Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

ΑμεΑ καταγγέλουν εμπόδια στην κίνηση
Μπορεί λεωφορεία να αγοράστηκαν και να κυκλοφορούν για να εξυπηρετούν και άτομα με αναπηρίες, ωστόσο δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για την πρόσβαση σε αυτά, ούτε ανάλογη προθυμία να εξυπηρετηθούν ανάπηροι.

Καταγγέλλουν αδυναμία πρόσβασης από έλλειψη ραμπών που να οδηγούν στις στάσεις ή όταν υπάρχουν, αρκετές είναι κατειλημμένες από παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου καταγγέλλουν επίσης ότι δεν εξυπηρετούνται είτε από βλάβη του συστήματος...ή άγνοια του τρόπου λειτουργίας του...ή από απλή αδιαφορία, στις
περιπτώσεις αυτές πρέπει να γίνεται γνωστό στην Οργάνωση τους ή την Ομοσπονδία η ημέρα, η ώρα και η συγκεκριμένη στάση που συνέβη το περιστατικό, στη συνέχεια να γνωστοποιείτε από τα όργανα εκπροσώπησης των αναπήρων στον Οργανισμό για να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες.

Πάντως δύο πράγματα είναι βέβαια,
α/ Η ελλιπής αστυνόμευση των ραμπών και
β/ Η έλλειψη υποδομής για την προσέγγιση των χρηστών αναπηρικού αμαξιδίου στις στάσεις...

Θυμίζουν βιτρίνες που δεν έχεις λεφτά για να αγοράσεις τα εκτιθέμενα προϊόντα.

Μεγάλο κομμάτι ευθύνης αναλογεί στους ΟΤΑ που σχεδόν αδιαφορούν για την προσπελασιμότητα των Κινητά Αναπήρων και των εμποδιζομένων ατόμων και στην δημοτική τους αστυνομία που δεν ελέγχει τις λιγοστές ράμπες που καταλαμβάνονται από αδιάφορους οδηγούς - ελλείψει σαφών εντολών και ελέγχου εφαρμογής των.

Πηγή:
http://i-diadromi.blogspot.com/2010/04/blog-post_7902.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: