Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

Για το κανάλι της Βουλής κανένας δεν μιλάει...
Μόνιμος στόχος εκπομπών και δη­μοσιευμάτων είναι οι υπάλληλοι της Βουλής, για τον 15ο και 16ο μισθό -επιδόματα τα χαρακτηρίζει ο πρό­εδρος της Βουλής- αλλά κανένας από τους τηλεπαρουσιαστές και σχολιαστεί δεν ακούσαμε να βγάλει άχνα για το κα­νάλι τις Βουλής. Και δεν είναι τυχαίο. Λειτουργεί η συντεχνιακή αλληλεγγύη. Κανένας δεν μιλάει για το πόσοι δημο­σιογράφοι απασχολούνται, για το πώς και με ποια διαδικασία προσλήφθηκαν, πόσα παίρνουν, πόσο συνολικά κοστίζει η λειτουργία του και ποιο έργο προσφέρει (υ­πάρχει κανείς που περιμένει από το κα­νάλι της Βουλής να ακούσει τα νέα;), ποιες ανάγκες καλύπτει και αν τελικά χρειάζεται ή είναι απλώς άλλο ένα... μέ­σο βολέματος φίλων δημοσιογράφων για να γράφουν και να λένε μόνο καλά λόγια για τους προστάτες τους πολιτικούς στα ΜΜΕ όπου δουλεύουν.


Αν αποκαλυφθούν τα εκατομμύρια ευρώ που δίνονται ετησίως για το κανάλι της Βουλής (όχι μόνο για τους δημοσιογρά­φους. τους τεχνικούς, τον εξοπλισμό αλλά και την αγορά ταινιών, ντοκιμαντέρ και πα­λαιών συνεντεύξεων), είναι βέβαιο ότι πο­λύ περισσότερα θα είναι από τον 15ο και 16ο μισθό που παίρνουν οι υπάλληλοι.


Και ίσως τη στιγμή που κόβονται ανάλ­γητα ακόμη και οι συντάξεις των 500 ευρώ των «περήφανων γηρατειών», θα μπορούσε, κύριε Πετσάλνικε. να σταμα­τήσει το κανάλι της Βουλής κι όταν με το καλό βγούμε ζωντανοί από τη θύελλα ό­που μας ρίξατε όλοι μαζί οι πολιτικοί, να ξαναλειτουργήσει. σε εντελώς άλλη βά­ση, με τη μετάδοση μόνο των συζητήσε­ων στη Βουλή.


Υπάρχει και η ενδιάμεση λύση. Ένα από τα κρατικά κανάλια, π.χ. η ΕΤ1. να δίνει μια-δυο ώρες την ημέρα στη Βου­λή, όπου θα προβάλλονται οι δραστηριό­τητες της και οι θέσεις των βουλευτών. Και το Δημόσιο δεν θα επιβαρύνεται ούτε με ένα ευρώ.

Ιδού η Ρόδος, κύριε Πετσάλνικε.

Πηγή

Εφημερίδα "ΤΟ ΠΑΡΟΝ"

30/5/2010


Δεν υπάρχουν σχόλια: