Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2009

Τεκμήρια-παγίδα για 700.000 επαγγελματίεςΦορο-παγίδα για περίπου 700.000 εμπόρους, βιοτέχνες και ελεύθερους επαγγελματίες που δηλώνουν στην εφορία εισοδήματα μικρότερα από το αφορολόγητο όριο των 10.500 ευρώ θα αποτελέσουν τα νέα τεκμήρια διαβίωσης. Το νέο σύστημα θα πιάνει τους επιτηδευματίες που ενώ εμφανίζουν στην εφορία εισοδήματα «φτώχειας» έχουν στην κατοχή τους μεγάλες κατοικίες, ακριβά αυτοκίνητα ή και σκάφος αναψυχής και βοηθητικό προσωπικό. Περισσότεροι από 250.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και πάνω από 400.000 εμποροβιοτέχνες δηλώνουν εισοδήματα πολύ χαμηλότερα από το μέσο εισόδημα των μισθωτών. Οι αλλαγές στο σύστημα των τεκμηρίων διαβίωσης θα εφαρμοστούν στα φετινά εισοδήματα, τα οποία θα δηλώσουν οι φορολογούμενοι την άνοιξη του 2010.


Το βασικό σενάριο που εξετάζεται αφορά τη θέσπιση ελάχιστου κόστους χρήσης για κάθε περιουσιακό στοιχείο. Οι ελάχιστες δαπάνες θα αθροίζονται και εφόσον το άθροισμα είναι υψηλότερο από το δηλωθέν εισόδημα ο φορολογούμενος θα φορολογείται με βάση το τεκμαρτό εισόδημα και θα πληρώνει στην εφορία υψηλότερο φόρο. Το σχέδιο για τα τεκμήρια προβλέπει:

1. Αυτοκίνητα. Εξετάζεται να εφαρμοστεί μόνο για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κυβικών εκατοστών. Το ελάχιστο κόστος χρήσης θα προκύπτει από το άθροισμα των δαπανών για καύσιμα, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλισης και συντήρησης του Ι.Χ. και θα κυμαίνεται από 3.000 έως 6.000 ευρώ.

2. Ακίνητα. Εξετάζεται να εφαρμοστεί για όλες τις κατοικίες (κύρια, δευτερεύουσα, εξοχική). Για την κύρια κατοικία μελετάται να εφαρμοστεί εφόσον η επιφάνεια είναι μεγαλύτερη των 150 τ.μ. και για δευτερεύουσα με επιφάνεια πάνω από 100 τ.μ. Για την κύρια κατοικία θα προσμετράται για 12 μήνες, ενώ για την εξοχική κατοικία θα λαμβάνεται υπόψη για τρεις μήνες. Το μηνιαίο ελάχιστο κόστος χρήσης εξετάζεται να οριστεί στα 5 ευρώ ανά τετραγωνικό. Για παράδειγμα, μια κατοικία 200 τ.μ. θα έχει ετήσια δαπάνη 12.000 ευρώ (200 x 5 x 12).

3. Σκάφη αναψυχής. Το «νέο τεκμήριο» σχεδιάζεται να εφαρμόζεται και για σκάφη αναψυχής μήκους πάνω από 10 μέτρα.

4. Βοηθητικό προσωπικό. Ως τεκμήριο θα θεωρείται η πραγματική δαπάνη που καταβάλλουν οι φορολογούμενοι για την απασχόληση οικιακών βοηθών, κηπουρών, οδηγών, νταντάδων και άλλων έμμισθων που αποτελούν βοηθητικό προσωπικό.


24/8/2009
Πηγή: Ημερησία

http://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=52680

Δεν υπάρχουν σχόλια: