Τρίτη, 21 Ιουλίου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ .ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΑ ΤΟ STOPCARTEL


Την απόσυρση τού νομοσχεδίου ζητά η Αντιμονοπωλιακή Οργάνωση STOPCARTEL. Ψηφίζεται κρυφά, χωρίς δημόσιο διάλογο και εξυπηρετεί αποκλειστικά τα μεγάλα οικονομικά συμφέρονταΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΘέμα: Οι θέσεις τού STOPCARTEL για το υπό ψήφιση ν/σ περί αναθεώρησης διατάξεων τού ν.703/77 περί καρτέλ και μονοπωλίων.

-Η Ένωση θυμάτων καρτέλ και μονοπωλίων με τον διακριτικό τίτλο STOPCARTEL έχει εκφράσει από την ίδρυσή της το 2006 την ανάγκη αναθεώρησης βασικών διατάξεων τού Αντιμονοπωλιακού νόμου 703/77 υποβάλλοντας στο υπουργείο Ανάπτυξης κατά καιρούς τις έγγραφες προτάσεις της, ώστε ο Αντιμονοπωλιακός νόμος και η εφαρμογή του να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολιτών-καταναλωτών-φορολογουμένων για τούς οποίους δημιουργήθηκαν και όχι των ολίγων οικονομικά ισχυρών.

-Με εξαίρεση την πρόταση τού STOPCARTEL για αποπομπή τού ΣΕΒ από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η οποία υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση και την οποία χαιρετίζουμε σαν την πρώτη κοινωνική νίκη των Αντιμονοπωλιακών δυνάμεων της χώρας τις οποίες εκφράζουμε, ουδεμία πρότασή μας περιελήφθη στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο.

-Η κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη τον 5 μηνώ....Αντιμονοπωλιακό αγώνα πού διεξαγάγαμε υπό άκρως αντίξοες συνθήκες και με άμεσο κίνδυνο της ζωής μας στο δρόμο, κάτω από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Αθήνα, προώθησε εν κρυπτώ και εν αγνοία των πολιτών το παραπάνω νομοσχέδιο, χωρίς να προηγηθεί δημόσιος διάλογος με τούς κατ'εξοχήν αρμόδιους κοινωνικούς φορείς όπως τις Ενώσεις Καταναλωτών και την Αντιμονοπωλιακή Ένωση STOPCARTEL.

-Αντίθετα για το θεμελιώδες αυτό νομοσχέδιο η κυβέρνηση διαβουλεύτηκε με τούς φορείς των μεγαλοβιομηχάνων, τραπεζιτών και μεγαλεμπόρων, ώστε να ακυρωθούν και διά νόμου και οι ελάχιστες δυνατότητες πού είχαν απομείνει για την προστασία των αδύναμων πολιτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

-Για τούς λόγους αυτούς καταγγέλλεται η κυβέρνηση και καλείται όπως αποσύρει άμεσα το νομοσχέδιο για να το θέσει σε πραγματικό δημόσιο διάλογο.

-Το STOPCARTEL ,όπως πράττει πάντοτε, δεν αρκείται σε στείρα καταγγελτική πρακτική αλλά υπεύθυνα παρουσιάζει τις θέσεις και προτάσεις του, οι οποίες ενδεικτικά επί τού νομοσχεδίου το οποίο πρέπει τώρα να αποσυρθεί, είναι οι ακόλουθες:

1.Δέν περιέχεται διάταξη μετατροπής των αδικημάτων καρτέλ και μονοπωλίων σε κακουργήματα, όπως ισχύει στις προηγμένες χώρες, όπως και διάταξη απαγόρευσης συμμετοχής καταδικασμένων φυσικών προσώπων για συμμετοχή σε καρτέλ, σε άλλα διοικητικά συμβούλια εταιρειών κλπ.

2.Δέν περιέχει διάταξη πού να ενσωματώνει τα συμπεράσματα της Λευκής βίβλου για τις αποζημιώσεις των θυμάτων των καρτέλ και να παραπέμπει σε μέθοδο αυτομάτου υπολογισμού της αποζημίωσης .

3.Δέν περιέχει διάταξη η οποία να υποχρεώνει τα δικαστήρια πού κρίνουν παρεμπίπτοντος την ύπαρξη καρτέλ η την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης η οικονομικής εξάρτησης να αναβάλουν η αναστέλλουν μέχρι έκδοσης αμετάκλητης απόφασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και το Διοικητικό Εφετείο.

3α.Δέν παρέχει δικαστική και φυσική προστασία μαρτύρων στους καταγγέλλοντες καρτέλ ιδιώτες και μικρομεσαίους πού δεν αποτελούν μέλη τους, όπως προβλέπει το πρόγραμμα επιείκειας για τα ισχυρές επιχειρήσεις, μέλη καρτέλ με αποτέλεσμα οι καταγγέλλοντες να κινδυνεύουν.

4.Δέν επαναφέρει την δυνατότητα φυσικών η νομικών προσώπων, των Ενώσεων καταναλωτών και Αντιμονοπωλιακών Ενώσεων περιλαμβανομένων, να αιτούν λήψη ασφαλιστικών μέτρων προς αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στον αιτούντα η στο δημόσιο συμφέρον (αρ.4 παρ.6 ν.2296/95 ).

5.Δέν θεσμοθετεί τη δυνατότητα υποβολής συλλογικής αγωγής αποζημίωσης από θύματα καρτέλ η ολιγοπωλίων η Ενώσεις θυμάτων και Ενώσεις καταναλωτών.

6.Δέν προβλέπει τη συμμετοχή στην ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού εκπροσώπων των Ενώσεων καταναλωτών και της Ένωσης θυμάτων καρτέλ.

Επί των επιμέρους άρθρων τού εισαχθέντος νομοσχεδίου, ενδεικτικά, οι θέσεις τού STOPCARTEL είναι :

1.Η πρόβλεψη για το άρθρο 2α η εκδίκαση τού οποίου μεταφέρεται στα δικαστήρια, είναι ακραία προβληματική διότι :

α. Δύσκολα θα κινηθεί κάποιος δικαστικά κατά τού ισχυρού μέρους και μάλιστα όταν θα έχει ολοκληρωθεί η καταστροφή η οποία θα είναι μη αναστρέψιμη και μη επανορθώσιμη.

β. Τα θύματα θα υποχρεωθούν σε δικαστικά έξοδα.

γ. Σε υποθέσεις πού αφορούν συγχρόνως τα άρθρα 1 και 2α ,για το μεν αρθρ.1 θα αποφασίζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού και για το 2α άσχετο δικαστήριο !

δ. Τα δικαστήρια δεν διαθέτουν εμπειρία εκδίκασης τού ν. 703/77, η οποία προϋποθέτει μετεκπαίδευση των δικαστών.

ε. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαθέτει περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό συγκριτικά με τα δικαστήρια, πλήρως ειδικευμένο στο δίκαιο τού Ανταγωνισμού και μπορεί ,αν υπάρχει βούληση να εκδικάζει τις υποθέσεις πολύ ταχύτερα από την ήδη επιβαρυμένη ελληνική Δικαιοσύνη η οποία επωμίζεται ανέτοιμη έναν ακόμη άκρως ευαίσθητο τομέα τού δικαίου τού Ανταγωνισμού.

στ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το άρθρο 2α πρέπει να παραμείνει στην δικαιοδοσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την σύγχρονη επαναφορά της δυνατότητας λήψης ασφαλιστικών μέτρων ,ώστε η προστασία των θυμάτων να είναι πλήρης όπως ήταν προ τού 2005.

2.Τό άρθρο 5 παρ.3 πρέπει να καταργηθεί.

Το άρθρο 4β δεν μπορεί να αλλάζει με υπουργική απόφαση. Αποτελεί το βασικό άρθρο για τις συγκεντρώσεις και δεν μπορεί να εφαρμόζεται ,αλλά καρτ.

3.Τά μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να εκλέγονται από τη Σύνοδο των Προέδρων της Βουλής η κατ'οικονομία στην επόμενη εκλογή, από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής με αυξημένη πλειοψηφία.

4.Στά πλαίσια της καταπολέμησης της διαφθοράς, ουδεμίας μορφής ασυλία τού προσωπικού και των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού πρέπει να νομοθετηθεί.

5.Τό άρθρο 11 παρ.5 το σχετικό με τα ασυμβίβαστα χρήζει θεμελιωδών διευκρινήσεων πριν από την ψήφισή του.

6.Θά πρέπει να καταργηθούν οι διατάξεις περί εξουσιών τού Προέδρου να διορίζει τούς επικεφαλής τμημάτων.

7.Ο θεσμός των εισηγητών καταργεί την ανεξαρτησία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και δεν πρέπει να ψηφιστεί. Εάν πρόκειται να παραμείνει, τότε 3 τουλάχιστον εκ των εισηγητών θα πρέπει να εκπροσωπούν τις Ενώσεις καταναλωτών και θυμάτων καρτέλ και μονοπωλίων, για την προστασία των οποίων θεσπίστηκε ο ν.703/77.

Το STOPCARTEL καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει το υπό ψήφιση νομοσχέδιο και να το θέσει σε δημόσιο δημοκρατικό διάλογο, τα δε πολιτικά κοινοβουλευτικά κόμματα όπως υποστηρίξουν το αίτημα της άμεσης απόσυρσης και έναρξης της διαδικασίας τού διαλόγου.


Αναρτήθηκε από iraklio web radio στις 13:58 20/7/2009

Από:
http://irakliowebradio2.blogspot.com/2009/07/stopcartel-20-7-2009.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: