Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

Σκληρά τα νέα μέτρα πολιτικήςΕντός της εβδομάδας -εκτός απροόπτου- εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μαζί με συναδέλφους τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μελετούν τα ελληνικά οικονομικά στοιχεία στο σύνολό τους και όχι μόνο τα αφορώντα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Δεν θα περιοριστούν δηλαδή, μόνο στην επεξεργασία των στοιχείων, αλλά οι στοχεύσεις τους είναι ακόμη ευρύτερες. Θα ασχοληθούν με την οικονομική πολιτική στο σύνολό της, καθώς από τις επιδόσεις της θα εξαρτηθούν τα αποτελέσματα στα δημόσια οικονομικά, συμπεριλαμβανομένου και του δημοσίου χρέους.

Βάση για τον έλεγχο αυτό θα αποτελέσει η απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ε.Ε. της 16ης Φεβρουαρίου με την οποία «ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος» και οι επιδόσεις της υλοποίησης των μέτρων.

Τα μέτρα αυτά με σχετική ακρίβεια περιγράφονται στο παραπάνω κείμενο της απόφασης και θεσμοθετήθηκαν λίαν συντόμως για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν μπορούσε άλλωστε να γίνει αλλιώς, καθώς η δαμόκλειος σπάθη των κυρώσεων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης απέτρεψε τους ασκούντες την οικονομική πολιτική να βραδυπορήσουν.

Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι τα μέτρα που μέχρι τώρα ελήφθησαν έχουν περισσότερο εισπρακτικό χαρακτήρα, παρά διαρθρωτικό.

Τα πράγματα από δω και πέρα αλλάζουν. Η κατάρτιση του τριετούς ή πολυετούς προγράμματος, που απαιτούν οι διεθνείς οργανισμοί για την ενεργοποίηση του μηχανισμού χρηματοδοτικής στήριξης θα πρέπει να είναι διαρθρωτικά, μακράς πνοής και να υπερβαίνουν το χρονικό ορίζοντα του 2013.

Οι κατευθύνσεις των πολιτικών που πρέπει να ακολουθηθούν έχουν δοθεί από τον περασμένο Ιούνιο με συστάσεις του Συμβουλίου υπουργών στις οποίες επιτακτικά τονιζόταν ότι «είναι αναγκαίο για την Ελλάδα να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και των διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομίας της».

Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση του ανταγωνισμού στην παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών, στην παροχή κινήτρων για αύξηση επενδύσεων στην έρευνα και στην τεχνολογία, στην αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης και στη λήψη μέτρων στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που συνδυάζει ευελιξία με ασφάλεια.

Οι εμπειρογνώμονες περιμένουν να ακούσουν μέτρα για την υλοποίηση των παραπάνω μέτρων, πριν οι ίδιοι δώσουν το δικό τους «κατάλογο» των μέτρων. Και θα τον δώσουν αν οι δικές μας προτάσεις δεν οδηγούν σε σύντομα αποτελέσματα.

Είτε εμείς αποφασίσουμε, είτε αυτοί το επιβάλλουν, ένα είναι βέβαιο. Τα μέτρα πολιτικής θα είναι σκληρά, καταβάλλοντας το τίμημα της βραδυπορίας μας.

Πηγή:

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1804212

Δεν υπάρχουν σχόλια: