Σάββατο, 8 Μαΐου 2010

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΓΗΣΕ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ

Ολόκληρο το ανακοινωθέν του Eurogroup

NAFTEMPORIKI.GR Σάββατο, 8 Μαϊου 2010 11:15


«Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες περιστάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει έναν ευρωπαϊκό σταθεροποιητικό μηχανισμό προκειμένου να διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρώπη», δήλωσε ο πρόεδρος της Ε.Ε., Χέρμαν βαν Ρόμπεϊ, ο οποίος ανέγνωσε μία κοινή δήλωση των ηγετών.

"Το Φεβρουάριο και το Μάρτιο δεσμευτήκαμε να λάβουμε αποφασιστική και συντονισμένη δράση προκειμένου να διασφαλίσουμε την οικονομική σταθερότητα συνολικά στην ευρωζώνη.

Σε συνέχεια του αιτήματος που υπέβαλε η ελληνική κυβέρνηση στις 23 Απριλίου και της συμφωνίας που επετεύχθη στο Eurogroup στις 2 Μαϊου, θα παράσχουμε στην Ελλάδα 80 δισ. Ευρώ στο πλαίσιο ενός κοινού προγράμματος με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συνολικού ύψους 110 δισ. Ευρώ. Η Ελλάδα θα λάβει μια πρώτη δόση τις επόμενες ημέρες , πριν από τις 19 Μαϊου.

Το πρόγραμμα που υιοθετήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση είναι φιλόδοξο και ρεαλιστικό. Αντιμετωπίζει τις σοβαρές δημοσιονομικές ανισορροπίες , θα καταστήσει την οικονομία πιο ανταγωνιστική και θα δημιουργήσει τη βάση για ισχυρότερη και πιο βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ο Ελληνας πρωθυπουργός επανέλαβε την απόλυτη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για πλήρη εφαρμογή αυτών των ζωτικών μεταρρυθμίσεων.

Οι αποφάσεις που λαμβάνουμε αντανακλούν τις αρχές της υπευθυνότητας και της αλληλεγγύης, όπως αποτυπώνονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο της νομισματικής ένωσης.

Απάντηση στη σημερινή κρίση

Στη σημερινή κρίση , επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα, την ενότητα και την ακεραιότητα της ευρωζώνης. Ολα τα θεσμικά όργανα της ευρωζώνης (Συμβούλιο, Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όπως επίσης και όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης συμφωνούν να κάνουν πλήρη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων για να διασφαλιστεί η σταθερότητα της ευρωζώνης.

Σήμερα συμφωνήσαμε τα εξής :

-Πρώτον, η σταθεροποίηση των δημοσίων οικονομικών αποτελεί προτεραιότητα για όλους εμάς και θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να εκπληρώσουμε τους δημοσιονομικούς στόχους φέτος αλλά και τα επόμενα χρόνια σύμφωνα με τις διαδικασίες περί υπερβολικού ελλείμματος. Ο καθένας από εμάς είναι έτοιμος, ανάλογα με την κατάσταση της χώρας του, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επιταχύνει τη σταθεροποίηση και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών . Η κατάσταση θα επανεξεταστεί από το Συμβούλιο ΕΚΟΦΙΝ επί τη βάση της αξιολόγησης της Επιτροπής το αργότερο στο τέλος Ιουνίου. Ζητήσαμε από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενισχύσουν αυστηρά τις συστάσεις που απευθύνονται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

-Δεύτερον, υποστηρίζουμε πλήρως την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη δράση της να διασφαλίσει τη σταθερότητα της ευρωζώνης.

-Τρίτον, λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες περιστάσεις, η Επιτροπή θα προτείνει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθεροποίησης προκειμένου να διασφαλίσει την οικονομική σταθερότητα στην Ευρώπη. Ο μηχανισμός αυτός θα υποβληθεί για απόφαση σε έκτακτη συνεδρίαση του ΕΚΟΦΙΝ την οποία θα συγκαλέσει την Κυριακή 9 Μαϊου η Ισπανική προεδρία.

Ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης

Αποφασίσαμε να ενισχύσουμε την οικονομική διακυβέρνηση στη ευρωζώνη. Στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας της οποίας επικεφαλής είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δηλώνουμε έτοιμοι:

-Να διευρύνουμε και να ενισχύσουμε την οικονομική διακυβέρνηση και το συντονισμό των πολιτικών στην ευρωζώνη δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα επίπεδα του χρέους και τις εξελίξεις στην ανταγωνιστικότητα.

-Να ενισχύσουμε τους κανόνες και τις διαδικασίες για την επιτήρηση των χωρών μελών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και πιο αποτελεσματικών κυρώσεων.

-Να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό πλαίσιο για διαχείριση της κρίσης με σεβασμό στην ευθύνη που έχουν τα κράτη μέλη σε θέματα προϋπολογισμού.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποφάσισε να επιταχύνει τις εργασίες της Ομάδας Εργασίας. Η Επιτροπή θα προτείνει τις προτάσεις της στις 12 Μαϊου.

Ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών και καταπολέμηση της κερδοσκοπίας

Τέλος, συμφωνήσαμε ότι η παρούσα αναταραχή στις αγορές αναδεικνύει την ανάγκη να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στη ρύθμιση και την επιτήρηση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η μεγαλύτερη διαφάνεια και η επιτήρηση στις αγορές παραγώγων και η αντιμετώπιση του ρόλου των οίκων αξιολόγησης είναι μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων για την ΕΕ. Συμφωνήσαμε επίσης να εντατικοποίησουμε τις εργασίες μας για τη διαχείριση και επίλυση της κρίσης στο χρηματοπιστωτικό τομέα επί τη βάση μιας δίκαιης και σημαντικής συνεισφοράς του χρηματοπιστωτικού τομέα στο κόστος της κρίσης. Θα πρέπει να επιταχυνθεί το έργο ώστε να αξιολογηθεί αν περισσότερα βήματα είναι αναγκαία υπό το πρίσμα της πρόσφατης κερδοσκοπίας κατά των κρατικών χρεογράφων . Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επιδιώκει να συζητήσει αυτά τα θέματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου στη βάση, όπου χρειαστεί, προτάσεων της Επιτροπής".


Πηγή:

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1813455

Δεν υπάρχουν σχόλια: