Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009

«Πράσινο φως» από Κομισιόν για την Ολυμπιακή

NAFTEMPORIKI.GR Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009 16:13

Την έγκρισή της για τη συμφωνία του ελληνικού δημοσίου με τη MIG έδωσε σήμερα η Κομισιόν από το Στρασβούργο. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ληφθεί η τελική απόφαση από τη διυπουργική επιτροπή αποκρατικοποιήσεων, προτού η συμφωνία κατατεθεί στη Βουλή για κύρωση.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Κομισιόν αποφάσισε ότι το αναθεωρημένο σχέδιο ιδιωτικοποίησης για τις Ολυμπιακές Αερογραμμές και τις υπηρεσίες της Ολυμπιακής Αεροπορίας δεν παρουσιάζει προβλήματα που να αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις.

Ο αρμόδιος Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ Αντόνιο Ταγιάνι.

Το αρχικό σχέδιο ιδιωτικοποίησης, το οποίο είχε εγκριθεί από την Επιτροπή στις 17 Σεπτεμβρίου 2008, βασιζόταν σε ανοικτή, διαφανή και αμερόληπτη διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού. Ωστόσο, λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης, η διαδικασία του διαγωνισμού απέβη άκαρπος. Οι ελληνικές αρχές επιδιώκουν πλέον την πώληση με άμεση διαπραγμάτευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο.

Με την προηγούμενη απόφασή της της 17 Σεπτεμβρίου 2008 η Επιτροπή απεφάνθη ότι το σχέδιο των ελληνικών αρχών για την πώληση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων των Ολυμπιακών Αερογραμμών και των υπηρεσιών της Ολυμπιακής Αεροπορίας πριν από την εκποίηση (εκκαθάριση) των δύο εταιριών δεν πραγματοποιείται με κρατική ενίσχυση, εφόσον οι ελληνικές αρχές τηρήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει σχετικά.

Η Επιτροπή θεώρησε επίσης ότι η σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση θα μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες ανάκτησης παρανόμων και παράτυπων κρατικών ενισχύσεων που κατά το παρελθόν είχαν χορηγηθεί στις Ολυμπιακές Αερογραμμές και τις υπηρεσίες της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής της 17ης Σεπτεμβρίου 2008 οι ελληνικές αρχές δρομολόγησαν διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού. Πρωτίστως λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης, όλες οι προσφορές υπήρξαν χαμηλότερες των ελάχιστων αξιών που είχαν διαμορφωθεί κατόπιν ανεξάρτητης αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

Δεδομένης της εν λόγω κατάστασης οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι ο μόνος τρόπος για να εφαρμοστεί η απόφαση της Επιτροπής της 17ης Σεπτεμβρίου 2008 ήταν να επιτραπεί η άμεση πώληση των περιουσιακών στοιχείων.

Με τη σημερινή της απόφαση η Επιτροπή θεωρεί ότι το αναθεωρημένο σχέδιο ιδιωτικοποίησης δεν συνεπάγεται προβλήματα σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις.

Πρώτον, βάσει των κανόνων περί των κρατικών ενισχύσεων η Επιτροπή και τα κράτη μέλη καλούνται να συνεργαστούν καλόπιστα για την υπέρβαση τυχόν απρόβλεπτων ή απροσδόκητων δυσκολιών κατά την εκτέλεση των αποφάσεων ανάκτησης των κρατικών ενισχύσεων.

Δεύτερον, οι ελληνικές αρχές συμμορφούνται έως τώρα με την απόφαση της Επιτροπή της 17ης Σεπτεμβρίου 2008.

Τρίτον, η λύση της άμεσης πώλησης διευκολύνει την ταχύτερη ολοκλήρωση της πώλησης και της ιδιωτικοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των Ολυμπιακών Αερογραμμών και των υπηρεσιών της Ολυμπιακής Αεροπορίας συγκριτικά με το ενδεχόμενο προκήρυξης νέου διαγωνισμού και εξασφαλίζει τιμές που θα διαμορφωθούν από την αγορά.

Τέλος, η άμεση πώληση αναμένεται να εξασφαλίσει ότι θα συνεχισθεί η πραγματοποίηση των δρομολογίων που διέπονται από τις διατάξεις περί παροχής δημόσιων υπηρεσιών, προφυλάσσοντας έτσι τους κατοίκους απομακρυσμένων νήσων από το ενδεχόμενο διατάραξης των παρεχόμενων αεροπορικών υπηρεσιών.

Πηγή

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/03/10/1639257.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: