Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Υποκαταστήματα της ΕΚΤ οι ελληνικές τράπεζες!

banks22Σε απλά υποκαταστήματα της ΕΚΤ μετατρέπει η κρίση τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες, ιδιαίτερα μετά την τελευταία «βροχή» υποβαθμίσεων από την Moodys, αναζητούν εναγωνίως αποδεκτά καλύμματα για να συνεχίσουν να αντλούν τους «ποταμούς» ρευστότητας από την Φραγκφούρτη, που είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίοι για τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

Τα στοιχεία της ΕΚΤ και της Τράπεζας της Ελλάδος είναι αποκαλυπτικά της σημερινής τραγικής κατάστασης του άλλοτε κραταιού τραπεζικού συστήματος της χώρας, που βασίζει πλέον αποκλειστικά τη λειτουργία του στη «γενναιοδωρία» της Ευρωτράπεζας, που με τη σειρά της είναι υποχρεωμένη να στηρίζει πέρα από κάθε αποδεκτό, μέχρι πρόσφατα, όριο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, για να αποτρέψει ένα επικίνδυνο τραπεζικό και δημοσιονομικό ντόμινο στην Ευρωζώνη:

n Τον Μάιο, οι ελληνικές τράπεζες είχαν αισίως συγκεντρώσει χρηματοδοτήσεις 90 δις. ευρώ (37,5% του ελληνικού ΑΕΠ!) από την ΕΚΤ. Για να γίνει αντιληπτή η έκταση αυτής της πρωτοφανούς στην ιστορία της Ευρωζώνης «μετάγγισης» ρευστότητας σε ένα εθνικό τραπεζικό σύστημα, αρκεί να αναφερθεί, ότι τον ίδιο μήνα οι ισπανικές τράπεζες, που επίσης βρίσκονται σε δεινή θέση και δραστηριοποιούνται σε μια οικονομία τετραπλάσια της ελληνικής, είχαν αντλήσει «μόνο» 86 δις. ευρώ.

n Η απαξίωση των στοιχείων ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών που είναι αποδεκτά για αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ ξεπέρασε κάθε προηγούμενο: χρειάσθηκαν τίτλοι ονομαστικής αξίας 123 δις. ευρώ να δεσμευθούν στην ΕΚΤ, για να αντλήσουν οι ελληνικές τράπεζες τα 90 δις. ευρώ (αυτό αντιπροσωπεύει ένα «κούρεμα» της τάξεως του 27% στους τίτλους που δεσμεύθηκαν). Δηλαδή, οι τράπεζες έχουν ενεχυριάσει στην ΕΚΤ τίτλους, που η ονομαστική τους αξία φθάνει το μισό ΑΕΠ της χώρας!

Η «βροχή» υποβαθμίσεων από την Moodys, που φαίνεται ότι εντάσσεται στο ευρύτερο κερδοσκοπικό σχέδιο κατά της Ευρωζώνης, προκαλεί ήδη μια νέα, ιδιαίτερα σοβαρή «αιμορραγία» ρευστότητας στις τράπεζες, η οποία μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο με νέες «γενναιόδωρες» παρεμβάσεις της ΕΚΤ, για τις οποίες όμως θα χρειασθούν πρόσθετα καλύμματα πολλών δισεκατομμυρίων από τις τράπεζες, τα οποία είναι πλέον απορίας άξιον πώς θα εξευρεθούν –σύμφωνα με πληροφορίες, το Δημόσιο ετοιμάζεται να προσφέρει νέες εγγυήσεις για την έκδοση τραπεζικών ομολόγων, τα οποία θα «στηθούν» αμέσως στο «παράθυρο» χρηματοδότησης της ΕΚΤ.

Η υποβάθμιση των κρατικών ομολόγων, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου της ΕΚΤ, οδηγεί αμέσως σε ένα «κούρεμα» της τάξεως του 5% στην ονομαστική αξία των ομολόγων που έχουν δεσμεύσει οι τράπεζες στην ΕΚΤ. Αυτό σημαίνει, ότι αυτομάτως χάνονται περίπου 2 δις. ευρώ από τη ρευστότητα των τραπεζών, αφού η ονομαστική αξία των ομολόγων που κατέχουν πλησιάζει τα 40 δις. ευρώ.

Αυτό, όμως, φαίνεται ότι είναι, παραδόξως, το μικρότερο πρόβλημα των ελληνικών τραπεζών στην παρούσα φάση, αφού το πραγματικό… αιματοκύλισμα αποτιμήσεων γίνεται στους τίτλους ιδιωτικού τομέα που έχουν δεσμευθεί στην ΕΚΤ ως καλύμματα χρηματοδότησης. Η αξία αυτών των τίτλων ξεπερνά τα 80 δις. ευρώ και είναι υπερδιπλάσια της αξίας των κρατικών ομολόγων που έχουν δεσμευθεί στην ΕΚΤ.

Το ποσοστό «κουρέματος» της αξίας αυτών των τίτλων υπολογίζεται με βάση και τις χθεσινές υποβαθμίσεις έξι ελληνικών τραπεζών από την Moodys, που ακολούθησαν την υποβάθμιση του Δημοσίου. Έτσι, σήμερα οι βαθμολογίες των τραπεζών που καλύπτει η Moodys κυμαίνονται γύρω από την κατηγορία του junk και μόνο οι Εμπορική και Γενική, που έχουν ισχυρούς μετόχους από την Γαλλία, διατηρούνται στην κατηγορία «Prime».

Επιπλέον, η Moodys, αν και διατήρησε σταθερές τις αξιολογήσεις στις υβριδικές εκδόσεις των τραπεζών, οι οποίες επηρεάζουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, «πετσόκοψε» τις βαθμολογίες των καλυμμένων ενυπόθηκων ομολογιών των τριών μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας (Εθνική, Alpha Bank, Eurobank), οι οποίες έπεσαν σε Baa2-Baa3, από Α2-Α3 προηγουμένως. Η αξία των ομολογιών αυτών ξεπερνά τα 10 δις. ευρώ και με βάση τους σημερινούς κανόνες της ΕΚΤ θα πρέπει να πάψουν να γίνονται αποδεκτοί για αναχρηματοδότηση –εκτός αν επινοηθεί κάποια «χαριστική» ρύθμιση για να αποφευχθούν οι πρόσθετοι κλυδωνισμοί στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Τέλος, η Moodys προς το παρόν δεν έχει υποβαθμίσει τα καλυμμένα ομόλογα της Titlos Plc., η βαθμολογία των οποίων ακολουθεί τη βαθμολογία των τίτλων του Δημοσίου, αφού καλύπτονται από συμβάσεις swap μεταξύ του Δημοσίου και της Εθνικής. Από αυτά τα καλυμμένα ομόλογα, η Εθνική έχει αντλήσει ρευστότητα που ξεπερνά τα 5 δις. ευρώ και αν υποβαθμισθούν σε κατηγορία junk από την Moodys, ακολουθώντας τη βαθμολογία των τίτλων του Δημοσίου, θα υπάρξει σοβαρή πίεση στη ρευστότητα της Εθνικής.

Πηγή:
http://www.banksnews.gr/portal/home-page/124-top-story/778-2010-06-15-22-35-19

Δεν υπάρχουν σχόλια: