Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

Το 2013 θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας


«Μαχαίρι» στις πρόωρες συντάξεις, το 2013 θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας
Από το 2018 ο νέος τρόπος υπολογισμού

Xριστινα Kοψινη

Δημόσια διαβούλευση (στο opengov. gr) ξεκίνησε χθες το υπουργείο Εργασίας για τους «βασικούς άξονες και τις κεντρικές ιδέες γύρω από τις οποίες θα δομηθούν οι βασικές διατάξεις του νέου ασφαλιστικού». Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 16 Απριλίου. Σύμφωνα και με τα κείμενα που αναρτήθηκαν χθες στο Διαδίκτυο, οι αλλαγές θα γίνουν σε τρεις φάσεις, με τις βασικότερες παρεμβάσεις για τη δομή του συστήματος να ξεκινούν από την 1.1.2018 και την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των δύο φύλων στο Δημόσιο να δρομολογούνται από το 2013. Επίσης, μια σειρά αλλαγές διαχειριστικού περιεχομένου (περιουσία, φάρμακο, κλάδοι υγείας) θα τεθούν σε ισχύ αμέσως.

«Με το σύνολο των αλλαγών που προωθούμε, στόχευσή μας είναι το έτος 2030 το επίπεδο της συνολικής κρατικής χρηματοδότησης να παραμείνει σταθερό, όπως ήταν το 2008, δηλαδή στο 4,8% του ΑΕΠ. Δηλαδή το ασφαλιστικό να κερδίσει από σήμερα μια ολόκληρη δεκαπενταετία» αναφέρει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ανδρέας Λοβέρδος. Πρόσθεσε δε ότι για την επίτευξη αυτού του στόχου υπάρχει μια «πρωτοφανούς εντάσεως δυσκολία: η μεταφορά από το υπάρχον σύστημα στο καινούργιο πρέπει να γίνει χωρίς την ανάγκη εξεύρεσης σημαντικών κεφαλαίων από τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού υπό τις παρούσες συνθήκες δεν υπάρχει καμία δυνατότητα». Τα σημαντικότερα σημεία των αλλαγών είναι τα εξής:

- Η εξίσωση των ορίων ηλικίας στο Δημόσιο θα γίνει σταδιακώς, αρχής γενομένης από το 2013. Εως τότε δεν θα θιγούν ώριμα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Αλλαγές από την 1.1.18:

α) Λογιστικός διαχωρισμός προνοιακών παροχών (σύνταξη, γενικές παροχές) και κατά κυριολεξία συντάξεων.

β) Καθορισμός μίας, κοινής για όλους τους φορείς, βασικής σύνταξης, η οποία θα είναι σύνταξη γήρατος, με τις ευνόητες βέβαια εξαιρέσεις (π. χ. βαρέα και ανθυγιεινά) και θα καταβάλλεται με εισοδηματικά κριτήρια, ανεξαρτήτως αν ο δικαιούχος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή αν θα έχει έστω και ένα ένσημο. Η βασική σύνταξη θα έχει προνοιακό χαρακτήρα και θα καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το ύψος της βασικής σύνταξης εξαρτάται από τη σχετική πολιτική απόφαση εκάστης κυβέρνησης και, προφανώς, από τον αριθμό των δικαιούχων. Ο κανόνας της τριμερούς χρηματοδότησης του ασφαλιστικού παραμένει καταστατική αρχή της πολιτικής μας.

γ) Ανταποδοτική σύνταξη. Πρόκειται για την κατά κυριολεξία σύνταξη, η οποία αναλογεί στον χρόνο εργασίας και τις καταβληθείσες εισφορές. Ο επαναπροσδιορισμός του ύψους της δεν θα αποτελεί θέμα εισοδηματικής πολιτικής, όπως είναι σήμερα, αλλά θα καθορίζεται δίχως η κυβέρνηση να διαθέτει διακριτική ευχέρεια, με όρους τιμαριθμικούς και με συνυπολογισμό των οικονομικών δυνατοτήτων των φορέων. Ούτε ένα ένσημο δεν θα πηγαίνει χαμένο, ο δε εργαζόμενος, με βάση το σύστημα αυτό, θα καθίσταται «φύλακας» και συνδιαμορφωτής του επιπέδου της σύνταξής του.

δ) Βάση (χρόνος) υπολογισμού. Η δεκαετία ή η δεκαπενταετία κατά την έναρξη εφαρμογής, το 2018, και το σύνολο του εργατικού βίου, προς τα τέλη της επόμενης δεκαετίας.

ε) Η ανταπόδοση θα υπολογίζεται με κλιμακούμενους συντελεστές, από τα 15 έως τα 40 χρόνια. Στο υπουργείο Εργασίας γίνονται ήδη ποσοτικοποιήσεις με βάση δεκάδες εκδοχές, ούτως ώστε να αποφασίσουμε με πολύ συγκεκριμένους όρους.

Αλλαγές άμεσης εφαρμογής:

α) Ενιαίος φορέας διαχείρισης των αποθεματικών.

β) Καθορισμός ενιαίων μηχανισμών ελέγχου.

γ) Συνδιαχείριση των πόρων των κλάδων υγείας των φορέων.

δ) Σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων (ΚΕΑ).

ε) Θεσμοθέτηση παράλληλης ασφάλισης για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων, που έχουν ασφαλιστεί πριν από το 1993 (συμπεριλαμβανομένων και των δημοσίων υπαλλήλων).

στ) Ενιαίο καθεστώς ασφάλισης συνταξιούχων που εργάζονται σε άλλες θέσεις εργασίας.

η) Απαγόρευση προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου.

θ) Κεντρική επανεξέταση των αναπηρικών συντάξεων και εκσυγχρονισμός του καταλόγου βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

ι) Νέες διαδικασίες ασφάλισης για οικόσιτο προσωπικό και αγρεργάτες.

ια) Αντικίνητρα πρόωρης συνταξιοδότησης.

ιβ) Θέσπιση κινήτρων παραμονής στην αγορά εργασίας μετά την 35ετία.

ιγ) Από 1/7/2011 διεκπεραίωση από το τραπεζικό σύστημα όλων των συναλλαγών στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων (μισθοδοσία, απόδοση εισφορών).

ιδ) Ενιαίο κέντρο πληρωμής συντάξεων (προκείμενου να επιτευχθεί ο ενιαίος έλεγχος της τήρησης της νομοθεσίας περί διπλοσυνταξιούχων).

ιε) Ρύθμιση του χρόνιου προβλήματος της διαδοχικής ασφάλισης, με σχεδιαζόμενη έναρξη εφαρμογής το 2011.

Αδιευκρίνιστο παραμένει πότε θα δρομολογηθεί ο διαχωρισμός των κλάδων/υπηρεσιών υγείας από το συνταξιοδοτικό σύστημα. Πάντως, στο κείμενο επιβεβαιώνεται η απόφαση για μεταφορά των φορέων πρωτοβάθμιας υγείας στην εποπτεία του υπουργείου Υγείας.

Πηγή:

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_100031_01/04/2010_396110

Δεν υπάρχουν σχόλια: