Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

Μεγάλο λάθος η εκπαιδευτική πολιτική στην ελληνική ΘράκηΚάποια συζήτηση που άκουσα σε πρωινή εκπομπή του ραδιοφώνου μου έφερε στο μυαλό μια παρατήρηση ενός αναγνώστη της εφημερίδας "ΠΑΡΟΝ" που δημοσιεύτηκε στις 14 Νοεμβρίου 2010 και που φαίνεται ότι έχει απόλυτα δίκιο με τα όσα γράφει :

Κύριε Διευθυντά,

Άναυδος έμεινα από την έκρηξη και την έλλειψη ψυχραιμίας της υφυπουργού Παιδείας κ. Εύης Χριστοφιλοπούλου σε ερώτηση βουλευτού για την εφαρμοζό­μενη εκπαιδευτική πολιτική στην ελληνι­κή Θράκη. Διαχρονικώς και διακομματι­κώς «τσουβαλιάζουν» όλους τους μου­σουλμάνους: τουρκογενείς του κάμπου, Πομάκους (τους αρχαίους Αγριάνες ή Ροδοπαίους, του «ορεινού όγκου» της Ροδόπης, οι οποίοι ως ιππομάχοι-ιππείς, εξ ου και Πομάκοι, συνεξεστράτευσαν και συνεπολέμησαν με τον Μέγα Αλέξανδρο, σε αντίθεση με τους Δαρδανούς - Σκοπιανούς που του έστρεψαν τα νώτα) και Ρομά. Όλες αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες το υπουργείο Παιδείας τις υποχρεώ­νει να διδάσκονται την τουρκική αλλά και την αραβική γλώσσα για κατανόηση του Κορανίου!

Οι Πομάκοι και οι Ρομά αντιδρούν, α­φού οι πρώτοι δέχονται και παραδέχονται ότι έχουν ελληνικές καταβολές και ότι εξισλαμίστηκαν βιαίως λίγο προτού αλωθεί η Κωνσταντινούπολη από τον Εβρενός Γαζή Βέη. Διατηρούν πολλά στοιχεία της περιόδου προτού εξισλαμισθούν: οι γυναίκες δεν φέρουν την καλύπτρα του προσώπου, τα σπίτια δεν περιβάλλονται από υψηλή περιτοίχιση για να μη βλέπουν οι διερχό­μενοι τις γυναίκες και ως το 1966 που υ­πηρετούσα στην περιοχή δάσκαλος, πολλές οικογένειες άναβαν το καντήλι κατά­λοιπο της προ του εξισλαμισμού περιόδου και, φυσικά, διατηρούσαν και εικονοστάσι σπιτικό, όπως συμβαίνει στα χριστιανικά σπίτια.

Επιπροσθέτως οι Πομάκοι έχουν δικό τους γλωσσικό ιδίωμα - το οποίο η συντρό­φισσα Χριστοφιλοπούλου απεκάλεσε δια­λεκτική ποικιλία - το οποίο έχει καταγρα­φεί και έχει συνταχθεί ελληνοπομακικό λεξι­κό από τον επί πολλά έτη υπηρετήσαντα εκεί δάσκαλο Πέτρο Θεοχαρίδη, όπως επίσης με τη συνδρομή του κ. Προδρόμου Εμφιετζόγλου έχουν συγγραφεί σχολικά βιβλία στην πομακική, τα οποία απαγο­ρεύονται από το υπουργείο Παιδείας και μόνον βιβλία στην τουρκική γλώσσα χρη­σιμοποιούνται, γιατί κατά την υφυπουργό «δύο είναι οι κυρίαρχες γλώσσες, κατά τη Συνθήκη της Λωζάννης, και όπως οι Ρωμηοί στην Πόλη διδάσκονται ελληνικά, έ­τσι κι εδώ διδάσκονται τουρκικά»!

Διαφεύγει της συντρόφισσας υφυ­πουργού ότι οι Ρωμηοί είναι όλοι 'Ελληνες, ενώ οι Μουσουλμάνοι της Θράκης είναι τρείς κοινότητες: Τουρκογενείς, Πο­μάκοι με δική τους γλώσσα και Ρομά, επίσης με δική τους γλώσσα, μάλιστα οι τε­λευταίοι είναι και ανεπιθύμητοι ως επισκέπτες στην Τουρκία! Και ενώ ο πρωθυπουργός μας είναι θιασώτης του αυτοπροσδιορισμού, η συντρόφισσα Χριστοφι­λοπούλου τούς «τσουβαλιάζει» όλους στο ίδιο τσουβάλι!

Η τελευταία απέφυγε επιμελώς να απαντήσει γιατί δεν ιδρύεται έδρα Πομακικής Γλώσσας και Πολιτισμού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο όταν η απαιτούμενη δαπάνη για την κάλυ­ψη των αναγκών λειτουργίας της έδρας, όπως και η ανάθεση των σχολικών πομακικών βιβλίων είναι εξασφαλισμένη από τη Μηχανική του κ. Πρ. Εμφιετζόγλου.
Διαφεύγει επίσης της συντρόφισσας Χριστοφιλοπούλου τι θα συμβεί αν οι Πομάκοι ακολουθήσουν τον δρόμο που χά­ραξαν οι Βορειοηπειρώτες, όταν το 1934, όπως μας ενημερώνει ο καλός συνάδελφος Κων. Κουλίδας στο πόνημα του «Τα πανάρχαια ελληνικά χωριά του Νομού Αργυροκάστρου», προσέφυγαν στην Κοι­νωνία των Εθνών γιατί το καθεστώς Αχμέτ Ζώγου απηγόρευε τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία όπου φοιτούσαν Βορειοηπειρωτόπουλα. Δεν θα εί­ναι ντροπή για τη σοσιαλιστική κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου να προσφύ­γουν οι Πομάκοι και οι Ρομά στο Ευρωπα­ϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώ­που και να πετύχουν καταδικαστική από­φαση για τη χώρα μας; Αυτό δεν θα έχει επιπτώσεις μόνο στην κυβέρνηση και στην όποια συντρόφισσα Χριστοφιλοπού­λου, αλλά σε όλους τους  'Ελληνες!

Ιωάννης Γ. Κιτσολάμπρος
Συνταξιούχος εκπαιδευτικός
Βράτσα ΒουλγαρίαςΔεν υπάρχουν σχόλια: