Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009

Τρεις για τον Αρχιεπίσκοπο

Όταν, στα μέσα τns προηγούμενα εβδομάδας, η Αννα Διαμαντοπούλου πέρασε την είσοδο τns Αρχιεπισκοπής Αθηνών για εθιμοτυπική επίσκεψη, βρέθηκε αντι­μέτωπη με έναν Αρχιεπίσκοπο τουλάχιστον προβληματισμέ­νο. Ο Ιερώνυμος παραπονέθηκε στην υπουργό για την τακτι­κή που ακολουθεί η κυβέρνηση. Και τns περιέγραψε, σύμφω­να με πληροφορίες ότι ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπαν­δρέου, στη συνάντηση που είχαν στις 2 Νοεμβρίου, δεν του ανέφερε τίποτα απ' όσα ανακοινώθηκαν την επόμενη ημέρα για την αύξηση του ΕΤΑΚ και την «υποβάθμιση» τns Εκκλησίας από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σε φιλανθρω­πικό ίδρυμα.

Την επομένη ο Αρχιεπίσκοπος δέχτηκε τηλεφώ­νημα του πρωθυπουργού, ο onoioς -όπως λένε εκκλησιαστι­κές πηγές- του είπε ότι για τα θέματα της Εκκλησιάς τρεις είναι οι άνθρωποι με τους οποίους θα πρέπει να επικοινωνεί: ο υπουργός Επικρατείας Χάρης Παμπούκης, ο υπουργός Οικο­νομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου και ο υφυπουργός Παι­δείας Γιάvvns Πανάρετος. Την ερχόμενη Τρίτη, πάντως, συ­γκαλείται σε έκτακτη συνεδρίαση η Διαρκής Ιερά Σύνοδος. Και αφού λάβουν αποφάσεις αναμένεται να τις θέσουν υπόψη των τριών υπουργών. Θ.ΤΣ.


Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
28.11.2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: