Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2009

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΣΥΛΟ

Στο ιστολόγιο Paideia-gr δημοσιεύεται ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με το πανεπιστημιακό άσυλο και γίνεται και σχετική ψηφοφορία. Θεωρώ ότι καλό θα ήτο να λάβουν μέρος στην ψηφοφορία αυτή όσο το δυνατό περισσότεροι πολίτες και να σχολιάσουν μάλιστα αυτό που υπεστήριξαν. Οι προσωπικές μου απόψεις που αναρτήθηκαν στο συγκεκριμένο blog έχουν ως ακολούθως :

Έχω την εντύπωση ότι το νομικό πλαίσιο του Πανεπιστημιακού Ασύλου πρέπει να μελετηθεί και να επαναδιατυπωθεί λαμβάνοντας πλέον υπόψη του την στρέβλωση που έχει υποστεί η έννοια του.

Το Πανεπιστημιακό Άσυλο θα πρέπει να έχει την έννοια της προστασίας της ελεύθερης διατύπωσης και διακίνησης των ακαδημαϊκών ιδεών και σε καμιά περίπτωση την προστασία των εκτός ή εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας χουλιγκάνων που προβαίνουν σε φθορά - καταστροφή των πανεπιστημιακών χώρων ή τους χρησιμοποιούν σαν άντρα για να εξορμούν για πράξεις βανδαλισμών ή αδικοπραξιών.

Η προστασία του ασύλου θα πρέπει να καλύπτει τόσο τους διδάσκοντες όσο και τους διδασκόμενους.

Τέλος το επαναθεσπιζόμενο Πανεπιστημιακό Άσυλο θα πρέπει να προστατεύεται όχι μόνον από τις έξωθεν αλλά και από τις έσωθεν απειλές του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: