Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2009

ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΚΡΑΤΟΣ

Βάζω εδώ την παρακάτω είδηση γιατί με αφορμή αυτή θα ήθελα να αναφερθώ για το έντιμο – ανέντιμο κράτος.

Είναι διαπιστωμένο ότι όταν οι εκάστοτε κυβερνήσεις στριμώχνονται από την ροή των γεγονότων και διαπιστώνουν μάλιστα ότι αν δεν πάρουν κάποια θετικά μέτρα θα εισπράξουν σημαντικό πολιτικό κόστος, αναγκάζονται, δείχνοντας κατ’ ανάγκη «ανθρώπινο» πρόσωπο, να προβαίνουν στην ψήφιση κάποιων νόμων που συμπλέουν με την κοινώς αποδεκτή άποψη.

Το κακό όμως είναι ότι αν και το κράτος νομοθετεί , εν τούτοις αυτοί που θα πρέπει να εφαρμόσουν τους συγκεκριμένους νόμους ή κωφεύουν ή κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ή βρίσκουν χιλιάδες δικαιολογίες και νομικίστικα τερτίπια ή στην χειρότερη των περιπτώσεων γράφουν αυτούς τους νόμους στα παλαιά τους υποδήματα.

Απτά παραδείγματα τέτοιων παραβατών, που τα ζούμε καθημερινά οι εφορίες και οι τράπεζες. Και αν στις τράπεζες υπάρχει η «δικαιολογία» (;;;;;!!!!) ότι δεν ελέγχονται άμεσα από το Κράτος για τις εφορίες και γενικότερα το Ελληνικό Δημόσιο , σίγουρα, δεν ισχύει το ίδιο.

Τι θα κάνετε λοιπόν κύριοι βουλευτές και κύριοι της Κυβέρνησης; Δεν νομίζετε ότι είναι πλέον καιρός να κάνετε κάτι ώστε η νομοθεσία να ισχύει όχι μόνο για τον φορολογούμενο πολίτη αλλά και για το Ελληνικό Δημόσιο;

Και ένα ερώτημα ακόμα. Γιατί ο φορολογούμενος, όταν καθυστερεί την πληρωμή του προς το δημόσιο να υφίσταται την ποινή του προστίμου και το Ελληνικό Δημόσιο να μην πληρώνει ποτέ τόκους για καθυστερούμενες αποζημιώσεις ή για καθυστερούμενες επιστροφές χρημάτων από τις εφορίες; Γιατί δύο ,μέτρα και δύο σταθμά για την ίδια περίπτωση;


Ζήτημα με κατασχέσεις μισθών έως 1.000 ευρώ από ΔΟΥ

Θέμα συμμόρφωσης των ΔΟΥ στην κείμενη νομοθεσία, η οποία απαγορεύει την κατάσχεση για χρέη προς το Δημόσιο μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, εφόσον δεν υπερβαίνουν μηνιαίως τα 1.000 ευρώ, τίθεται, καθώς κάποιες από τις εφορίες αυτές προβάλλουν το (αστήρικτο) επιχείρημα πως δεν έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος από το Yπουργείο Οικονομικών.

Επίσης, τίθεται ένα ακόμη ζήτημα, αυτό της άνισης μεταχείρισης μεταξύ των οφειλετών και ειδικά εις βάρος εκείνων επί των οποίων διενεργήθηκαν κατασχέσεις πριν από την 7η Νοεμβρίου 2008, οπότε ετέθη σε εφαρμογή ο νέος νόμος. Υπενθυμίζεται ότι παλαιότερο όριο ήταν τα 600 ευρώ μηνιαίως και για τα μηνιαία εισοδήματα μεταξύ 600 και 1.000 ευρώ ο νέος νόμος αναφέρει ότι η κατάσχεση μπορεί να περιοριστεί σε μικρότερο ποσό ή ποσοστό, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση εκείνου που την επέβαλε, κάτι που πάντως δεν διασφαλίζει τους οφειλέτες.

Με την ψήφιση του άρθρου 4 του ν. 3714/2008 αυξήθηκε το όριο –από 600 ευρώ σε 1.000 ευρώ– του ακατάσχετου ποσού μισθών και συντάξεων για χρέη προς το Δημόσιο. Ειδικότερα στο άρθρο 4 ορίζεται ότι: «Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτό μηνιαίως είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό, επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ενός τετάρτου αυτού, το εναπομένον όμως ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των (1.000) χιλίων ευρώ».

Οφειλέτες για χρέη προς το Δημόσιο διαμαρτύρονται ότι, μολονότι ο νόμος 3714/2008 «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις» έχει τεθεί σε ισχύ από την 7/11/2008, το Δημόσιο συνεχίζει να προβαίνει στην κατάσχεση των συντάξεων ή των μισθών, εφαρμόζοντας το καθεστώς που ίσχυε πριν από την ψήφιση του εν λόγω νόμου. Σε αντιδράσεις και αιτιάσεις των οφειλετών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες κατάσχεσης, για την εφαρμογή του περιεχομένου του άρθρου 4 του ν. 3714/2008 και τη μη κατάσχεση των μισθών και συντάξεών τους, οι οποίες υπολείπονται του ποσού των 1.000 ευρώ, αυτές διατείνονται ότι δεν έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος του υπουργείου για τη ρύθμιση του θέματος και εξακολουθούν να κατάσχουν μισθούς και συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ.

Το Υπ. Οικονομικών, αναφορικά με το θέμα και την εφαρμογή του ν. 3714/2008, έχει εκδώσει την ΠΟΛ: 1170/Α.Π. 1121000/8610/Ζ0016/21-12-2008, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί πριν την ισχύ του νόμου αυτού και υπάγονται στην ανωτέρω περίπτωση, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στα πλαίσια του άρθρου 30 παρ. 4 του ν. 356/1974, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 2648/98, σύμφωνα με την οποία η κατάσχεση μπορεί να περιοριστεί σε μικρότερο ποσό ή ποσοστό, μετά από αιτιολογημένη απόφαση εκείνου που την επέβαλε, λαμβανομένης υπόψη και της ανωτέρω νομοθετικής μεταβολής».

http://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=39106

4/2/2009
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: