Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2009

FREE ATHANASIOS LEROUNIS

This is an announcement

for the teacher Athanasios Lerounis

who was kidnapped in Kalash valleys by

"Unknown" Muslims.We call the CIVILIZED WORLD to act international pressure over the PAKISTAN and AFGANISTAN Governments

in order to act for the protection

of the GREEK TEACHER

Το παρόν αφιερώνεται
στον καθηγητή ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΛΕΡΟΥΝΗ
που απήχθηκε από "άγνωστους" μουσουλμάνους στην πεδιάδα των Καλάς.
Καλούμε τον πολιτισμένο κόσμο να ασκήσει διεθνή πίεση
στις Κυβερνήσεις του ΠΑΚΙΣΤΑΝ και του ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
για να ενεργήσουν αποτελεσματικά για την σωτηρία
του ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ.


The Greek volunteer, member of the NGO, Greek Volunteers , Athanassios Lerounis was kidnapped on Tuesday morning in Kalash Valleys , northwest of Pakistan . Athanassios, worked for the construction of a three-storey building to preserve and promote the unique culture of area of the Kalash valleys. Police said he was sleeping in his room inside the Kalashadur (Cultural Centre of Kalasha) when about 20 masked gunmen broke into the building and whisked him away. A policeman deployed for his security was killed when he put up resistance.

Athanassios has been living in the valley for 15 years and working on a project for development of the Kalash community. This Greek NGO, which offers its help at the Kalasha valleys since 1999, supervises the work done from its foundation to its completion, trying to give solutions to problems on the education field, water supply, and to the health sector of both peacefully coexisting communities in the valleys.

The government had deployed five policemen for the security of Athanassios, but at the time of the incident only two of them were said to be on duty, the others having been sent on leave. Another teacher of the school, Ajmer Khan Kalash, was also inside the building, who was tied to a pillar by rope.

The valley is adjacent to the Nooristan area of Afghanistan and it is believed that he has been taken to Nooristan.

Δεν υπάρχουν σχόλια: