Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

ΠΙΟ ΒΑΘΙΑ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ


Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ :


"ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ"5 ΜΑΪΟΥ 2010
Πιο βαθιά βάζει η κυβέρνηση το μαχαίρι σε μισθούς δημοσίων υπαλλήλων και συντάξεις, κόβοντας μεταξύ άλλων τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας από όλους τους συνταξιούχους που δεν υπερβαίνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους.

Oι σχετικές ρυθμίσεις προβλέπονται στο νομοσχέδιο, που κατέθεσε χθες στη Βουλή η κυβέρνηση σχετικά με τα «μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης» και το οποίο συνοδεύεται από τις αναλυτικές συμφωνίες της κυβέρνησης με τις Βρυξέλλες, τη Φρανκφούρτη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πρόκειται για αποκαλυπτικά κείμενα, αφού δείχνουν ότι η κυβέρνηση συμφώνησε πολύ περισσότερα απ΄ όσα ανακοινώθηκαν προχθές και ότι η χώρα θα βρίσκεται στο εξής υπό στενή παρακολούθηση, υποβάλλοντας «έκθεση συμμόρφωσης» κάθε τρίμηνο, προκειμένου να πάρει την επόμενη δόση του δανείου.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής: Μείωση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα, πέραν της εφαρμογής του κανόνα μιας πρόσληψης ανά πέντε συνταξιοδοτήσεις, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο απολύσεων. Από τη μείωση αυτή προβλέπεται να εξοικονομηθούν 600 εκατ. ευρώ το 2012.

Επιδόματα ανεργίας, από το 2012, με κριτήριο τα «ελάχιστα απαιτούμενα μέσα διαβίωσης», δηλαδή ουσιαστικά μείωση των επιδομάτων για την εξοικονόμηση 500 εκατ. ευρώ.

Εξάλλου, από τους πίνακες των συμφωνιών προκύπτει ότι 10,850 δισ. ευρώ από τα 30 δισ. ευρώ της συνολικής προβλεπόμενης και αναγκαίας μείωσης του ελλείμματος δεν έχουν εξειδικευθεί σε συγκεκριμένα μέτρα και επομένως, μετά το 2012 θα υπάρξουν και άλλα μέτρα.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ακόμη και η αύξηση της φορολογίας στα αναψυκτικά!

Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ
Στόχος για περαιτέρω εξοικονόμηση 600 εκατ. ευρώ θέτει η συμφωνία με την «τρόικα»

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Τα πάσης φύσεως επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά των δημοσίων υπαλλήλων μειώνονται κατά 8%.

Εξαιρούνται τα επιδόματα που συνδέονται με την οικογενειακή κατάσταση, την υπηρεσιακή εξέλιξη των εργαζομένων ή όσα αφορούν σε ειδικές συνθήκες εργασίας λόγω της επικινδυνότητας ή λόγω του ανθυγιεινού αυτής, καθώς και αυτά που συνδέονται με τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τους.

Κατά το ίδιο ποσοστό μειώνονται και τα έξοδα παράστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας, των προέδρων της κυβέρνησης και της Βουλής, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και των υπουργών και υφυπουργών.

Για τους υπαλλήλους των ΔΕΚΟ, των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος και των ΝΠΔΔ που επιχορηγούνται από τον προϋπολογισμό σε ποσοστό πάνω από 50%, καθώς και των ΟΤΑ, οι πάσης φύσεως αποδοχές μειώνονται κατά 3%.

Κατά το ίδιο ποσοστό μειώνονται οι αμοιβές των εταίρων οργάνων ΟΤΑ, διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων, αντιπροέδρων ΔΕΚΟ κ.ά.

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας καθορίζονται ως εξής: 500 ευρώ, 250 ευρώ και 250 ευρώ αντίστοιχα.

Τα εν λόγω επιδόματα καταβάλλονται μόνο εφόσον οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και διακοπών, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, δεν ξεπερνούν τις 3.000 ευρώ (2.916 ευρώ χωρίς τα δώρα). Αν με την καταβολή των 1.000 ευρώ των τριών δώρων οι αποδοχές ξεπεράσουν τις 3.000 ευρώ, μειώνονται αναλογικά.


ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας των συνταξιούχων καταβάλλονται μόνο αν ο δικαιούχος έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του και το ύψος τους καθορίζεται ως εξής:

400 ευρώ, 200 ευρώ και 200 ευρώ αντίστοιχα. Τα δώρα δεν καταβάλλονται αν οι συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων και των δώρων, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση υπερβαίνουν κατά μήνα τα 2.500 ευρώ (2.443 ευρώ χωρίς τα δώρα). Αν με την καταβολή των δώρων υπερβούν το ύψος αυτό, περικόπτονται αναλόγως.

Από το όριο ηλικίας των 60 ετών εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν, εξ ιδίου δικαιώματος, πολεμική σύνταξη ή σύνταξη λόγω ανικανότητας ή λόγω αναπηρίας, ή συνταξιοδοτήθηκαν αναγκαστικά δυνάμει ειδικών διατάξεων, καθώς και οι δικαιούχοι εκ μεταβιβάσεως εφόσον οι τελευταίοι:

- Δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος ή αν σπουδάζουν, το 24ο έτος της ηλικίας τους ή - Είναι ανίκανοι για άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 67%.

Αν καταβάλλονται στο ίδιο πρόσωπο δύο συντάξεις, τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο από τον φορέα που καταβάλλει τη μεγαλύτερη σύνταξη.

Τα επιδόματα δεν καταβάλλονται σε όσους δικαιούχους και βοηθηματούχους καταβάλλεται μειωμένη σύνταξη (άγαμες θυγατέρες).


ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Από τα άγνωστα μέχρι χθες στοιχεία της συμφωνίας είναι ακόμη ότι έχουν αναληφθεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων.

Οπως αναφέρεται, η κυβέρνηση θα προτείνει νομοθεσία για την άρση των περιορισμών σε κλειστά επαγγέλματα συμπεριλαμβανομένων:

του νομικού επαγγέλματος, να άρει περιττούς περιορισμούς για ελάχιστη αμοιβή, την ουσιαστική απαγόρευση διαφήμισης, γεωγραφικούς περιορισμούς σχετικά με το πού μπορούν οι δικηγόροι να δρουν στην Ελλάδα.

του φαρμακευτικού επαγγέλματος σχετικά με τον περιορισμό του αριθμού των φαρμακείων και το ελάχιστο περιθώριο κέρδους.

του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος, σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή, περιορισμό του αριθμού των συμβολαιογράφων, γεωγραφικούς περιορισμούς σχετικά με το πού μπορούν οι συμβολαιογράφοι να δρουν και την ουσιαστική απαγόρευση διαφήμισης.

αρχιτεκτόνων σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή.

μηχανικών σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή.

ορκωτών λογιστών σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή.

Πηγή:
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4573043

Δεν υπάρχουν σχόλια: