Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

Καταδίκη της χώρας μας γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν έδωσε ψήφο στους Έλληνες της διασποράς


Με απόφαση της 8ης Ιουλίου 2010, το Ευρωπαϊκό Δι­καστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Ελλάδα για παράβαση του άρθρου 3 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επειδή δεν έχει ψη­φίσει ως σήμερα τον προβλεπόμενο από το άρθρο 51 παρ. 4 του Συντάγματος νόμο για την ψήφο των εκτός επικρατείας ελλήνων πολιτών.

Συγκεκριμένα, τρείς έλληνες υπάλληλοι του Συμ­βουλίου της Ευρώπης, ο Ν. Σιταρόπουλος, ο Στεφ. Σταύρος και Χρ. Γιακουμόπουλος, μόνιμοι κάτοικοι Στρασβούργου, προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστή­ριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εναντίον της Ελλάδας και ζήτησαν την καταδίκη της επειδή δεν έχει ψηφίσει τον προαναφερόμενο νόμο.


Το Δικαστήριο, με εκτενές σκεπτικό όπου καταγρά­φει την προσπάθεια της κυβέρνησης Κ. Καραμανλή και του τότε υπουργού Εσωτερικών Π. Παυλόπουλου, το 2009, να ψηφίσει τον σχετικό νόμο, αναφέρει ότι λόγω της στάσης της αντιπολίτευσης - δηλαδή, στην ουσία, του ΠΑΣΟΚ που καταψήφισε τη σχετική ρύθμιση- δεν κατέστη δυνατή η ψήφιση του εκτελεστικού νόμου του άρθρου 51 παρ. 4 του Ελληνικού Συντάγματος. Παρα­βιάστηκε έτσι το άρθρο 3 του Πρώτου Πρόσθετου Πρω­τοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το μείζον αυτό, από πολιτική και θεσμι­κή άποψη, έφερε στη Βουλή δευτερολογώντας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς, κατά την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση της περασμένης Παρασκευής. Κατηγόρησε, συγκεκριμένα, τον πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου πάνω σε δύο βάσεις:


Πρώτον, υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ το 2009, εντελώς αυθαίρετα, καταψήφισε τον νόμο που είχε εισηγη­θεί ο Π. Παυλόπουλος ως υπουργός Εσωτερικών για την ψήφο των εκτός επικρατείας Ελλήνων. Διευκρινίζε­ται εδώ ότι η άρνηση του ΠΑΣΟΚ υπήρξε καθοριστική για τη μη ψήφιση του νόμου, δεδομένου ότι κατά το άρ­θρο 51 παρ. 4 του Συντάγματος, για την ψήφιση του α­παιτείται πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή πλειοψηφία 200 βουλευτών.


Δεύτερον, ο κ. Σαμαράς κατηγόρησε τον πρωθυ­πουργό -ο οποίος προηγουμένου είχε μιλήσει για πε­λατειακή νοοτροπία των κυβερνήσεων της ΝΔ- ότι ο ίδιος υποστηρίζει και συντηρεί την πιο απεχθή μορφή πελατειακής νοοτροπίας, δηλαδή τη νοοτροπία της εκλογικής πελατείας και της αδίστακτης άγρας ψήφων. Και τούτο διότι, όπως τόνισε ο κ. Σαμαράς, το ΠΑΣΟΚ και απέτρεψε συνειδητά τη θεσμοθέτηση του δικαιώματος των εκτός επικρατείας Ελλήνων να ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους αλλά και ως κυβέρνηση πλέον, όχι μόνο δεν προώθησε προς ψήφιση τον νόμο αυτόν, αλ­λά αντιθέτως ψήφισε νόμο με τον οποίο επιτρέπει την αθρόα και ανεξέλεγκτη ελληνοποίηση των μεταναστών και τους παρέχει πολιτικά δικαιώματα στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, εν όψει μάλιστα των επικείμε­νων εκλογών του ερχόμενου Νοεμβρίου. Και ο κ. Σα­μαράς κατέληξε επιχειρηματολογώντας ότι ο κ. Παπαν­δρέου υπηρετεί τη διαχρονική λογική του ΠΑΣΟΚ που διακατέχεται από το σύνδρομο της εκλογικής λογικής και της εκλογικής πελατείας.


Για το ίδιο θέμα παρενέβη και ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος με δήλωση του, στην οποία υπενθυμίζει: «Με αποκλειστική ευθύνη του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ η Ελλάδα, με την απόφαση της 8ης Ιουλίου 2010, κατα­δικάσθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιω­μάτων του Ανθρώπου επειδή δεν έχει ως τώρα ψηφίσει τον εκτελεστικό των διατάξεων του άρθρου 51 παρ. 4 του Συντάγματος νόμο, για την άσκηση του ε­κλογικού δικαιώματος από τους εκτός επικρατείας'Ελληνες.


Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ, ως αντιπολίτευση, εμπόδισε την κυβέρνηση Καραμανλή να ψηφίσει τον σχετικό νόμο - αφού απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων- και ως κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ προτίμησε να μη φέρει προς ψήφιση τον νόμο αυτόν, αλλά να διασφαλίσει πολιτικά δικαιώματα και ελληνική ιθαγένεια για τους μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα! Αυτές είναι οι "προτεραιότητες" του κ. Γ. Παπανδρέου και της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή πρώτα η “εκλογική πελατεία" του ΠΑΣΟΚ και ύστερα οι Έλληνες της διασποράς και το Έθνος! Κατά τα άλλα ο κ. Γ. Παπανδρέ­ου ισχυρίζεται ότι “δίνει μάχη κατά της πελατειακής νοοτροπίας" ενώ, στην πραγματικότητα, θωρακίζει θεσμικώς την πιο αποκρουστική, εθνικώς και πολιτικώς, έκφραση της».


Εν όψει αυτών των εξελίξεων, με ιδιαίτερο ενδια­φέρον αναμένεται η αντίδραση προς την κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνι­σμού -το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 108 του Συντάγματος- και ιδίως του προέδρου του κ. Ταμβακάκη. Και τούτο διότι όταν το 2009 είχε εισαχθεί στη Βουλή προς ψήφιση το σχέδιο νόμου Παυλόπουλου ο πρόεδρος του ΣΑΕ είχε, εναγωνίως, προτρέψει το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση να το ψηφίσει, όποιες και αν ήταν οι αντιρρήσεις του, διότι το μείζον και προέχον ήταν ν' αποκτήσουν, επιτέλους, οι εκτός επικρατείας Έλληνες το δικαίωμα να ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους, όπως προβλέπει το άρθρο 51 παρ. 4 του Συντάγματος.

Πηγή : Εφημερίδα «ΠΑΡΟΝ» 11.7.2010


Σχόλιο μας:


Θα περιμέναμε ότι ο κ. Γ. Παπανδρέου ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του θα είχε μεγαλύτερη ευαισθησία στα θέματα του απόδημου ελληνισμού και λόγω προϊστορίας του.

Βεβαίως όσοι πιστέψανε κάτι τέτοιο απατήθηκαν.

Ο Κ. Γεώργιος Παπανδρέου ο νεώτερος και το ΠΑΣΟΚ ενώ καταψήφισε τον νόμο που είχε εισηγη­θεί ο Π. Παυλόπουλος ως υπουργός Εσωτερικών για την ψήφο των εκτός επικρατείας Ελλήνων, δεδομένου ότι α­παιτείτο πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των βουλευτών - δηλαδή πλειοψηφία 200 βουλευτών - δεν δίστασε πρώτον να δώσει ψήφο στους αλλοδαπούς μετανάστες και δεύτερον να περάσει ένα νόμο που φέρει το στίγμα παραχώρησης μέρους της εθνικής μας κυριαρχίας (ΜΝΗΜΟΝΙΟ) χωρίς να δεχθεί ότι απαιτείτο για μια τόσο σημαντική ενέργεια η απόφαση των 2/3 του όλου αριθμού των βουλευτών.

Ο καθένας μας λοιπόν ας βγάλει ως ΕΛΛΗΝΑΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΣ τα συμπεράσματά του και ας θυμηθεί όλα αυτά όταν έλθει η ώρα του να μιλήσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: