Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2009

11 προτάσεις για τη στήριξη της αγοράς

Ο κ. Γιάννης Χήρας μου έστειλε τις προτάσεις που διαμόρφωσε το διοικητικό συμβούλιο του Επαγ­γελματικού Επιμελητηρίου Αθη­νών για τη στήριξη της αγοράς και τη διασφάλιση των υφιστά­μενων θέσεων εργασίας σε αυτή την κατάσταση ύφεσης της οικο­νομίας και που έχουν ως εξής:


11 προτάσεις για τη στήριξη της αγοράς

H συνεχής χρηματοδό­τηση της οικονομίας και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εγγυημένα από το ελληνικό Δημόσιο κεφάλαια κίνησης και η μείωση συντελε­στών ΦΠΑ στα είδη ευρείας κατανάλωσης είναι δύο από τις προτάσεις που διαμόρφωσε το διοικητικό συμβούλιο του Επαγ­γελματικού Επιμελητηρίου Αθη­νών για τη στήριξη της αγοράς και τη διασφάλιση των υφιστά­μενων θέσεων εργασίας σε αυτή την κατάσταση ύφεσης της οικο­νομίας.

Οι προτάσεις αφορούν:

1. Για τα προϊόντα των καταστημάτων υγειονο­μικού ενδιαφέροντος, μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο 4,5%.

2. Απλοποίηση διαδικασιών και περιορισμό της γραφειοκρατίας με μέτρα υπέρ των μικρομεσαίων επιχει­ρήσεων.

3. Μείωση του επιτοκίου σε 3% για τα δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ και αύξηση σε πέντε έτη του χρόνου εξόφλησης τους.

4. Αύξηση του ατομικού αφορολόγητου ποσού στα 15.000 ευρώ με ετήσια τιμαριθμοποίηση.

5. Καθιέρωση δημιουργίας αφορολόγητου αποθε­ματικού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

6. Εκσυγχρονισμό του νομικού καθεστώτος που διέπει τις προμήθειες του Δημοσίου.

7. Δημιουργία κινήτρων για τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων προς τρίτους, με κατάργηση του φόρου «υπερα­ξίας» και συνέχιση της υπάρχουσας μισθωτικής σχέσης μέχρι τη λήξη της και μετά τη μεταβίβαση της επιχείρησης.

8. Καμία αύξηση των ασφαλιστικών εισφο­ρών και ρύθμιση χρεών των ασφαλισμένων προς τον ΟΑΕΕ με μακροχρόνιες δόσεις χωρίς προσαυξήσεις και τόκους.

9. Διευκόλυνση των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ με δυνατότητα εξαγοράς μιας πεντα­ετίας προ εγγραφής για συντα­ξιοδότηση.

10. Επαναφορά του αιρετού της διοίκη­σης του ΟΑΕΕ.

11. Καμία νέα αύξηση στα δημοτικά και λοιπά τέλη.Συγχρόνως ο αγαπητός φίλος παραθέτει και τα δικά του σχόλια που αφορούν την οικονομία γενικότερα και έχουν ως ακολούθως.


Με την ευκαιρία της δημοσίευσης των συνημμένων προτάσεων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για την στήριξη της αγοράς θα ήθελα να παραθέσω κάποιες σκέψεις μου:


1-Είναι γνωστό ότι ανάκαμψη χωρίς ρευστότητα δεν γίνεται, (άρα όλη αυτή η πρωτοφανής φορομπηχτική καταιγίδα δεν λειτουργεί αναπτυξιακά,απλά μεταθέτει τη διαχείριση κάποιων δις ευρώ στο κράτος για να κλείσουν μαύρες τρύπες ή για να γεμίσουν κάποιες απύθμενες τσέπες).


2-Η φαεινή ιδέα να φορολογηθούν τα δηλωμένα εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ δημιουργεί μία κατάφωρη αδικία γι αυτούς που δηλώνουν τα εισοδήματά τους.Ας σημειωθεί ότι ένας πολίτης με εισόδημα 60.000 ευρώ έχει πληρώσει ήδη περί τις 25.000 ευρώ στην εφορία.Αυτός λοιπόν ο πολίτης καλείται να καταβάλει και άλλα 1.000 ευρώ στο κράτος.Οσο γι αυτούς που λένε ότι πρόκειται για τους έχοντες όλοι ξέρουμε ότι οι έχοντες δεν βρίσκονται σ’ αυτήν την κατηγορία πολιτών.Οι πραγματικά πλούσιοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία μέσω of shore εταιριών και άλλων τεχνασμάτων στην ουσία δεν πληρώνουν φόρους.Για να μη μιλήσουμε για τους επίορκους υπαλλήλους που εχουν δημιουργήσει με την ανοχή των κομμάτων τεράστιες περιουσίες και βέβαια το μόνο που δηλώνουν είναι ο μισθός των 1200-1500 ευρώ το μήνα και στην ουσία βγαίνουν αφορολόγητοι γελώντας σαρδόνια μ’αυτούς που πραγματικά ιδρώνουν γι’αυτά που βγάζουν,(ας μη βιαστούν ορισμένοι να μιλήσουν για ελάχιστες μειοψηφίες γιατί δεν είναι έτσι).


3-Αν πραγματικά θέλουν να μειώσουν το έλλειμμα θα μπορούσαν να βάλουν μία έκτακτη εισφορά της τάξης των 10.000 ευρώ ανά απούλητο διαμέρισμα στους κατασκευαστές που κρατούν εδώ και πάνω από ένα χρόνο απούλητα περί τα 300.000 διαμερίσματα διατηρώντας τις τιμές της αγοράς σε εξωφρενικά υψηλά επίπεδα.Μιά τέτοια κίνηση αφ’ενός θα έδινε έσοδα 3 δις ευρώ στο κράτος αλλά θα οδηγούσε και σε γενναία πτώση τις τιμές των ακινήτων με αποτέλεσμα να κινηθεί και πάλι η αγορά με ότι σημαίνει αυτό για την ανεργία, τα έσοδα του κράτους που θα ήταν πολλαπλάσια των 3 δις ευρώ της έκτακτης εισφοράς, την αύξηση των στεγαστικών δανείων,την αύξηση των ροών προς τα ασφαλιστικά ταμεία λόγω μείωσης της ανεργίας κ.λ.π.


4-Η πρόταση να υπάρχει το δικαίωμα εξαγοράς μίας πενταετίας πρίν την συνταξιοδότηση ενός ασφαλισμένου και εφόσον υπάρχουν κάποιες προυποθέσεις(ηλικία,minimum έτη ασφάλισης κ.λ.π.) θα έδινε πολύτιμες ανάσες ρευστότητας στα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και την δυνατότητα στους ασφαλισμένους να πετύχουν μία καλύτερη σύνταξη.Η πρόταση αν και αναφέρεται στον Ο.Α.Ε.Ε. θα μπορούσε να εφαρμοσθεί και στα υπόλοιπα ταμεία κύριας ασφάλισης (Ι.Κ.Α. ,.κ.λ.π.).


Ευχαριστώ Γιάννη

Δεν υπάρχουν σχόλια: