Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

Απαισιόδοξες παρουσιάζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις για την επίδραση της κρίσηςΤην απαισιοδοξία του μεγαλύτερου μέρους των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με την οικονομική κρίση καταγράφει μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE). Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν πιστεύει ότι η κρίση πέρασε, ενώ καταφεύγει σε περικοπή του κόστους λειτουργίας τους. Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 587 επιχειρήσεων, από το Μάρτιο μέχρι το Μάιο 2009 ερευνά τις μέχρι τώρα επιδράσεις της κρίσης, τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την προσεχή περίοδο και τις αντιδράσεις τους στην κρίση. Το κύριο συμπέρασμα είναι ένα: Οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις δεν πιστεύουν ότι η κρίση έχει περάσει.


Συνολικά, το 81% των ερωτώμενων πιστεύει ότι τα δύσκολα έρχονται ή ότι βρισκόμαστε στην καρδιά της ύφεσης, και μόλις το 9% πιστεύει ότι τα δύσκολα παρήλθαν. Μόνο ένα 10% παρουσιάζεται «ανθεκτικό» απέναντι στην κρίση.

Η εκτίμηση για τη μεγαλύτερη μείωση κερδών αφορά τον κλάδο παροχής υπηρεσιών, στον οποίο τα κέρδη αναμένεται να μειωθούν κατά 33,5%, και ακολουθούν οι κατασκευές, το κέρδος των οποίων εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 23,8%, και το λιανικό εμπόριο, με μείωση κατά 17%. Συνολικά, τα κέρδη των επιχειρήσεων αναμένεται να μειωθούν κατά 13%.

Περισσότερο φαίνονται να πλήττονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία και επισκευή αυτοκινήτων και την πώληση καυσίμων. Επίσης δυσμενής είναι η εικόνα για τους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των κατασκευών. Αντιθέτως, ανθεκτικότερες στην κρίση εμφανίζονται οι κλάδοι ιδιωτικής υγείας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Στα κεντρικά συμπεράσματα της μελέτης συγκαταλέγεται η διαπίστωση «θετικής σχέσης» μεγέθους επιχειρήσεων και επίδρασης της κρίσης για τις επιχειρήσεις μέχρι 250 ατόμων, αλλά οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις εμφανίζονται ανθεκτικότερες.

Επίσης, δύο στις πέντε επιχειρήσεις δεν πιστεύουν ότι η κρίση έχει επηρεάσει τη χρηματοδότησή τους.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο κύριος τρόπος αντίδρασης στην κρίση είναι η περικοπή του κόστους λειτουργίας (93%), αλλά αρκετά κοντά ακολουθούν ο περιορισμός των περιθωρίων κέρδους (86%), η μείωση τιμών (73%) και η μείωση παραγωγής (67%).

Η μείωση του κόστους οδηγεί, σύμφωνα με τη μελέτη, είτε σε στασιμότητα των αποδοχών των εργαζομένων είτε σε μείωση του αριθμού του προσωπικού.

Έρευνα Ernst & Young
Σε αντίτοιχη έρευνά της σε στελέχη πολυεθνικών επιχειρήσεων, η εικόνα στις πολυεθνικές παρουσιάζεται ανάλογη με αυτήν του ελληνικού ΙΟΒΕ, αλλά με μικρότερα μεγέθη.

Η απαισιοδοξία κυριαρχεί μεν, αλλά είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από παρόμοια έρευνα που είχε διεξαχθεί πριν από πέντε μήνες, κυμαινόμενη στο περίπου 75%, ενώ οι Ευρωπαίοι παρουσιάζονται πιο απαισιόδοξοι σε σχέση με Αμερικάνους και Ασιάτες.

Παρόμοιες είναι και οι αντιδράσεις, με πρώτη τη μείωση του κόστους. Ίδιοι περίπου είναι και οι πλέον πληττόμενοι τομείς, ενώ σημειώνεται ότι τα μετρητά φαίνεται να περιορίζονται περαιτέρω, με μόλις το 18% των στελεχών να αναφέρουν ότι η ρευστότητα δεν αποτελεί πρόβλημα.


15/7/2009
Πηγή: www.in.gr

Από : http://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=50204

Δεν υπάρχουν σχόλια: