Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Έχεις φορολογική συνείδηση; Απόδειξη!
Την τελευταία εβδομάδα παρατηρούμε έντονα το φαινόμενο φοροελεγκτικές αρχές να δημοσιοποιούν δελτία τύπου με τα αποτελέσματα των εκτεταμένων ελέγχων και διασταυρώσεων που πραγματοποιήθηκαν τόσο σε φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Εφόσον πλέον αυτή η μάχη, σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς του ΥπΟικ, καλά θα κρατήσει κατά τους επόμενους μήνες τουλάχιστον, οφείλουμε να γνωρίζουμε τις καινούργιες φορολογικές κυρώσεις που τέθηκαν με το νέο φορολογικό Νόμο 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄/23.4.2010).

Με τον ως άνω νόμο προβλέπονται νέες και αυστηρότερες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στο Ν 2523/1997 (φορολογικό ποινολόγιο). Συγκεκριμένα, στο νέο άρθρο 9Α προβλέπεται από την 1.6.2010 και εφεξής, έκδοση άμεσα της έκθεσης ελέγχου και της απόφασης επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) μη επίδειξης των πρόσθετων βιβλίων, β) μη καταχώρισης στα πρόσθετα βιβλία, γ) μη έκδοσης απόδειξης λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών και δ) μη έκδοσης τιμολογίου ή δελτίου αποστολής ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής, φορτωτικής ή δελτίου κίνησης.

Το πρόστιμο που καλείται λοιπόν να καταβάλει επιτηδευματίας για κάθε απόδειξη ή τιμολόγιο που δεν εκδόθηκε, αξίας μέχρι 1.200 ευρώ, θα είναι 400 ευρώ αν τηρεί βιβλία α΄ κατηγορίας, 800 ευρώ αν τηρεί β΄ κατηγορίας και 1.200 ευρώ αν τηρεί γ΄ κατηγορίας αντίστοιχα.

Σε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό (άρθρο 9 παρ. 6 Ν 2523/1997), τα νέα αυξημένα πρόστιμα στις αυτοτελείς παραβάσεις της παράλειψης έκδοσης στοιχείων του ΚΒΣ και της μη ή ανακριβούς καταχώρησης των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής στα πρόσθετα βιβλία, θα περιορίζονται στο ½ αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος του προστίμου όταν είναι μέχρι 1.200 ευρώ καταβληθεί εφάπαξ, ενώ όταν υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ εάν καταβληθεί το 30% αυτού. Και σε περίπτωση που κάποιος υποπέσει στις παραπάνω παραβάσεις χάνει το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ!

Επιπλέον όσοι κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεν έχουν εκδώσει αποδείξεις ή τιμολόγια ή έχουν εκδώσει ανακριβείς αποδείξεις ή τιμολόγια για τρεις (3) διαφορετικές συναλλαγές, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) μηνών και αναστολή λειτουργίας της επιχείρησής τους έως ένα μήνα (άρθρο 19 παρ. 5 σε συνδυασμό με άρθρο 13 παρ. 1 ). Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε τρία έτη από την έκδοση απόφασης αναστολής λειτουργίας, κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών και αναστολή της λειτουργίας της επιχείρησής τους έως και έξι (6) μήνες.

Ο νέος φορολογικός νόμος δημοσιεύθηκε σε μία τόσο κρίσιμη για τα Δημόσια Οικονομικά εποχή. Αυτό που απομένει είναι να εφαρμοστεί αποτελεσματικά, δίκαια και όχι επιλεκτικά από τους οικείους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς…
Αναστασία Καραντάνα
Δικηγόρος, MSc

Πηγή:
http://www.epixeirisi.gr/?pgtp=1&aid=1274186591

Δεν υπάρχουν σχόλια: