1 δις την ημέρα!


Τι θα κοστίσει σ΄ εμάς; Αν υπολογίσουμε μόνο το κόστος των F 16 που είναι και το πιο μετρήσιμο μέγεθος τότε έχουμε:

*Η ώρα πτήσης κάθε F 16 κοστολογείται χονδρικά 15.000 ευρώ. Κάθε ένα από τα τέσσερα αεροσκάφη μας θα πετάει τέσσερις ώρες την ημέρα. Άρα έχουμε για κάθε αεροσκάφος 60.000 ευρώ ημερησίως. Για τα τέσσερα φθάνουμε τις 240.000 ευρώ την ημέρα! Μόνο τα F-16! Αν βάλουμε ιπτάμενο ραντάρ, ελικόπτερο και φρεγάτα, εύκολα φθάνουμε στο εκατομμύριο.

Όπως μας έλεγε έμπειρος αξιωματικός της ΠΑ "ότι κόψαμε από το ΓΕΑ σ΄ ένα χρόνο θα τα ρίξουμε σ΄ αυτή την επιχείρηση"!


Και από την άλλη , τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια , για να μην πούμε παραπάνω  κόβουμε συνεχώς τις ώρες πτήσεων των πιλότων μας, για λόγους οικονομίας. Και τώρα ξαφνικά, βρήκαμε ώρες να τους δώσουμε, αλλά ώρες που επιχειρησιακά τουλάχιστον δεν έχουν να τους προσφέρουν και πολλά πράγματα. Γιατί; Περιμένουμε κάποιο οικονομικό ή πολιτικό όφελος; Μακάρι, αλλά πολύ αμφιβάλουμε.


Αν η κινητοποίηση εναντίον του "νέου κακού του πλανήτη" ήταν πράγματι καθολική , δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να εκφράσει αντιρρήσεις για τη συμμετοχή μας. Όμως όταν Γερμανία αλλά και άλλες μεγάλες χώρες, όπως η Ιταλία κάνουν πίσω, πως εμείς στην τραγική οικονομική κατάσταση που είμαστε δεχόμαστε να πάρουμε ένα τόσο ακριβό ρόλο;


Ο Ντομινίκ Στρος-Κάαν και οι άλλοι της "τρόϊκας" την ενέκριναν αυτή την απόφαση;

Πηγή:
http://www.onalert.gr/default.php?pname=Article&catid=2&art_id=4177 

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

ΔΝΤ: Στο χειρότερο σημείο της θα εισέλθει η ελληνική οικονομία


Σοβαρά προβλήματα θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία για περισσότερο χρόνο του αρχικώς εκτιμώμενου, ανακοίνωσε σήμερα το ΔΝΤ, που αναμένει ότι η ελληνική οικονομία θα διέλθει από το χειρότερο σημείο στη διάρκεια του δεύτερου εξάμηνου του 2011. Σύμφωνα με την έκθεση για να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι που έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση με την τρόικα απαιτούνται το 2011 μέτρα που αντιστοιχούν στο 3,5% του ΑΕΠ (8 δισ. ευρώ).
Παράλληλα, το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία υφίσταται τις επιπτώσεις ενός σαφώς υπερτιμημένου σε σχέση με τις δυνατότητές της ευρώ και όπως αναφέρεται στην ενδιάμεση έκθεσή του για τον δανεισμό του προς την Ελλάδα με την οποία ενέκρινε την τέταρτη δόση ύψους 4,1 δις ευρώ, τονίζει ότι «η ελληνική οικονομία θα διέλθει το χειρότερο σημείο στη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου φέτος». Σημειώνεται ότι στην ακριβώς προηγούμενη έκθεση, που δημοσιεύτηκε πέρυσι τον Δεκέμβριο, το ίδιο σημείο τοποθετείτο χρονικώς «μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2011».

Σχετικά με τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, το ΔΝΤ προβλέπει ότι θα υπάρξει συρρίκνωση 3% του ελληνικού ΑΕΠ το 2011. Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε 4,5%. Όπως αναφέρει το ΔΝΤ, η Ελλάδα προχωρά μέσα σε ένα «πολύ δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον» καθώς το ευρώ είναι για την Ελλάδα υπερτιμημένο, σε ένα ποσοστό που τώρα κυμαίνεται μεταξύ 20%-34%, ενώ πέρυσι τον Μάιο το ποσοστό αυτό κυμαινόταν μεταξύ 20%-30% .

Παράλληλα, στην έκθεση σημειώνεται ότι καταγράφεται χαμηλός πληθωρισμός και το εργασιακό κόστος υποχωρεί. Σύμφωνα με το ΔΝΤ έχει επιτευχθεί εξοικονόμηση κατά 5,75% μειώνοντας το έλλειμμα σε 9,5% του ΑΕΠ. Σχετικά με τον τραπεζικό τομέα, το ΔΝΤ στην έκθεσή του σημειώνει ότι «συνεχίσθηκε με μέτριους ρυθμούς η εκροή κεφαλαίων, ενώ άρχισαν να περιορίζονται οι πιστώσεις», ωστόσο, τονίζεται ότι «η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος διατηρήθηκε με την παροχή ρευστότητας από την ΕΚΤ». Ακόμη, τονίζεται ότι έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά την ανασυγκρότηση του τραπεζικού χώρου, αλλά προχωρούν μεταρρυθμίσεις σε άλλους τομείς.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι «η Ελλάδα έχει επιτύχει περαιτέρω πρόοδο προς την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων που έχουν τεθεί για την εξυγίανση της οικονομίας», αλλά επισημαίνεται ότι «απαιτούνται ακόμη μείζονες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις ώστε να διασφαλιστεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα και οικονομική ανάπτυξη».

Στην ενδιάμεση έκθεση τονίζεται ότι η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύθηκε να ολοκληρώσει έως τον Μάιο τα κύρια σημεια της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής που έχει συμφωνηθεί για την επιτυχή προώθηση του προγράμματος σταθεροποίησης. Επίσης, εξετάσθηκαν τα επόμενα βήματα σε ό,τι αφορά θεσμικού χαρακτήρα δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, όπως και την επίσπευση των ιδιωτικοποιήσεων και του προγράμματος αξιοποίησης ακινήτων και γης (real estate). Στην έκθεση γίνεται εκτενής αναφορά στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο και στους στόχους του, που σύμφωνα με το ΔΝΤ πρέπει να είναι η εξοικονόμηση, μέσω των μέτρων που θα προβλέπει, πόρων που αντιστοιχούν μεταξύ 8% και 11,5% επί του ΑΕΠ.

Εν τω μεταξύ, στην ενδιάμεση έκθεση αναφέρεται και το χρονοδιάγραμμα των μέτρων που θα πρέπει να περάσει η ελληνική κυβέρνηση μέσα στο 2011. Μεταξύ άλλων το ΔΝΤ αναφέρεται σε περιορισμούς επιδομάτων και φοροαπαλλαγών για φυσικά πρόσωπα και εταιρείες, περιορισμό μισθολογικών εξόδων του δημοσίου και αναθεώρηση των τιμολογίων των ΔΕΚΟ. 

Ειδικότερα, στην έκθεση αναφέρεται στη μείωση των στρατιωτικών δαπανών στο 1% του ΑΕΠ από το 3,6%, στην αύξηση της φορολογικής βάσης για εταιρείες με μείωση συντελεστών απόσβεσης και φοροαπαλλαγών καθώς και αυστηρότερους κανόνες στην ενδοομιλική κοστολόγηση, στον περιορισμό των φοροαπαλλαγών για φυσικά πρόσωπα και «εξορθολογισμό» στην φορολόγηση κεφαλαίου, αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής των ΔΕΚΟ, μείωση επιδομάτων σε νοικοκυριά που ζουν πάνω από το όριο της φτώχειας, μείωση σε αυξήσεις και προαγωγές στο Δημόσιο, κόψιμο συμβασιούχων και 8ωρο για όλους τους υπαλλήλους. 

Σχετικά με τον τομέα των εσόδων, το ΔΝΤ σημειώνει ότι θα πρέπει να υπάρξει περισσότερος έλεγχος για τους 1.200 φορολογούμενους με τα υψηλότερα εισοδήματα και σε ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και αξιολόγηση των ελεγκτών του Δημοσίου κατά πόσον πετυχαίνουν τους στόχους είσπραξης.

http://tvxs.gr/news/ελλάδα/δντ-στο-χειρότερο-σημείο-της-θα-εισέλθει-η-ελληνική-οικονομία

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Ο πόλεμος για την ΑΟΖ ξεκίνησε – Ισραηλινή εμπλοκή…
Του Γιάννη Θεοδωράτου
 
Η Τουρκία πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη «εχθροπραξία» κατά της χώρας μας στο πεδίο μάχης της ΑΟΖ (Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη) επιλέγοντας για μια ακόμη φορά τη χρήση στρατιωτικών μέσων.

Με τη χρήση πολεμικού πλοίου, εφάρμοσε για μία ακόμη φορά τη γνωστή της στρατηγική προκειμένου να αμφισβητήσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή του Καστελόριζου, προκαλώντας παράλληλα και την ισραηλινή αντίδραση.

Το ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών, με καθυστέρηση δύο τουλάχιστον ημερών, έδωσε στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία αναφορικά με την παρενόχληση του ιταλικού ερευνητικού σκάφους OGS-Explora, το οποίο είχε μισθωθεί από την ισραηλινή κυβέρνηση με σκοπό την εκτέλεση βυθομέτρησης εντός της ελληνικής και της κυπριακής ΑΟΖ.

Η Τουρκία αντέδρασε δυναμικά αποστέλλοντας την κορβέτα «Bandirma» (F502), η οποία το Σάββατο 12 Μαρτίου προσέγγισε το ιταλικό σκάφος προειδοποιώντας το να διακόψει τις μετρήσεις και να εγκαταλείψει την περιοχή, ενημερώνοντας ότι βρίσκεται παράνομα (χωρίς άδεια) εντός της τουρκικής ΑΟΖ! Το ιταλικό σκάφος που εκτελούσε τις υποθαλάσσιες έρευνες – μετά το πέρας των οποίων θα ποντιζόταν καλώδιο οπτικών ινών που θα συνέδεε το Ισραήλ με την Ιταλία – είχε ζητήσει και λάβει σχετική άδεια από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ).

Ο κυβερνήτης του πλοίου ενημέρωσε την αρμόδια εταιρεία με την οποία συνεργαζόταν, καθότι το πλοίο (που δεν είναι πολεμικό) δεν είχε καμία απολύτως σχέση / αρμοδιότητα να επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές. Η εταιρεία στη συνέχεια ενημέρωσε για το συμβάν την Υδρογραφική Υπηρεσία του ΠΝ, οπότε το θέμα έφθασε στο ΓΕΕΘΑ, πλην όμως τον χειρισμό του ανέλαβε το Υπουργείο των Εξωτερικών.

Το ιταλικό πλοίο διέκοψε τις έρευνες και στη συνέχεια κινήθηκε με τη συνοδεία της τουρκικής κορβέτας εκτός της ελληνικής ΑΟΖ. Όταν εισήλθε στην κυπριακή, η «Bandirma» απομακρύνθηκε, έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη καταγεγραμμένη εχθροπραξία, η οποία έληξε με την καταγραφή των τουρκικών διεκδικήσεων. Το ελληνικό ΥΠΕΞ απέκρυψε το γεγονός, προκειμένου να κρατηθούν κατά την πάγια τακτική χαμηλοί τόνοι, μέχρις ότου (άγνωστο πως) υπήρξε διαρροή στην εφημερίδα «Αυγή». Η μη ανακήρυξη ΑΟΖ εκ μέρους της Αθήνας δημιουργεί ένα «ύποπτο κενό» στην περιοχή του Καστελορίζου (βλ. τις αποκαλύψεις Ρολάνδη στο τρέχον τεύχος Μαρτίου του περιοδικού ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ τ.13 που κυκλοφορεί πανελλαδικά), που έρχεται να καλύψει η Άγκυρα!

Η τουρκική ενέργεια προκάλεσε την ισραηλινή αντίδραση, η οποία σύντομα αναμένεται να λάβει πιο σαφή μορφή, διότι παρεμποδίστηκε ένα έργο που αφορά τα συμφέροντα του εβραϊκού κράτους και διέρχεται μέσω της ελληνικής ΑΟΖ. Ωστόσο πρέπει να επισημανθούν τρία σημεία:

Α. Η τουρκική αντίδραση δεν πραγματοποιήθηκε μέσω της αποστολής σκάφους της Ακτοφυλακής αλλά του Τουρκικού Ναυτικού, το οποίο μάλιστα φαίνεται ότι περιπολεί βάσει σχεδίου στην περιοχή της ελληνικής ΑΟΖ με αποστολή να αποτρέψει οποιαδήποτε ενέργεια ξένης δύναμης / εταιρείας, η οποία δεν θα έχει λάβει την άδεια από την Άγκυρα. Συνεπώς η Τουρκία προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και έχει προσδιορίσει κανόνες εμπλοκής.

Β. Η ελληνική πλευρά υπέστη την πρώτη της ήττα στον πόλεμο της ΑΟΖ καθότι η τουρκική κορβέτα όχι μόνο προσδιόρισε το εύρος της τουρκικής διεκδίκησης δίνοντας το στίγμα (!) γεωγραφικού μήκους 32ο 16΄18’’ δυτικά του οποίου (ανοικτά των κυπριακών ακτών) η Τουρκία έχει νόμιμα δικαιώματα, αλλά κατέστησε άμεσα σαφές προς την Ελλάδα, την Κύπρο και ειδικά το Ισραήλ, ότι δεν υφίσταται συνέχεια των μεταξύ του ΑΟΖ, «εξουδετερώνοντας το φρούριο» του Καστελόριζου.

Γ. Αποτελεί παράδοξο το γεγονός της αναφοράς – σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες – των τουρκικών στρατιωτικών αρχών σε ύπαρξη τουρκικής ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ είναι γνωστό ότι η Άγκυρα δεν έχει υπογράψει τη Συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι (1982, ενεργοποιήθηκε μετά τη συλλογή των προβλεπόμενων κυρώσεων στις αρχές της δεκαετίας του 1990) και συνεπώς δεν αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή (εξαίρεση αποτελεί ο καθορισμός ΑΟΖ στην κλειστή Μαύρη Θάλασσα).

Η εμπλοκή συνιστά επιβεβαίωση του «κρυφού casus belli» που έχει γνωστοποιηθεί στη χώρα μας και είναι συνέχεια της δήλωσης Νταβούτογλου περί τοποθέτησης του Καστελορίζου στην Μεσόγειο. Η επιθετική αυτή ενέργεια έρχεται να απαντήσει σε ισραηλινές δηλώσεις περί ελληνικής ΑΟΖ, η οποία εσφαλμένα δεν ανακηρύσσεται. Πιθανόν η Άγκυρα να σκέφτεται σοβαρά να προχωρήσει και σε ανακήρυξη ΑΟΖ, σταθμίζοντας τα υπέρ και τα κατά που θα προκύψουν από μια τέτοια απόφαση.

Συμπερασματικά, θα πρέπει να αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες νέες κινήσεις στο μέτωπο της ΑΟΖ, όπου η ισραηλινή εμπλοκή αναμένεται να είναι πολύ πιο συγκεκριμένη διότι επηρεάζονται πλέον ανοικτά και ισραηλινά συμφέροντα. Σε Αθήνα, Λευκωσία, Τελ Αβίβ και φυσικά στην Ουάσιγκτον γνωρίζουν ότι η τουρκική ενέργεια αποτελεί προοίμιο πρόκλησης προσχεδιασμένη κρίσης στην ανατολική Μεσόγειο, με σκοπό να διαπιστωθεί η «αντοχή» του πιο αδύναμου κρίκου της αλυσίδας, που είναι χωρίς αμφιβολία η Ελλάδα…

ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΟΖ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΥΠΡΟΥ – ΙΣΡΑΗΛ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 

http://www.defencepoint.gr
http://gdailynews.wordpress.com/2011/03/17/ο-πόλεμος-για-την-αοζ-ξεκίνησε-–-ισραη/ 

Βασίλειος Μαρκεζίνης: Άμεση απομάκρυνση του κ. Δρούτσα!


Βασίλειος Μαρκεζίνης: Άμεση απομάκρυνση του κ. Δρούτσα!Με ένα βαρυσήμαντο άρθρο του στο περιοδικό «Επίκαιρα», ο ακαδημαϊκός sir Βασίλειος Μαρκεζίνης, καταθέτει την άποψή του για τα λάθη της ηγεσίας της ελληνικής διπλωματίας. Ποιες είναι οι ευθύνες του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Δ. Δρούτσα; Πόσο άλλαξε η εικόνα των υποτιθέμενων «φίλων» μας στο εξωτερικό για την Ελλάδα μετά τη Σύνοδο Κορυφής; Πόσο μπορεί να στοιχίσει στην Ελλάδα η έλλειψη συντονισμού και συνεννόησης της κυβέρνησης;


Ολόκληρο το άρθρο-παρέμβαση, στα «Επίκαιρα» που κυκλοφορούν αυτή την εβδομάδα έχει ως εξής: 

Όταν, πριν από έναν και πλέον χρόνο, στην ΕΤ1, εκφράζαμε ανησυχίες και προειδοποιήσεις για το Καστελόριζο, κανείς δεν έδωσε σημασία. Όταν, τον περασμένο Οκτώβριο, στην ΕΤ3, προειδοποιούσαμε για τις τουρκικές αξιώσεις να αποκλειστεί το Καστελόριζο από τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για το Αιγαίο, οι περισσότεροι, και πάλι, μας αγνόησαν.

Λίγο πρωτύτερα, τον ίδιο μήνα, ενώπιον ενός κοινού 2.500 ατόμων στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», διατυπώσαμε σοβαρές προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που υποβόσκουν στη Θράκη. 

Αυτή τη φορά, οι προειδοποιήσεις μας εισακούστηκαν και αναπαρήχθησαν από πολυάριθμα ιστολόγια.

Σε ομιλία στην Κρήτη, αλλά και από τις σελίδες της Ναυτεμπορικής, προειδοποιήσαμε επίσης για την επιδεινούμενη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, η οποία, όπως είπαμε –σε μια εποχή όπου η κυβέρνηση προέβλεπε επάνοδο της χώρας μας στις αγορές εντός του 2011 και διατεινόταν ότι είχε υλοποιήσει «κατά 100%» τα όσα είχε αναλάβει να κάνει–, «δεν έχει πιάσει ακόμη πάτο». Προς επίρρωση, μάλιστα, των κυβερνητικών ισχυρισμών, επακολούθησε η δημοσίευση μακράς σειράς δηλώσεων από τους Ευρωπαίους εταίρους, οι οποίοι επαινούσαν τις προσπάθειές της Ελλάδας.

Μετά από έξι μήνες ερωτώ ποιος είχε δίκιο;

Όταν επισημάναμε, τόσο σε ομιλία στη Θεσσαλονίκη όσο και σε ανοιχτή επιστολή προς τον Τύπο, τους κινδύνους που ενέχει η μη διακήρυξη της ελληνικής ΑΟΖ, ως αναγνωρισμένου δικαιώματός μας, οι απόψεις μας έγιναν αντικείμενο μιας πρωτοφανούς εκστρατείας δυσφήμησης από την πλευρά της ομάδας κρατικοδίαιτων πανεπιστημιακών που στηρίζει το υπουργείο Εξωτερικών.

Παρ’ όλα αυτά, τη σταυροφορία μας ήλθαν να την ενισχύσουν οι επιστολές που συνεχίζουμε να λαμβάνουμε καθημερινά από εκατοντάδες συμπατριώτες μας. Σήμερα, η άκαιρη, ανοργάνωτη και καταφανώς ζημιογόνα επίσκεψη του κ. Νταβούτογλου στην Αθήνα και τη Θράκη έρχεται απλώς να επιβεβαιώσει τους χειρότερους φόβους μας. Ποτέ δεν σταματήσαμε να εκθειάζουμε την επιστημονική εμβρίθεια του κ. Νταβούτογλου, επισύροντας μάλιστα αρκετές επικρίσεις γι’ αυτή τη στάση μας. 

Εξάλλου, ούτε προτιθέμεθα να βάλλουμε εναντίον του ούτε και να απομακρυνθούμε –έστω και κατ’ ελάχιστον– από τη μακρόχρονη πεποίθησή μας, ότι η χώρα μας πρέπει να αναπτύξει και να διατηρήσει φιλικές σχέσεις με την Τουρκία. Ερχόμενος στην Ελλάδα, ο κ. Νταβούτογλου έκανε πράγματι το καθήκον του∙ πλην όμως κατά τον πλέον άκομψο δείχνοντας του είδους την αυτοπεποίθηση που αισθάνεται όποιος μιλάει σε κατώτερο!

Από την άλλη πλευρά:

Κατηγορούμε τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών και τους συμβούλους του για την άκαιρη πραγματοποίηση αυτής της επίσκεψης.

Κατηγορούμε τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, διότι δεν απάντησε, ως όφειλε, στην προκλητική επιχειρηματολογία του κ. Νταβούτογλου ή την έντεχνα επιδειχθείσα υπεροψία που επέδειξε ο Τούρκος υπουργός δημοσίως (αλλά και στο ιδιωτικό του σεμινάριο με τους φίλους του πανεπιστημιακούς), όλα αυτά καθ’ ον χρόνο βρισκόταν σε ελληνικό έδαφος.

Υπενθυμίζουμε, λοιπόν, στους συμπατριώτες μας ότι η επίσκεψη Νταβούτογλου απέδειξε περίτρανα όλα όσα έχουμε πει για τις πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας και την απολύτως ανεξήγητη ελληνική αδράνεια, την οποία η κυβέρνησή μας επιμένει να περιβάλλει με το μανδύα της αναγκαίας διπλωματικής μυστικότητας.

Αναφορικά με την πρόσφατη συνέντευξη του κ. Ντομινίκ Στρος-Καν, τονίζουμε ότι και αυτή επιβεβαιώνει την άποψή μας ότι οι υποτιθέμενοι «φίλοι» μας στο εξωτερικό έχουν αρχίσει να απαυδούν με εμάς, τους Έλληνες, να μας θεωρούν ανειλικρινείς και ανίκανους, ενώ είναι επίσης προφανές πως δεν θα διστάσουν να μας «αδειάσουν» αμέσως μόλις διασφαλίσουν τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα, για τα οποία και μόνον ενδιαφέρονται.

Οι ανωτέρω σκέψεις ουδόλως αλλάζουν εξαιτίας της οργανωμένης θριαμβολογίας μετά τις Βρυξέλλες, μερικές ημέρες μετά την εξίσου ενορχηστρωμένη απαισιοδοξία της προηγούμενης εβδομάδας.

Ο κυνισμός μας δικαιολογείται από τα ακόλουθα γεγονότα: 
α) Κατά το παρελθόν, πολυάριθμες κυβερνητικές δηλώσεις ή προβλέψεις αποδείχθηκαν εσφαλμένες ή αναληθείς· γιατί τώρα πρέπει να τους πιστέψουμε; 
β) Δύο από τα αναγγελθέντα μέτρα αναμένονταν, ενώ το τρίτο παραμένει αδιευκρίνιστο. 
γ) Παραμένουν ως υποχρεώσεις οι προγραμματισμένες ιδιωτικοποιήσεις και εκποιήσεις δημόσιας περιουσίας (με την κωμική προσθήκη ότι αποφασίζονται από εμάς και δεν επιβάλλονται από τους «φίλους» μας). 
δ) Ουδείς λόγος γίνεται για τα βαρύτατα μέτρα που θα ακολουθήσουν, είτε αυτά ονομαστούν «νέα» είτε θεωρηθούν ως «ήδη επιβληθέντα» αλλά μη εφαρμοσθέντα.

Θα τα αντέξει όλα αυτά το (παλιό ή και νέο) ΠΑΣΟΚ; Θα τα δεχθεί ο κόσμος χωρίς να βγει στους δρόμους; Παρά την τελειοποιημένη επικοινωνιακή του πολιτική, θα βελτιωθούν άραγε οι προοπτικές του κυβερνώντος κόμματος, έστω και με τον αναμενόμενο κυβερνητικό ανασχηματισμό, που μπορεί να μετατρέψει συμβούλους σε υπουργούς ή να περιθωριοποιήσει άλλους;

Ο χρόνος μόνο θα δείξει πόσο θα διαρκέσουν η τεχνητή ευφορία και ο αντίκτυπος των δημοσιευμένων φιλοφρονήσεων (σε αντίθεση με την εν κρυπτώ εκφραζόμενη κακογλωσσιά, στην οποία επιδίδονται και οι δύο πλευρές).

Δεν μπορούμε, λοιπόν, παρά να κλείσουμε τις παρατηρήσεις μας επαναλαμβάνοντας τις προβλέψεις μας: η συλλογική έλλειψη συνεννόησης και η αποδιοργάνωση της κυβέρνησης και το μη λειτουργούν κράτος μάς οδηγούν ταχύτατα σε ακόμη μεγαλύτερες οικονομικές καταστροφές, καθώς και στον εντεινόμενο κίνδυνο η εντεινόμενη οικονομική κακουχία να μεταλλαχθεί σε σοβαρή κοινωνική αναταραχή, την οποία κανένας πολίτης, έστω και ελάχιστα νοήμων, επιθυμεί, αλλά και την οποία όλοι οι διορατικοί Έλληνες βλέπουν αναπόφευκτα να πλησιάζει. Ας το πάρουμε, λοιπόν, απόφαση:

Οι θεοί της Ελλάδας μάς έχουν εγκαταλείψει. 

Για να κατευναστούν, θα χρειαστούν «ανθρωποθυσίες».

Και το καταλληλότερο σημείο για να ξεκινήσουμε είναι το υπουργείο Εξωτερικών – απομακρύνοντας πάραυτα τον προϊστάμενό του, προτού αυτός, μαζί με τους πανεπιστημιακούς παρατρεχάμενούς του, μπορέσουν να μας βυθίσουν ακόμη περισσότερο στην καταστροφή, καθώς θα αναπτύσσουν το από καιρό διακηρυσσόμενο «νέο δόγμα» τους περί ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Έλεος!

Χωρίς απώτερες επιδιώξεις, χωρίς βλέψεις αλλά και χωρίς καμία διάθεση συγκατάβασης, ελπίζουμε ειλικρινά ότι οι απλοί Έλληνες πολίτες –περιλαμβανομένων των εκφοβισμένων αλλά και αδρανών μεσαίων τάξεων– θα αφυπνιστούν επιτέλους και θα ανταποκριθούν στις επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις μας, ώστε να ανακοπεί η πτώση που πλήττει όλες τις όψεις του δημόσιου βίου μας.

Έχει έλθει η στιγμή να απαλλαγούμε οριστικά από αυτή την καταστροφικά διχασμένη ομάδα πολιτικών που μας έχει βυθίσει σε κάτι χειρότερο από τα… «σ…ά» του Στρος-Καν: στην εθνική και τη διεθνή ταπείνωση, τη συρρίκνωση και την εκμηδένιση
.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: ΕΠΙΚΑΙΡΑ

http://gdailynews.wordpress.com/2011/03/17/βασίλειος-μαρκεζίνης-άμεση-απομάκρυ/